Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
*
"100% passion and commitment"
New Welsh Review

"It's difficult to resist becoming intoxicated by
the dream-like atmosphere of a NYTW performance"
Big Issue Cymru


Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd perfformio o’r radd flaenaf i bobl ifanc. Mae ThCIC yn creu theatr gyfoes sy’n amrywiol ac yn cymryd risg ac ar flaen y gad ym maes theatr ieuenctid yng Nghymru. 

Mae ThCIC  yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi a pherfformio cyffrous ac ysbrydoledig, gan gydweithio â rhai sy’n gweithio’n broffesiynol yn y maes. Caiff aelodau dethol eu gwahodd i gymryd rhan mewn un neu fwy o’r cyfleoedd hyn yn ystod y flwyddyn.

Rydym yn chwilio am bobl ifanc greadigol a brwdfrydig sydd wrth eu bodd gyda theatr a pherfformio, ac yn gyffrous am ddysgu sgiliau newydd a gweithio gyda phobl newydd!


Pontio

Sefwll gyda ni yn ystod y cyfnod pontio hwn. Rydym yn symud swyddfeydd yn gynnar ym mis Hydref a byddwn yn ymateb i bob ymholiad mor fuan â phosib. Fe welwch fod rhai rhannau o'r wefan hon yn wag neu'n methu gweithredu - bydd gwefan newydd yn cael ei datblygu yn yr wythnosau nesaf.

Clyweliadau - Cadwch lygad!

Bydd manylion clyweliadau ar gyfer y Dawns a Theatr ar gael cyn bo hir.