Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Newyddion
*

Perfformio Consiertos Newydd am y tro cyntaf gan Fand Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru..

l rhan o'i bolisi o gefnogi cerddoriaeth newydd, bydd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru'n perfformio dau gonsierto newydd ar ei daith i Ogledd Cymru eleni.

Bydd BPCIC yn chwarae yn Galeri, Caernarfon (28 Gorffennaf - 7.30pm), Theatr Elfed, Bwcle (29 Gorffennaf 7.30pm) a Neuadd Prichard-Jones, Prifysgol Cymru, Bangor (30 Gorffennaf 3pm).

Ysgrifennwyd Concerto for Piano (four hands) and Brass Band gan Bill Connor yn wreiddiol ar gyfer Band Biwmares ac mae'r cyfansoddwr wedi'i ddiwygio a bydd yn derbyn ei berfformiad cyntaf ar 28ain Gorffennaf yn Galeri, Caernarfon. Yr unawdwyr yw'r ddeuawd mam a mab Helen a Harvey Davies.

Ar Orffennaf 29ain yn Theatr Elfed, Bwcle, yn dilyn gweithdy prynhawn ar gyfer chwaraewyr pres lleol, yn ystod cyngerdd y band gyda'r nos bydd Concerto for Tenor Horn and Brass gan Gareth Wood yn cael ei berfformio am y tro cyntaf, gyda'r unawdydd Owen Farr, cyn-aelod o BPCIC. Cyflwynir ail berfformiad yn Neuadd Prichard-Jones, Bangor ar 30ain Gorffennaf.

Bydd gwaith poblogaidd Karl Jenkins hefyd yn rhan o'r tymor cyngherddau gyda thri o'i weithiau'n cael eu perfformio dros yr yr haf eleni.

Am ragor o wybodaeth am BPCIC a'r gweithdy ym Mwcle, cysylltwch â Matthew Thistlewood ar 029 2063 5640

YN ÔL