Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Archif Newyddion
*

Archif Newyddion

Mawrth 2017

Mae ceisiadau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn fyw!

Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (ThCIC) yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd perfformio o’r radd flaenaf i rai o bobl ifanc mwyaf talentog ac ymrwymedig Cymru sydd â diddordeb mewn perfformio a chynhyrchu theatr. Mae ThCIC yn creu theatr gyfoes sy’n amrywiol ac yn cymryd risg ac ar flaen y gad ym maes theatr ieuenctid yng Nghymru.

Yn 2017, bydd CCIC yn ehangu ar y rhaglen lwyddiannus Aspire er mwyn ymgysylltu â mwy o actorion ifanc. Fe fydd hefyd yn ehangu'r rhaglen i ddarparu cyfleoedd datblygu ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn dylunio ac adeiladu set, gwisgoedd, goleuo a sain, a rheoli llwyfan.

Bydd ThCIC yn canolbwyntio yn gyfan gwbl ar ei rhaglen Aspire eleni, cyn y clyweliadau ar gyfer ThCIC 2018.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i'n tudalen Theatr yma.

Chwefror 2017

Gwnewch Gais am Ddawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2017!


Mae DGIC yn buddsoddi yn natblygiad dawnswyr ifanc mwyaf addawol Cymru; mae'n darparu hyfforddiant o'r radd flaenaf trwy ganolbwyntio ar sgiliau dawnsio craidd, cryfder a thechnegau perfformio.  Yn 2017, bydd CCIC yn ehangu ar y rhaglen lwyddiannus Step Up er mwyn ymgysylltu â mwy o ddawnswyr ifanc, ac i wella eu hyfforddiant a'u datblygiad trwy gydol y flwyddyn a hynny cyn clyweliadau DGIC yn 2018.

I lawr-lwytho Tudalen Wybodaeth DGIC 2017 ac am ffurflen gais, ewch i'n tudalen dawns yma.

Mae ceisiadau ar gyfer Cyfansoddwyr Ifanc 2017 ar agor!


Yn dilyn pedair blynedd lwyddiannus, bydd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru eto eleni’n cynnal rhaglen cyfansoddwyr ochr yn ochr â chwrs preswyl CGIC yr haf hwn. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael hyfforddiant mewn technegau cyfansoddol, ysgrifennu offerynnol a dadansoddi ‘repertoire’ bresennol. Bydd y rhain i gyd yn cael eu cyflwyno gan Mark Bowden (Cyn-Gyfansoddwr Preswyl CGG y BBC).

Os ydych chi'n gyfansoddwr addawol rhwng 13-21 oed, ceisiwch nawr am brofiad o'r radd flaenaf! Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ac am ffurflen gais.

Rhagfyr 2016

Cylchlythyr CCIC 2016

Gan ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i aelodau, cyfranogwyr, creadigwyr, cymdeithion, partneriaid, cynghorwyr a chefnogwyr CCIC i gyd!

Darllenwch am ddarnau gorau eleni, uchafbwyntiau'r staff a beth sydd ar y gweill ar gyfer CCIC yn 2017...

Cliciwch yma i lawrlwytho Cylchlythyr CCIC 2016

Tachwedd 2016

Cyn-aelod ThCIC – Tom Cullen

O Pen Talar (2010) i Weekend (2011) ac o Downton Abbey (2013-4) i The Five (2016)… Nid oes unrhyw amheuaeth bod cyn-aelod ThCIC (2003-5), Tom Cullen, yn llwyddiant ysgubol yn y byd teledu, ffilm a theatr, nid yn unig fel actor ond fel ysgrifennwr a chyfarwyddwr hefyd.


Nos Wener ddiwethaf, ryddhawyd A Hundred Streets yn y DU, drama afaelgar lle mae Tom yn serenni ochr yn ochr â'r enwog Idris Elba a Gemma Arterton. Rydym yn edrych ymlaen at wylio'r cast gwych hwn mewn beth sy'n addo i fod yn ddrama wefreiddiol. Gwyliwch y trelar yma.

Cyn-aelod ThCIC - Kimberley Nixon


Nid yw cyn-aelod Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Kimberley Nixon, yn ddieithryn i'r sgrin teledu; mae'n siŵr eich bod yn ei adnabod o sioeau teledu a ffilmiau poblogaidd megis Fresh Meat (2011-16), Black Death (2010) a Wild Child (2008). Yn dilyn ei hamser gyda ThCIC yn 2004, mae Kimberley wedi parhau i ragori yn y byd actio ac yn ymddangos ar hyn o bryd ar Ordinary Lies y BBC fel Holly. Gallwch wylio Kimberley yn ei rhan ym mhenodau 1 a 2 ar BBC iplayer drwy glicio yma. Edrychwn ymlaen at weld beth fydd nesa'!

Hydref 2016

Ceisiadau ar gyfer CGIC 2017 ar agor!

Mae Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn darparu profiad hyfforddi o’r radd flaenaf i gerddorion ifanc Cymru, yn cyflwyno perfformiadau sy’n llawn egni ac mae ar flaen y gad ym maes cerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru.

Eisiau bod yn rhan o'r 'Nash' 2017? Ceisiwch nawr!

Ffurflen gais ar-lein ar gael yma

Lawrlwythwch Taflen Wybodaeth CGIC 2017 yma

Dyddiad cau ceisiadau yw 11 Tachwedd 2016 gyda chlyweliadau yn cymryd lle yn y Flwyddyn Newydd.

Cwestiynau? Cysylltwch â'r swyddfa ar 02920 265060 neu e-bostiwch nyaw@nyaw.co.uk

Mai 2016

Cyngerdd Gala ar gyfer Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Eleni, bydd gerddorfa ieuenctid cenedlaethol gyntaf y byd yn dathlu 70 mlynedd o gerddoriaeth o'r radd flaenaf. I ddathlu'r garreg filltir hon, bydd Grant Llewellyn yn arwain cerddorfa broffesiynol o Gyn-aelodau CGIC sydd ymhlith y goreuon o gerddorion cerddorfaol y DU.

Yn cynnwys rhaglen boblogaidd a dwy delynores enwog Gymreig: Catrin Finch ac Anne Denholm (Telynores i EFB Tywysog Cymru), mae'r cyngerdd hwn yn ddathliad unigryw o garreg filltir yn hanes cerddoriaeth Cymru a chyfle i gefnogi cenedlaethau o gerddorion ifanc y dyfodol.

Bydd y Gerddorfa ei hun yn brolio dros 80 o gerddorion proffesiynol a dynnwyd o rengoedd cerddorfeydd yr Halle, Royal Philharmonic, London Philharmonic; Birmingham Royal Ballet, The Royal Opera House ac o Gymru'i hun, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ac Opera Cenedlaethol Cymru

Gwybodaeth y Cyngerdd:
Ble: Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Pryd: Nos Lun, 13eg Mehefin, 7pm
Tocynnau: £15, £18, £22, £28 & £5 (O dan 25)
Swyddfa docynnau: 029 2087 8444
Arweinydd: Grant Llewellyn
Unawdwyr: Catrin Finch       
Anne Denholm (Telynores i EFB Tywysog Cymru)

Repertoire: Gareth Wood; A Fanfare for our Youth (Premiere Byd)
Mathias; Celtic Dances
Jenkins; Tros y Garreg (Double Harp Concerto)
Tchaikovsky; Symphony No.4

Ebrill 2016

Cwrs Preswyl Cyfansoddwyr Ifanc CGIC 2016


Yn dilyn tair blynedd lwyddiannus iawn, mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn falch o allu rhedeg y Cwrs Preswyl Cyfansoddwyr Ifanc CGIC unwaith eto'r haf hwn. Ochr yn ochr â'r preswyliad Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant mewn technegau cyfansoddi, ysgrifennu offerynnol a dadansoddi repertoire presennol, a gyflwynir yn fedrus gan Mark Bowden (cyn Cyfansoddwr-ym-Mhreswyl gyda BBC NOW).

A ydych yn gyfansoddwr ifanc addawol rhwng 13 a 21 oed, neu a ydych yn adnabod unrhyw un sydd yn? Os felly, cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y cyfnod preswyl a sut i wneud cais.

Chwefror 2016

Ceisiadau ar gyfer ThCIC 2016 nawr ar agor!

Ym mis Ebrill, bydd tîm Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn teithio ar hyd a lled Cymru yn chwilio am rai o berfformwyr ifanc mwyaf talentog y wlad, i weithio gyda Bruce Guthrie a Frantic Assembly ar gynhyrchiad ThCIC 2016 o Romeo a Juliet.

Mae ThCIC yn creu theatr gyfoes sy’n amrywiol ac yn cymryd risg ac ar flaen y gad ym maes theatr ieuenctid yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth ac am ffurflen gais cliciwch yma

N.B. Diddordeb mewn Cynhyrchu Theatr?
Bydd ThCIC yn cynnig cyfle hyfforddi i bobl ifanc yng Nghymru sydd â diddordeb mewn Cefn Llwyfan, Dylunio neu agweddau Technegol Theatr. Cadwch lygaid allan am fwy o wybodaeth cyn hir.

Cyn-aelod ThCIC - Annes Elwy

Ar ôl rhediad o uchel glod ym Manceinion gyda'r Royal Exchange, mae cyn-aelod ThCIC, Annes Elwy, newydd gymryd i'r llwyfan unwaith eto fel Jenny yn YEN yn y Royal Court Theatre, Llundain. Cafodd Annes ei ddisgrifio gan y Guardian fel 'deeply moving' yn ei rôl. Yn ogystal ag yn y theatr, efallai y byddwch yn adnabod Annes o raglenni S4C Lan a Lawr a Gwaith Cartref. Y mae hefyd wedi cymryd i'r byd ffilm, wedi chwarae rhan yn y ffilm genre Cymraeg cyntaf Yr Ymadawiad/The Passing, a dderbyniodd perfformiad cyntaf yn yr Unol Daleithiau yn Fantastic Fest Austin, Texas.


Ceisiadau ar gyfer DGIC 2016 nawr ar agor


Y Pasg hwn bydd y tîm DGIC yn teithio ledled y wlad yn chwilio am ddawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymrwymedig Cymru (oed 16 - 21). A ydych yn angerddol am ddawns ac wrth eich bodd i gymryd rhan mewn cyfleoedd hyfforddi a pherfformiad o'r radd flaenaf? Ceisiwch nawr!

