Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Newyddion
nybbw

Ffigurau a Ffeithiau'r Haf.

Bu dros 450 o bobl ifanc yn Perfformio dros Gymru yr haf hwn. Roeddent wedi aberthu eu gwyliau i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau dawns, cerddoriaeth a theatr ieuenctid cenedlaethol a gyrhaeddodd benllanw mewn cyngherddau a pherfformiadau cyhoeddus mewn lleoliadau o Landudno i La Mortella (yn Ischia, yr Eidal), ac o Fangor i Fryste.

Erbyn canol Medi 2005, bu cymaint â 32 o berfformiadau cyhoeddus gan Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC), a'r mwyafrif helaeth ohonynt mewn ychydig dros wyth wythnos yn ystod yr haf.

Comisiynodd CCIC hefyd gymaint â phum gwaith newydd yr haf hwn, gan awduron a chyfansoddwyr proffesiynol sydd naill ai'n dod o Gymru, neu'n byw yma - Botticelli's Bonfire (drama newydd gan Greg Cullen ar gyfer ThGIC), Dathlwn a Dolbadarn - Ffanffer y Mileniwm (y naill yn gomisiwn corawl ar gyfer Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, a'r llall yn waith pres ar gyfer BPSCIC, a'r ddau gan Gareth Glyn), Day of the Dragon (gwaith newydd ar gyfer CChGIC gan Peter Graham yn seiliedig ar gomisiwn cynharach ar gyfer BPCIC), a Working Lights (cyfres o goreograffiaeth newydd, dan gyfarwyddyd Henri Oguike ar gyfer DGIC).

Roedd y cynulleidfaoedd yng nghyngherddau a pherfformiadau CCIC yn 2005 yn fwy na 12,000 o bobl - a phan gynhwyswch ddarllediadau teledu a radio byw a recordiadau, roedd y ffigwr yn codi i'r entrychion i dros 1.8 miliwn.

Barn y Papurau:

"[DGIC] ..cyfraniad hynod wreiddiol i gelfyddydau Prydain, a llond gwlad o addewid"
[Big Issue Cymru, Awst 05]

"[ThGIC] ...dramâu theatr-syniadau epig ar raddfa eang yn dod yn fyw ar lwyfannau mawr o flaen cynulleidfaoedd llawn"

"...eithriadol o drawiadol, y llwyfan yn dân ... o gyffro ac ymrwymiad"
[Western Mail, Medi 05]

YN ÔL