Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru
"The future of dance"
Big Issue Cymru

"So cutting edge it should only be approached with protective clothing"
Buzz Magazine


Mae DGIC yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio o’r radd flaenaf i rai o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymrwymedig Cymru. Mae’n cydio yn egni a brwdfrydedd pobl ifanc dros ddawns a dawnsio, ac yn sianelu hyn yn rym creadigol a chyfoes sy’n dathlu’r Dawns Ieuenctid gorau yng Nghymru heddiw.

 


DGIC 2017

Pontio

Sefwll gyda ni yn ystod y cyfnod pontio hwn. Rydym yn symud swyddfeydd yn gynnar ym mis Hydref a byddwn yn ymateb i bob ymholiad mor fuan â phosib. Fe welwch fod rhai rhannau o'r wefan hon yn wag neu'n methu gweithredu - bydd gwefan newydd yn cael ei datblygu yn yr wythnosau nesaf.

Clyweliadau - Cadwch lygad!

Bydd manylion clyweliadau ar gyfer y Dawns a Theatr ar gael cyn bo hir.