Ffurflen gais ar-lein ar gael yma
Canllawiau DGIC 2016 ar gael yma
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 29 Chwefror 2016

Os byddai'n well gennych gopïau caled, cysylltwch â swyddfa CCIC dros y ffôn neu e-bost 029 2026 5060 / nyaw@nyaw.co.uk

Cyn aelodau ac aelodau Cyswllt CCIC yn Gwobrau Theatr Cymru

A wnaethoch chi ddal Gwobrau Theatr Cymru eleni ar 30 Ionawr? Mae'r Gwobrau yn cael ei threfnu gan newyddiadurwyr y celfyddydau yng Nghymru i ddathlu rhagoriaeth yn theatr, opera a dawns, ac i gydnabod rôl adolygwyr yn y broses greadigol a datblygu cynulleidfaoedd. Rydym wrth ein bodd o weld cymaint o gyn aelodau ThCIC ac aelodau Cyswllt CCIC wedi'u henwebu ac yn cymryd y wobr (Os ydym wedi colli unrhywun, ymddiheuriadau mawr a chysylltwch â ni!)

Llongyfarchiadau i bawb!

Alun Saunders (NYTW member and NYAW Associate) Enillydd yn Dramodydd Gorau yn yr Iaith Saesneg am A Good Clean Heart, The Other Room
Christian Patterson (NYAW Associate) Enillydd yn Perfformiad Gwryw Gorau yn yr iaith Saesneg am Blasted, The Other Room
Grav (with former NYTW members Gareth Bale as 'Grav' and Peter Doran, Director) Enillydd Gwobr y Gynulleidfa
Ceri James (NYAW Associate) Enwebiad yn Goleuo Gorau am Beneath the Streets: Lost and Found, Hijinx & Punchdrunk Enrichment
Ruth Hall (NYAW Associate) Enwebiad with Max Jones yn Dylunio a/neu Wisgoedd Gorau am Y Fenyw Ddaeth o'r Môr, Theatre Genedlaethol Cymru
Eiry Thomas (NYTW member) Enwebiad yn Perfformiad Benyw Gorau yn yr iaith Saesneg am The Royal Bed, Theatr Pena, co-production with The Riverfront in association with Torch Theatre
Seren Vickers (NYTW member) Enwebiad yn Perfformiad Benyw Gorau yn yr iaith Saesneg am Dark Vanilla Jungle, Company of Sirens in association with Chapter
Gareth John Bale (NYTW member) Enwebiad yn Perfformiad Gwryw Gorau yn yr iaith Saesneg am Grav, Torch Theatre Company
Catherine Ayres (NYTW member) Enwebiad yn Perfformiad Benyw Gorau yn yr iaith Gymraeg am Y Tŵr, Invertigo Theatre Company
Steffan Donnelly (NYTW member) Enwebiad yn Perfformiad Gwryw Gorau yn yr iaith Gymraeg am Y Twr, Invertigo Theatre Company
Angharad Lee (NYAW Associate) Enwebiad yn Cyfarwyddwr Gorau am To Kill a Machine, Scriptography Productions, co-production with Cwmni Theatre Arad Goch
Peter Doran (NYTW member) Enwebiad yn Cyfarwyddwr Gorau am Grav, Torch Theatre Company
Mared Swain (NYTW member) Enwebiad yn Cyfarwyddwr Gorau am A Good Clean Heart, The Other Room

Cyn-aelod ThCIC - Morfydd Clark


Ers ymuno â Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 16 oed, mae cyn-aelod, Morfydd Clark, wedi parhau i gymryd y byd actio â storm. Yn dilyn nifer o rannau mewn teledu, ffilm a theatr, y mae hyn o bryd yn chwarae 'Cecile' yn Les Liaisons Dangereuses yn Donmar Warehouse y West End.

Wedi derbyn adolygiadau o'r radd flaenaf, mae'r ddrama yn cau'r penwythnos hwn - ond ni ofnwch - gallwch ddal Morfydd yn chwarae Georgiana ochr yn ochr â chast serol yn y ffilm hir-ddisgwyliedig Pride, Prejudice and Zombies, a ryddhawyd yn sinemâu ym mis Chwefror.

Y mae hefyd yn ddiweddar wedi gorffen saethu rhan arweiniol yn Love & Friendship, a ysgrifennwyd a gyfarwyddwyd gan Sulgwyn Stillman, a agorodd yng Ngŵyl Ffilm Sundance ym mis Ionawr. Darllenwch gyfweliad diweddar What's On Stage gyda'r 'Rising Star' yma, lle mae'r actores yn gwneud yn siŵr o sôn am ble dechreuodd y cyfan, yma yn ThCIC!

Ionawr 2016

Sialens 150 i CGIC wrth iddi ddathlu'r 70eg*


Yn 2016 dathlwn benblwydd cerddorfa genedlaethol ieuenctid gyntaf y bydyn 70 mlwydd oed – Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CGIC).
Bydd y criw talentog o gerddorion ifanc o Gymru a ddewiswyd ar gyfer eleni yn dod ynghyd ar 24 Gorffennaf 2016 am gwrs preswyl pythefnos o hyd (70 mlynedd yn union ers y cyfarfod yn 1946).  Mae cerddorion proffesiynol wrth law i sicrhau eu bod yn derbyn hyfforddiant o'r radd flaenaf yn ystod y cwrs, a byddant hefyd yn cael cyfle i weithio gyda'r arweinydd o fri rhyngwladol, Carlo Rizzi.

Bob blwyddyn am 70 mlynedd, gosododd CGIC her anferth iddi'i hun o godi £70k, ac mae'r aelodau'n mynd ati'n frwdfrydig iawn ac yn llawn egni, angerdd a chreadigrwydd i geisio ein helpu i gyrraedd y cyfanswm hwn.
Rhan o Sialens 150 yw bod aelodau eleni'n mynd i godi o leiaf £150 yr un i helpu'r Gerddorfa godi £15k tuag at ei darged o £70k.

Wythnosau prin yn ôl y derbyniwyd canlyniadau'r clyweliadau ac er gwaethaf hynny mae'r aelodau wrthi'n barod yn meddwl o ddifrif am eu sialens. Maen nhw wedi bod yn trefnu sesiynau canu yn y stryd, sialensiau chwaraeon a Gradd-1-Athon – bydd dau o'r aelodau o Ogledd Cymru'n treulio'r chwe mis nesaf yn dysgu offerynnau ei gilydd er mwyn sefyll arholiad Gradd 1 cyn Cwrs Preswyl CGIC 2016!

Ydych chi'n adnabod unrhyw aelodau o CGIC 2016? Beth am eu cefnogi felly i godi'r £150? Hefyd os ydych mewn sefyllfa i allu helpu'r Gerddorfa i godi ei tharged uchelgeisiol, cofiwch gysylltu (matthew.jones@nyaw.co.uk / 029 2026 5047).

*cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf yn 1945 ond ni ddigwyddodd y cwrs preswyl a'r cyngherddau cysylltiedig tan haf 1946


2015

Cyn aelodau CGIC yn perfformio ar raddfa epig gyda'r Royal Philharmonic Orchestra

Mae cyn aelodau Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn cyrraedd pob man a gan fod y gerddorfa o gwmpas ers 70 o flynyddoedd mae ei haelodau wedi cyrraedd ymhellach na'r mwyafrif.

Fis diwethaf fe gyflwynodd y Royal Philharmonic Orchestra berfformiadau o Berlioz; Les Trojans yn y Grand Theatre yn Genefa. Mae'r darn epig hwn yn galw am gerddorfa anferth a band pres oddi ar y llwyfan. Roedd hyn yn golygu bod saith o chwaraewyr sy'n chwarae ar eu liwt ei hunain wedi ymuno â'r saith cyn aelod, sy'n aelodau llawn-amser o'r RPO ar hyn o bryd. Maent oll yn gallu ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn aelodau o'r gerddorfa genedlaethol ieuenctid gyntaf yn y Byd.

Dywedodd Roger Argente, Bas-drombonydd gyda'r RPO a gasglodd y chwaraewyr at ei gilydd i dynnu llun: "Ar ymweliad diweddar â'r Grand Theatre yn Genefa ar gyfer perfformiadau o waith Berlioz The Trojans, roedd Royal Philharmonic Orchestra mwy nag arfer yn cynnwys 14 o gyn aelodau'r 'NASH', gan gynnwys 4 o gyn flaenwyr!
Mae pob un ohonom yn falch iawn o'n cysylltiad â'r 'Nash' a gobeithiwn y bydd y sefydliad gwych hwn yn parhau am amser maith."


Ydych chi'n gyn-aelod o'r 'Nash'? Ailgysylltwch â ni a llenwch ein ffurflen gyswllt yma:

Yn eistedd o'r chwith i'r dde yn y llun
Jonathan Clarke (1997-1999) Trwmped, Pen-y-bont ar Ogwr, Ysgol Gyfun Pencoed
Katherine Lacy (1998 & 2000) Clarinét, Wrecsam, Ysgol Gyfun Dewi Sant a Chetham’s School of Music 
Jonathan Davies (2005-2011) Basŵn; Abertawe, Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt

Yn sefyll o'r chwith i'r dde
Kevin Morgan (1977-1978) Tiwba; Treorci, Ysgol Gyfun Treorci
Simon Cox (2002-2005) Trwmped; Caerdydd, Ysgol Kings Monkton
Roger Argente (1978-1982) Bas drombôn; Castell-nedd, Ysgol Gyfun Dŵr y Feli
Elen Haf Richards (1999-2006) Feiolin; Castell-nedd, Ysgol Gyfun Ystalyfera
Anthony Protheroe (1975-1981) Feiolin; Caerdydd, Ysgol Uwchradd Caerdydd
Sali-Wyn Ryan (1995-1998) Feiolin; Abertawe, Ysgol yr Esgob Gore
Sian McInally (1985-1990) Feiolin; Penfro, Ysgol Gynradd Lamphey a Wells Cathedral School, 
Non Peters (1997-2001) Feiolin; Pontardawe, Ysgol Gyfun Ystalyfera
Matthew Williams (2010-2013) Trwmped; Pontyberem, Ysgol Gyfun Maes Yr Yrfa
Meilyr Hughes (2007-2009) Corn Ffrengig; Caerdydd, Ysgol Gyfun Plasmawr
Rupert Whithead (2006) - Trombôn; Llandeilo, Ysgol Tre-Gib

Datblygiadau'r Hydref gan CCIC


Yn dilyn ein rhaglen lwyddiannus o ddigwyddiadau dros yr Haf, rydym nawr yn symud ymlaen at yr Hydref gyda'n cyrsiau datblygu dawns a theatr. Nawr yn ei 3edd blwyddyn, Step Up #10 yw'r sesiwn gyntaf i'r grŵp newydd o ddawnswyr ifanc a ddangosodd lefel dda o sgil a thalent pan yn clyweld ar gyfer NYDW 2015 ond nad oeddent yn barod ar gyfer lle ar y cwrs preswyl. Edrychwn ymlaen at eich gweld ar 3 a 4 o Hydref.

Roedd y sesiwn gyntaf ar gyfer aelodau Aspire ym mis Awst yng Nghampws Prifysgol Aberystwyth. Wedi'i arwain gan Jain Boon, Tonya Smith ac Emma Stevens Johnson, fe wnaeth y tîm Aspire fwynhau 3 diwrnod o ddatblygu sgiliau yn ogystal ag amser i ddod i adnabod ei gilydd. Byddant yn cyfarfod eto ddiwedd mis Hydref - gyda'r gwaith cartref wedi'i gwblhau gobeithio ac yn barod am bopeth y mae Jain a Tonya wedi'i gynllunio ar eu cyfer nhw!

Rydym yn dymuno'n dda i'r holl gyfranogwyr ac yn gobeithio y byddan nhw'n mwynhau eu hamser gyda ni.

Wyt Ti'n Fachgen? Wyt Ti Rhwng 16 a 20 oed? Cymryd Risg? Egnïol?


Mae cwmni theatr corfforol enwog Frantic Assembly a CCIC yn edrych am y genhedlaeth nesaf o berfformwyr. Oes gen ti'r hyn sydd ei angen? Nid yw profiad yn angenrheidiol.


Treialon Ignition RHAD AC AM DDIM:
Am gyfle i ymuno â'r Cwmni Ignition 2015
28.9 2015 Wrecsam a 7.10.2015 Abertawe
Am ragor o wybodaeth each i www.franticassembly.co.uk/Ignition

Bruce Guthrie - Cyfarwyddwr Artistig cyffrous ar gyfer ThCIC 2015


"My job as Artistic Director is to ensure the young people of NYTW 2015 have a memorable experience of working in theatre; that they will grow as performers (and we hope as people) because of the experience; and to create theatre that showcases the wonderful talent of Wales and lives up to the incredibly high standards of past productions." Bruce Guthrie, 2015

Mae Bruce Guthrie yn gyfarwyddwr theatr a ffilm proffesiynol o'r Alban ac mae nawr wedi'i leoli yn Llundain. Mae wedi gweithio gydag artistiaid gwobrwyol iawn yn y DU ac yn rhyngwladol.

Hyfforddodd Bruce fel cyfarwyddwr yn y National Theatre Studio, ac yn dilyn hynny gweithiodd gyda rhai o gyfarwyddwyr gorau'r byd yn ei rôl fel cyfarwyddwr staff preswyl yn y National Theatre (Llundain).

Mae cymwysterau cyfarwyddo Bruce yn cynnwys gweithio ochr yn ochr â Sam Mendes, cyfarwyddwr sydd wedi ennill Oscar, ac actor arall sydd wedi ennill dwy Oscar - Kevin Spacey, ar Richard III ac yn The Old Vic yn Llundain (2011). Hefyd, mae Bruce wedi cyfarwyddo cynyrchiadau awyr agored enwog iawn o glasuron Shakerspeare Twelfth Night (2012), Othello (2013) ac The Merchant of Venice ar gyfer y Singapore Repertory Theatre - daeth mwy na 30,000 o bobl i weld pob perfformiad yn Singapore.

Yn gynharach eleni, cafodd Bruce ei gomisiynu i gyfarwyddo Man to Man, cynhyrchiad mewnol cyntaf Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, lle chwaraeodd i gynulleidfaoedd llawn cyn sicrhau rhediad yn Edinburgh Festival yn yr haf eleni a thaith ryngwladol.

Mae ei weithiau cyfarwyddo eraill yn cynnwys: The Welsh Guards Centenary (Neuadd Dora Stoutzker, CBCDC); Longing (Theatr Bute, CBCDC); Lotty's War (Taith y DU - cafodd ei enwebu ar gyfer Cyfarwyddwr Gorau gan BroadwayWorld.Com 2014); Bakersfield Mist (Duchess Theatre, Llundain); Rent: The Musical (Theatr Bute, CBCDC); The Man On Her Mind (Charing Cross Theatre); An Incident at the Border (Finborough & Trafalgar Studios); Karen's Wish (Mayfair Theatre); Swydd Gaerloyw (Arcola); Stories by Heart (Lyttelton NT); The Elephant Man (Trafalgar Studios); The Long and the Short and the Tall (Pleasance); Someone Who'll Watch Over Me (The Venue, Leicester Square, ac Edinburgh Gateway Studio).

Mae Bruce yn ymddangos yn y rhaglen ddogfen wobrwyol Now: In The Wings On The World Stage.

"Cardiff has become something of a second home to me. Perhaps it is the Celtic connection (I myself being a Scotsman), our shared love of rugby or just the good, honest down to earth nature of the Welsh that appeals to me but I find myself continuing to be asked to direct shows in Wales and always being keen to accept the invitation. It is with great delight and humility that I assume the role of Artistic Director of the National Youth Theatre of Wales for 2015."
Bruce Guthrie, 2015


Ymgeisio am Cwrs Preswyl Cyfansoddwyr Ifanc CGIC


Yn dilyn dwy flynedd hynod lwyddiannus Cwrs Preswyl Cyfansoddwyr Ifanc bydd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru eto eleni'n cynnal rhaglen cyfansoddwyr ochr yn ochr â chwrs preswyl CGIC yr haf hwn.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael hyfforddiant mewn technegau cyfansoddol, ysgrifennu offerynnol a dadansoddi 'repertoire' bresennol. Bydd y rhain i gyd yn cael eu cyflwyno gan Mark Bowden (Cyfansoddwr Preswyl CGG y BBC).

Gweithdy cyn y Cwrs Preswyl: 27 a 28 Mehefin 2015, CBAC Caerdydd
Dyddiadau'r Cwrs Preswyl: 20 Gorffennaf – 1 Awst 2015, Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan

Am wybodaeth llawn - cliciwch yma
Am ffurflen gais - cliciwch yma
Dyddiad cau 30 Ebrill 2015


NYDW 2015 Gallwch ymgeisio yn awr am DGIC 2015


Ym mis Ebrill bydd tîm DGIC yn teithio o gwmpas y wlad i chwilio am rai o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog Cymru (16-21 mlwydd oed). Mae ffurflenni cais ar-lein ar gael yma. Gallwch lwytho i lawr y Canllawiau DGIC 2015 yma. DGallwch lwytho i lawr y Canllawiau DGIC 2015 yma. Dydd Gwener 27 Chwefror 2015 yw'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau. Os hoffech gael copi caled cysylltwch â'r swyddfa dros y ffôn neu ar e-bost a bydd ffurflen yn cael ei phostio atoch chi - 029 2026 5060 / nyaw@nyaw.co.uk

Gael cipolwg ar ein fideo promo yma.

Perfformiwch dros Gymru gyda ThCIC yn 2015


Bydd tîmau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn teithio ar hyd a lled Cymru yn chwilio am rai o berfformwyr, dylunwyr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr mwyaf talentog Cymru (i bobl ifanc rhwng 16 - 21 mlwydd oed erbyn 31 Awst 2015).

Mae ffurflenni cais ar-lein ar gael yma ar gyfer perfformio a cynhyrchu. Gallwch lwytho i lawr y Canllawiau ThCIC 2015 yma. Dydd Llun 12 Ionawr 2015 yw'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau. Os hoffech gael copi caled cysylltwch â'r swyddfa dros y ffôn neu ar e-bost a bydd ffurflen yn cael ei phostio atoch chi - 029 2026 5060 / nyaw@nyaw.co.uk
Beth am weld yr hyn ddywedodd cyn aelodau am eu profiad ThCIC? yma

'Cael Gwared â'r Ofn o Glyweld' gyda Gweithdy Technegau Clyweliadau


Ydych chi'n gwneud cais ar gyfer ThCIC, ysgol ddrama neu goleg?
A fyddech chi'n hoffi darganfod sut i baratoi at glyweliad actio proffesiynol? (mwy)

Cyfle hyfforddi cyffrous i ddawnswyr ifanc!


Ydych chi'n:
● 14 - 18 mlwydd oed?
● dawnsio'n rheolaidd ar hyn o bryd?
● byw ym Mlaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr, RhCT, Torfaen neu Fro Morgannwg?
● barod i roi un prynhawn Sadwrn y mis i aDvance (o diwedd Ionawr 2015 )?

Os ydych chi, ymunwch â ni am glyweliad cwmni dawns ieuenctid aDvance: ddydd Sadwrn, 10 Ionawr 2015 yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd.

I gofrestru, ffoniwch 029 20 265060 neu anfonwch e-bost at nyaw@nyaw.co.uk gan nodi 'aDvance' fel pwnc i'r neges (rhowch eich enw, oed, dyddiad geni, rhif ffôn ac enw eich ysgol/sefydliad/grŵp dawns). Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn cadarnhad am eich clyweliad a manylion pellach.

MAE’R CLYWELIAD YN RHAD AC AM DDIM. Fodd bynnag, mae’n ofynnol i chi anfon siec am £20 yn daladwy i Dawns Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, fel blaendal. Byddwn yn rhoi eich siec yn ôl i chi yn y clyweliad; os na fyddwch yn gallu mynychu’r clyweliad, byddwch yn colli’r taliad.

Bydd y clyweliad yn dair awr o hyd, ac yn cynnwys dosbarth techneg gyfoes, dosbarth balet a chyflwyniad byr i ddawnswyr, rheini ac arweinwyr dawns ynglŷn â’r rhaglen aDvance.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Catrin Finch CGIC yn ymddangos yn rhan o raglen S4C - Catrin Finch: Concerto Hedd Wyn

Dros gyfnod y Nadolig, darlledodd S4C raglen yn dogfennu ysbrydoliaeth Catrin Finch ar gyfer ei Concerto i'r Delyn; Hedd Wyn. Comisiynwyd y concerto hwn gan Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru a chafodd ei berfformio yn ystod taith cyngerdd CGIC yng Nghymru a'r Almaen yn 2013.

Y concerto oedd darn cyntaf Catrin ar gyfer cerddorfa symffoni lawn a chafodd ei ysbrydoli gan stori Elis Evans, y bardd Cymraeg a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ychydig ddyddiau cyn iddo dderbyn cadair y bardd yn Eisteddfod 1917 dan y ffugenw Hedd Wyn.

Mae'r rhaglen yn cynnwys cyfweliadau gyda theulu Hedd Wyn, y cyfansoddwyr Cymraeg Geraint Lewis a John Hardy, ymarferion sioe gyda CGIC a'r arweinydd Grant Llewellyn yn Llanbedr Pont Steffan yn ogystal â pherfformiad CGIC yn y Konzerthaus yn Berlin.

Darlledwyd Catrin Finch: Concerto Hedd Wyn ar S4C ac mae ar gael ar hyn o bryd tan ddiwedd mis Ionawr ar wefan S4C


Nos Glangaea Bwgandibethma CGIC a CCC y BBC


Arweinydd: Grant Llewellyn
O fawr alw amdani, dyma ein Nos Glangaea Bwgandibethma yn ei hôl yn cynnig cast ynteu ceiniog i’r teulu i gyd. Dewch aton ni i bnawn a’i lond o’r gerddoriaeth fwyaf bwganllyd a sgrifennwyd erioed gan gyfansoddwyr sy’n cynnwys Saint-Saëns, Dukas, Grieg a John Williams. Gewch chi hwyl mewn amrywiaeth o weithgareddau cyn y cyngerdd wedyn y cyngerdd ei hun yn heigio gan glasuron annaearol fydd wrth eich bodd does dim dau. Rhowch eich gwisg Nos Glangaea amdanoch – gamp i chi!

Bydd y cyngerdd yma’n cynnwys aelodau o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn perfformio ochr yn ochr a cerddorion CCC y BBC.

Oed a awgrymir: 5 oed a throsodd

Pryd: 26 Hydred 3.00pm
Lle: Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Tocynnau: £15
Tocynnau Teulu: £12.50 am 1 oedolyn a hyd at 2 o blant; £18 am 2 oedolyn a hyd at 4 o blant

Llinell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC: 0800 052 1812
Does dim tâl am godi tocynnau drwy Linell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant: 02920 878 444
Mae Neuadd Dewi Sant yn codi Tâl Gwasanaeth Tocynnau o £2.95 y pryniant.

Gweithdai Llinynnau Rhanbarthol yn dychwelyd yr hydref hwn


Mae'r gweithdai'n agored i unrhyw chwaraewyr llinynnau rhwng 11 a 18 mlwydd oed a Gradd 5 neu uwch a byddant yn cael eu cynnal yn ystod Hanner Tymor mis Hydref:
Ngogledd Cymru (28 a 29 Hydref)
Caerfyrddin (30 a 31 Hydref)
Caerdydd (1 a 2 Tachwedd).

Oes gennych chi ddiddordeb? Bydd y gweithdy'n costio £40 ac mae angen lenwi'r ffurflen ar-lein ac anfon eich siec erbyn dydd Llun 13 Hydref.

Diwrnod Rhwydweithio ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol yn y Celfyddydau sy'n Gweithio gyda Phobl Ifanc

Pryd: Dydd Sadwrn 18 Hydref 2014 (11am – 3pm)
Lle:    Venue Cymru, Llandudno
Cost:  *AM DDIM*

Bydd y diwrnod yn cynnwys:
(i) rhannu sgiliau ymarferol dan arweiniad cyd-ymarferwyr;
(ii) y wybodaeth ddiweddaraf am Ŵyl Celfyddydau Ieuenctid genedlaethol i Gymru;
(iii) cyfle i drafod – ffurfioli'r Rhwydwaith;
(iv) Cynhadledd Genedlaethol Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid.

Bydd Peri Wagstaff (Mess Up The Mess) yn arwain cyflwyniad creadigol, ymarferol i'r diwrnod gyda chefnogaeth ddwyieithog gan Jên Angharad.
Cofrestrwch eich diddordeb trwy e-bostio nyaw@nyaw.co.uk a rhoi Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid fel pwnc i'ch e-bost, gan nodi eich manylion cyswllt (e-bost; rhif ffôn; sefydliad).
Edrychwn ymlaen at glywed gennych ac at gydweithio!

Kerry Nicholls i arwain Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru


Mae'n bleser mawr gan Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC) gyhoeddi penodiad Kerry Nicholls yn Gyfarwyddwr Artistig newydd!

