Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Newyddion
*

CGIC yn perfformio am y tro cyntaf yn y Proms Cymreig.

Dyma fydd dechrau haf prysur i aelodau ifanc y gerddorfa: ar ôl cyfnod o ymarfer, bydd y gerddorfa'n teithio i Eglwys Gadeiriol Bryste ar ddydd Mawrth 25ain Gorffennaf, ac yna'n perfformio am y tro cyntaf yn y Proms Cymreig ar ddydd Mercher 26ain Gorffennaf, gan berfformio 2il Symffoni Elgar a Chonsierto Rhif 1 i'r Sielo gan Shostakovich, gyda'r unawdydd Julian Lloyd Webber.

Perfformiad cyntaf arall i CGIC eleni yw ymddangosiad yng Ngwyl y Tri Chôr yn Henffordd ar ddydd Iau 10fed Awst, gan berfformio Symffoni Rhif 5 Mahler yn Eglwys Gadeiriol Henffordd.

Cyfarwyddwr Cerdd ac Arweinydd y Gerddorfa yw Owain Arwel Hughes. Mae Owain yn un o arweinyddion mwyaf enwog a phoblogaidd Cymru, ac yn ei sgîl daw â phrofiad helaeth, brwdfrydedd a chynulleidfa gref i'r gerddorfa.

Bydd y daith haf yn mynd yn ei blaen trwy mis Awst gyda pherfformiadau ychwanegol yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi a Neuadd Prichard-Jones, Bangor.

YN ÔL