Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Newyddion
*

Dyn Tân.

Coelcerth Botticelli yw'r ddrama ddwythieithog, newydd sbon gan Greg Cullen, a fydd yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf yn ystod yr haf eleni gan y Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gwobrwyol.

Daw Coelcerth Botticelli (yn llythrennol) yn boeth o'r wasg ar gyfer y perfformwyr ifanc. Byddan nhw'n dod â rhai o ffigurau blaenllaw Dadeni'r Eidal yn fyw - aelodau o deulu drwg-enwog y Borgia, artistiaid megis Botticelli a Michelangelo, a Savonarola, Brawd Du militaraidd gyda blas am rym. Mae'r ddrama'n portreadu sut y daeth dinas oedd unwaith yn oleuedig yn agos at gael ei dinistrio wrth i arweinydd crefyddol carismataidd lywodraethu dros boblogaeth ofnus. Er ei bod wedi'i lleoli yn Fflorens mewn canrif ymhell yn ôl, mae Coelcerth Botticelli yn codi cwestiynau sy'n hynod o fodern wrth ddweud hanes artist oedd yn torri tir newydd sy'n colli bri pan fydd grymoedd anoddefgarwch yn cymryd gafael ac yn ceisio gwahardd syniadau newydd a dulliau o fynegiant artistig.

"Llosgwyd llyfrau, peintiadau, cerfluniau, hyd yn oed gemwaith yn y strydoedd wrth i ddilynwyr Savonarola geisio troi cyraeddiadau artistig Botticelli a'i gyfoedion yn llwch," eglura Greg. "Mae'r ddrama'n amserol o ran ein hatgoffa o'r hyn sy'n gallu digwydd os bydd credoau ffwndamentalaidd yn cael eu gorfodi heb drafodaeth, na her."

YN ÔL