Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Newyddion
*

Dathlu'r Diemwnt.

Tra bod mis Awst braidd yn gynnar, efallai, i ddechrau addurno'r ty, bydd yn rhoi cyfle i'r Gerddorfa recordio pan fyddant i gyd gyda'i gilydd ar eu taith flynyddol. Bydd y CD yn cael ei recordio ar Awst 8 a 9 yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe.

YN ÔL