Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
"NYCW sang their hearts out"
Western Mail

"When I was in the choir I got the chance to sing with
Bryn Terfel and it's something I'll never forget"
Katherine Jenkins, soprano


Ffurfiwyd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gan Tŷ Cerdd (fel Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru) ym 1984, i gefnogi traddodiad corawl hirsefydlog Cymru yn ogystal â’r datblygu sydd ei angen er mwyn i’r traddodiad hwnnw ffynnu.

Daw aelodau’r Côr, pob un ohonynt rhwng 16 a 21 oed, o bob rhan o Gymru, a byddant yn mynychu clyweliadau bob blwyddyn. Byddant yn cyfarfod am gyrsiau penwythnos o bryd i’w gilydd, ond mae prif waith y Côr wedi ei ganoli ar wythnos o ymarfer dwys yn ystod yr haf, gyda chyfres o gyngherddau i ddilyn.


Pontio

Sefwll gyda ni yn ystod y cyfnod pontio hwn. Rydym yn symud swyddfeydd yn gynnar ym mis Hydref a byddwn yn ymateb i bob ymholiad mor fuan â phosib. Fe welwch fod rhai rhannau o'r wefan hon yn wag neu'n methu gweithredu - bydd gwefan newydd yn cael ei datblygu yn yr wythnosau nesaf.Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth 2018

Manylion y clyweliadau
Ionawr 6ed & 7fed Caerdydd- clyweliadau offerynnol yn unig. 
Ionawr 13eg & 14eg Caerfyrddin – clyweliadau offerynnol a chorawl. 
Ionawr 20fed & 21ain Gogledd Cymru - clyweliadau offerynnol a chorawl. 
Ionawr 27ain & 28ain Caerdydd – clyweliadau corawl yn unig.

FFI’R CLYWELIAD: Bydd tâl o £ 20 fesul clyweliad. NI ellir ei ad-dalu. Fodd bynnag, bydd y bobl ifanc sydd yn cael clyweliad yn yr un grŵp offerynnol ar gyfer mwy nag un ensemble (Cerddorfa, Chwyth , Pres) yn talu unwaith yn unig oherwydd dim ond un clyweliad fydd.  

DS - Rydym yn awyddus i sicrhau na chaiff neb ei atal rhag gwneud cais am Ensembles CCIC am resymau ariannol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynglŷn â'r ffi, cysylltwch â swyddfa CCIC cyn gynted â phosib. 

Meini prawf y clyweliad: 

Manylion Cyrsiau Preswyl 2018 arfaethedig: 
Dyddiad: Gorffennaf 25ain – Awst 5ed 2018 i’w gadarnhau 
Lleoliad: Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Llambed. 
Cost: £420 + £30 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £450) 
Arweinydd: I’w gadarnhau 
Perfformiadau: I gynnwys o leiaf 3 cyngerdd yn cynnwys cydweithrediad gyda Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru.