Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Côr Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
nycw
"NYCW sang their hearts out"
Western Mail

"When I was in the choir I got the chance to sing with
Bryn Terfel and it's something I'll never forget"
Katherine Jenkins, soprano


Cliciwch yma i gael y manylion llawn am CHCIC.

Mae Côr Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnig cyflwyniad cyffrous i ganu corawl, a hynny i bobl ifanc rhwng 13 - 17 oed. (blynyddoedd ysgol 8 - 12). Ffurfiwyd y Côr yn 2005, nid yn unig er mwyn paratoi cantorion iau i fod yn aelodau o Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn y dyfodol, ond fel côr yn ei hawl ei hun.

Croesawir ceisiadau gan bob llais (gan gynnwys bechgyn sy’n canu soprano ac alto). Bydd aelodaeth yn cynnwys cymryd rhan mewn cwrs preswyl, a ddaw i ben â chyngerdd cyhoeddus. Gellir ystyried aelodau hŷn (16+) o'r Côr Hyfforddi fel aelodau wrth gefn o'r Côr Cenedlaethol Ieuenctid yn y flwyddyn honno.

Cysylltwch â

Matthew Thistlewood yn Nhŷ Cerdd 029 2063 5650 nytcw@tycerdd.info

Cysylltau Perthnasol

Cyngor ar gyfer y Clyweliadau
Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru