Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
"One of the most impressive ensembles in the principality"
Composers of Wales Newsletter

"NYBBW has helped to create some amazing players"
The British Bandsman


Ffurfiwyd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, dan arweiniad ei gyfarwyddwr cerdd cyntaf a’r llywydd presennol, Edward Gregson, ym 1982 gan Tŷ Cerdd - Music Centre Wales (fel Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru), sy’n parhau i ddarparu cefnogaeth weinyddol a nawdd fel partner yng Nghelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Daw aelodau Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (BPCIC) o bob cwr o Gymru a byddant yn cael clyweliadau neu ailglyweliadau bob blwyddyn. Erbyn hyn, mae nifer fawr o’r cyn-aelodau yn enwog fel unawdwyr, arweinwyr neu fel perfformwyr gyda bandiau neu gerddorfeydd mwyaf blaenllaw Prydain. Bu’r rhan fwyaf o diwtoriaid BPCIC yn perfformio gyda Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ar un adeg, ac mae’r un peth yn wir am bron pob un o staff bugeiliol y Band.


Pontio

Sefwll gyda ni yn ystod y cyfnod pontio hwn. Rydym yn symud swyddfeydd yn gynnar ym mis Hydref a byddwn yn ymateb i bob ymholiad mor fuan â phosib. Fe welwch fod rhai rhannau o'r wefan hon yn wag neu'n methu gweithredu - bydd gwefan newydd yn cael ei datblygu yn yr wythnosau nesaf.Clyweliadau Ensembles Cerddoriaeth 2018

Manylion y clyweliadau
Ionawr 6ed & 7fed Caerdydd- clyweliadau offerynnol yn unig. 
Ionawr 13eg & 14eg Caerfyrddin – clyweliadau offerynnol a chorawl. 
Ionawr 20fed & 21ain Gogledd Cymru - clyweliadau offerynnol a chorawl. 
Ionawr 27ain & 28ain Caerdydd – clyweliadau corawl yn unig.

FFI’R CLYWELIAD: Bydd tâl o £ 20 fesul clyweliad. NI ellir ei ad-dalu. Fodd bynnag, bydd y bobl ifanc sydd yn cael clyweliad yn yr un grŵp offerynnol ar gyfer mwy nag un ensemble (Cerddorfa, Chwyth , Pres) yn talu unwaith yn unig oherwydd dim ond un clyweliad fydd.  

DS - Rydym yn awyddus i sicrhau na chaiff neb ei atal rhag gwneud cais am Ensembles CCIC am resymau ariannol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynglŷn â'r ffi, cysylltwch â swyddfa CCIC cyn gynted â phosib. 

Meini prawf y clyweliad: 

Manylion Cyrsiau Preswyl 2018 arfaethedig: 
Dyddiad: Gorffennaf 22ain – 29ain 2018 i’w gadarnhau 
Lleoliad: Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, i’w gadarnhau 
Cost: £294 + £21 Cronfa Gymdeithasol (Cyfanswm £315)
Arweinydd: I’w gadarnhau