Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
*
"Utterly inspired performance"
Evening Herald

"These young Welsh players possess dedication,
technical superiority and attention to detail"
Berliner Morgenpost


Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru oedd y gerddorfa genedlaethol ieuenctid gyntaf i’w sefydlu yn y byd. Mae gan CGIC 70 mlynedd o brofiad o ddarparu profiad hyfforddi o’r radd flaenaf i gerddorion ifanc Cymru a chyflwyno perfformiadau sy’n llawn egni ac angerdd yn gyson. Y Gerddorfa felly sydd ar flaen y gad ym maes cerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru.

Mae’r CGIC yn cyflwyno cyngherddau mewn lleoliadau o fri yn y DU a thramor, yn eu plith: Neuadd Dewi Sant (Caerdydd), Neuadd Bridgewater (Manceinion), NCH (Dulyn), The Sage Gateshead, Konzerthaus am Gendarmenmarkt (Berlin), Beethovensaal (Stuttgart), y Salle Erasmus (Strasbourg) ac ar Ynys Ischia yn yr Eidal. Gwahoddir CGIC yn aml i berfformio mewn gwyliau cerddorol rhyngwladol mawreddog yn cynnwys Gŵyl y Tri Chôr, Gŵyl Ryngwladol Abergwaun a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.


Pontio

Sefwll gyda ni yn ystod y cyfnod pontio hwn. Rydym yn symud swyddfeydd yn gynnar ym mis Hydref a byddwn yn ymateb i bob ymholiad mor fuan â phosib. Fe welwch fod rhai rhannau o'r wefan hon yn wag neu'n methu gweithredu - bydd gwefan newydd yn cael ei datblygu yn yr wythnosau nesaf.Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth 2018

Manylion y clyweliadau
Ionawr 6ed & 7fed Caerdydd- clyweliadau offerynnol yn unig. 
Ionawr 13eg & 14eg Caerfyrddin – clyweliadau offerynnol a chorawl. 
Ionawr 20fed & 21ain Gogledd Cymru - clyweliadau offerynnol a chorawl. 
Ionawr 27ain & 28ain Caerdydd – clyweliadau corawl yn unig.

FFI’R CLYWELIAD: Bydd tâl o £ 20 fesul clyweliad. NI ellir ei ad-dalu. Fodd bynnag, bydd y bobl ifanc sydd yn cael clyweliad yn yr un grŵp offerynnol ar gyfer mwy nag un ensemble (Cerddorfa, Chwyth , Pres) yn talu unwaith yn unig oherwydd dim ond un clyweliad fydd.  

DS - Rydym yn awyddus i sicrhau na chaiff neb ei atal rhag gwneud cais am Ensembles CCIC am resymau ariannol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynglŷn â'r ffi, cysylltwch â swyddfa CCIC cyn gynted â phosib. 

Meini prawf y clyweliad: 

Manylion Cyrsiau Preswyl 2018 arfaethedig 
Dyddiad: Gorffennaf 23ain – Awst 5ed 2018 i’w gadarnhau 
Lleoliad: Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Llambed. 
Cost: £504 + £18 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £540) 
Arweinydd: I’w gadarnhau. 
Perfformiadau: I gynnwys o leiaf 3 cyngerdd gan gynnwys cydweithrediad gyda Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.