Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Nawdd
*
Mae cefnogwyr presennol yn cynnwys Bryn Terfel, Katherine Jenkins &
Ioan Gruffudd


"Mae'n wych clywed bod cyfleoedd celfyddydau i bobl ifanc yng Nghymru'n derbyn y clod a'r sylw mae'n nhw'n eu haeddu, ac rwyf wrth fy modd yn cefnogi Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru" - Ioan GruffuddCCIC a Busnes

Dathlu Llwyddiant a Buddsoddi mewn Rhagoriaeth


Mae cyfleoedd newydd a chyffrous yn codi’n barhaol i noddi a chefnogi rhai o bobl ifanc
mwyaf talentog eu cenhedlaeth yng Nghymru.

Gwahoddir unrhyw ddarpar noddwyr i gysylltu â Pauline Crossley i drafod sut y gellir
datblygu cysylltiad â CCIC y gall pawb elwa ohono.

Mae CCIC yn falch o weithio gyda Pugh’s Computers i gyflwyno strategaeth farchnata
CCIC a chynyddu ei gynhwysedd TG, a gyda AVID i weithio ar y fenter cyfansoddwyr Ifanc CGIC.

Darllenwch mwy am gyfranogiad Pugh gyda CGIC

“Pugh Computers is delighted, once again, to be associated with NYAW and to continue investing in the young performers and performing arts of Wales.”

Jeffrey Pugh, Rheolwr-gyfarwyddwr