Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru
*
"essentially bright, energetic ... compelling force ... the youngsters' practiced musicianship transcended it all" South Wales Argus


Mae Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CChGIC) wedi ennill bri rhagorol fel un o onsomblau chwyth symffonig mwyaf blaenllaw'r DU. Mae ei pherfformiadau yng Nghymru yn ogystal thros y mr - yn enwedig ei arbenigedd, sef perfformiadau or repertoire cyfoes - wedi bod wrth fodd calon y beirniaid yn gyffredinol.

Onsombl chwyth symffonig ac iddo 52 o aelodau yw CChGIC a chaiff yr aelodau hyn o bob cwr o Gymru eu dewis drwy gyfrwng clyweliad blynyddol. Ffurfwyd y Gerddorfa Chwyth yn 2002 gan Ty Cerdd - Music Centre Wales, dan ymbarl Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bu John Greaves, Nigel Boddice, Marco Ptz, Colin Touchin a Simon Wills yn arweinyddion y Gerddorfa.Pontio

Sefwll gyda ni yn ystod y cyfnod pontio hwn. Rydym yn symud swyddfeydd yn gynnar ym mis Hydref a byddwn yn ymateb i bob ymholiad mor fuan â phosib. Fe welwch fod rhai rhannau o'r wefan hon yn wag neu'n methu gweithredu - bydd gwefan newydd yn cael ei datblygu yn yr wythnosau nesaf.


Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth 2018

Manylion y clyweliadau
Ionawr 6ed & 7fed Caerdydd- clyweliadau offerynnol yn unig. 
Ionawr 13eg & 14eg Caerfyrddin – clyweliadau offerynnol a chorawl. 
Ionawr 20fed & 21ain Gogledd Cymru - clyweliadau offerynnol a chorawl. 
Ionawr 27ain & 28ain Caerdydd – clyweliadau corawl yn unig.

FFI’R CLYWELIAD: Bydd tâl o £ 20 fesul clyweliad. NI ellir ei ad-dalu. Fodd bynnag, bydd y bobl ifanc sydd yn cael clyweliad yn yr un grŵp offerynnol ar gyfer mwy nag un ensemble (Cerddorfa, Chwyth , Pres) yn talu unwaith yn unig oherwydd dim ond un clyweliad fydd.  

DS - Rydym yn awyddus i sicrhau na chaiff neb ei atal rhag gwneud cais am Ensembles CCIC am resymau ariannol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynglŷn â'r ffi, cysylltwch â swyddfa CCIC cyn gynted â phosib. 

Meini prawf y clyweliad: 

Manylion Cyrsiau Preswyl 2018 arfaethedig 
Dyddiad: Awst 27ain – Medi 1af  2018 i’w gadarnhau 
Lleoliad: Ysgol Moreton Hall, y Waun. 
Cost: £252 + £18  Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £260) 
Arweinydd: I’w gadarnhau 
Perfformiadau: I’w cadarnhau.