Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
*
"Utterly inspired performance"
Evening Herald

"These young Welsh players possess dedication,
technical superiority and attention to detail"
Berliner Morgenpost


Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru oedd y gerddorfa genedlaethol ieuenctid gyntaf i’w sefydlu yn y byd. Mae gan CGIC 70 mlynedd o brofiad o ddarparu profiad hyfforddi o’r radd flaenaf i gerddorion ifanc Cymru a chyflwyno perfformiadau sy’n llawn egni ac angerdd yn gyson. Y Gerddorfa felly sydd ar flaen y gad ym maes cerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru.

Mae’r CGIC yn cyflwyno cyngherddau mewn lleoliadau o fri yn y DU a thramor, yn eu plith: Neuadd Dewi Sant (Caerdydd), Neuadd Bridgewater (Manceinion), NCH (Dulyn), The Sage Gateshead, Konzerthaus am Gendarmenmarkt (Berlin), Beethovensaal (Stuttgart), y Salle Erasmus (Strasbourg) ac ar Ynys Ischia yn yr Eidal. Gwahoddir CGIC yn aml i berfformio mewn gwyliau cerddorol rhyngwladol mawreddog yn cynnwys Gŵyl y Tri Chôr, Gŵyl Ryngwladol Abergwaun a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.


Taith Haf Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2017

Nos Fawrth 1 Awst, 7:30pm
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan
(tocynnau wrth y drws)

Nos Fercher 2 Awst, 7:30pm
Neuadd Prichard Jones, Bangor

Nos Wener 4 Awst, 7:30pm
Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Tyddewi

Nos Sadwrn 5 Awst, 7:30pm
Neuadd Dewi Sant, CaerdyddCysylltwch â

Matthew Jones/Alex James yn swyddfa CGIC 029 2026 5197; nyaw@nyaw.co.uk

Cysylltau Perthnasol

Ffrindiau Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Band Pres Symffonig Cenedlaethol Ieuenctid Cymru