Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Newyddion
*

Nadolig o Gydganu.

image

Bydd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Chôr Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn dod at ei gilydd i roi cyngerdd Nadolig, â chefnogaeth Cyfeillion y Côr Cenedlaethol, yn Eglwys yr Holl Saint, Penarth ar 21 Rhagfyr 2005.

Mae'r Côr Hyfforddi yn ddatblygiad newydd cyffrous i'r Côr Cenedlaethol, a ddaeth â 35 o gantorion ifanc at ei gilydd o bob rhan o Gymru yn 2005. Penllanw cyfres o bedwar o weithdai oedd y perfformiad cyffrous a gafodd dderbyniad brwd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Tachwedd. Roedd y sain leisiol yn drawiadol, ac mae'n argoeli'n dda ar gyfer y dyfodol.

Roedd y gweithdai, dan gyfarwyddyd Arweinydd y Côr, Islwyn Evans, yn canolbwyntio ar sgiliau canu ar yr olwg gyntaf a datblygiad lleisiol cyffredinol, gan baratoi'r cantorion ifanc ar gyfer clyweliadau'r Côr Cenedlaethol yn y dyfodol.

Mae Aelodaeth o'r Côr Hyfforddi wedi ei estyn i gantorion 14 - 17 oed er mwyn annog cantorion ifanc - a bechgyn yn enwedig - i gynnal eu diddordeb mewn canu trwy eu harddegau cynnar.

Cysylltwch â Matthew Thistlewood am wybodaeth bellach (029 2063 5650; matthew@tycerdd.org) neu gweler y Dyddiadur am fanylion y cyngerdd Nadolig ym Mhenarth.

YN ÔL