Yn ei gwaith fel Cyfarwyddwr Artistig DGIC, Kerry fydd yn llywio rhaglen Step Up DGIC – menter gyffrous o hyfforddiant i ddawnswyr ifanc (14 - 18 mlwydd oed), yn arwain clyweliadau DGIC 2015 ynghyd â chreu gwaith newydd sbon gyda DGIC 2015 ac yn cyfarwyddo perfformiadau'r cwmni ym mis Awst 2015.

Mae gan Kerry gymwysterau artistig, creadigol ac addysgol heb eu hail. Mae'n gwneud llawer o waith addysgu, coreograffu a mentora, led led Ewrop a'r byd, ac yn cael ei hystyried gan lawer fel un o brif athrawon techneg gyfoes Prydain. Mae Kerry'n cydweithio â rhai o brif gwmnïau proffesiynol y DU (yn cynnwys cwmnïau Wayne McGregor | Random Dance, DV8, a Michael Clark), ynghyd â phrif ysgolion galwedigaethol y DU.

Yn ei gwaith fel coreograffydd, creodd Kerry sawl darn o waith ar gyfer ei chwmni ei hun, k|n|d|c (kerry nicholls dance company / www.kerrynicholls.com ), a derbyniodd waith comisiwn coreograffig gan sefydliadau a chwmnïau ar draws Ewrop, China a'r UDA.

Mae Kerry wrth ei bodd yn gweithio gyda dawnswyr ifanc. Mae'n gweithio fel aseswr allanol i'r English National Ballet School ac i'r Royal Ballet School, ac yn fentor coreograffig i'r Royal Opera House, English National Ballet, Dance UK, Rambert ac Youth Dance England. Penodwyd Kerry'n Gyd-Gyfarwyddwr Dysgu Creadigol i Wayne McGregor | Random Dance yn 2007, daeth yn ymgynghorydd artistig i'r English National Ballet School yn 2008, ac mae'n ymgynghorydd artistig yn ysgol y BRIT.

Ddawnswyr ifanc Cymru rydych chi wir yn ffodus iawn ac yn siŵr o fod yn destun cenfigen y byd dawns proffesiynol!
(Llun gan Pari Naderi)


Wyt ti’n fachgen? Wyt ti rhwng 16 a 20 oed? Wyt ti eisiau creu theatr egnïol sy’n cymryd risg?

Mae Frantic Assembly mewn partneriaeth gyda CCIC yn edrych am y genhedlaeth nesaf o berfformwyr. Oes gen ti’r hyn sydd ei angen?
Nid yw profiad yn angenrheidiol.
Gweithdai RHAD AC AM DDIM yng Nghymru I roi blas:
15.9.2014: Coleg Cambria a NEW Dance (Wrecsam)
17.9.2014: Coleg Gŵyr, (Abertawe)
18.9.2014: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (Caerdydd)

Treialon:
27.9.2014: The Dance House, WMC (Cardiff)
29.9.2014: Coleg Cambria and NEW Dance (Wrexham)
Caiff 12 o ddynion ifanc eu dewis i fod yn rhan o’r cwmni Ignition, i ddod i Lundain a chreu sioe mewn wythnos!
Cofrestrwch nawr! Anfonwch neges destun i 07811 439 706 / Ewch i www.franticassembly.co.uk/ignition

Dyddiad Cau am ceisiadau cerdd CCIC 30 Medi


Gweler uchod tudalennau y grwpiau am fanylion pellach.


Teyrnged briodol


Mae rhaglen y cyngerdd ar gyfer 114 o aelodau Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2014 yn cynnwys perfformiad cyntaf y byd o Bugles Sang gan y cyfansoddwr o Gymru, Cristopher Painter.

Mae’r darn yn coffau'r dynion a merched dewr hynny a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cafodd Christopher ei ysbrydoli gan farddoniaeth Wilfred Davies a Siegfried Sassoon, ynghyd â thair stori o’r rhyfel: cerfluniau Angylion Mons y credir eu bod yn gwarchod dros luoedd y cynghreiriaid; milwyr o Gymru yn canu Cwm Rhondda o’r ffosydd noson cyn mynd i frwydr; a stori am Glwyd Menin lle’r aeth cannoedd ar filoedd o ddynion heibio ar eu ffordd i frwydr Ypres - clywir The Last Post yno o hyd wrth y Glwyd bob dydd.

Mae perfformiad cyntaf y byd yn rhan o Ŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi (30 Gorffennaf) cyn mynd i Sage Gateshead (1 Awst), Eglwys Gadeiriol Llanelwy (2 Awst) ac yna Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd i orffen (3 Awst).

Mae Bugles Sang yn ddarn grymus sy’n cael ei chwarae mor bwerus gan rai o gerddorion ifanc gorau Cymru.

CGIC yn croesawu Jac Van Steen fel Arweinydd ar gyfer 2014


Mae Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn croesawu arweinydd byd-enwog o’r Iseldiroedd – Jac Van Steen ar gyfer y cwrs preswyl blynyddol a’r daith gyngerdd yr haf hwn.

Mae gan y Meistr Van Steen gysylltiad hir â Chymru trwy ei rôl fel Prif Arweinydd Gwadd gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae hefyd wedi gweithio gyda CGIC o’r blaen gan arwain aelodau o’r Gerddorfa yn ystod un o’r cydweithrediadau rheolaidd rhwng y ddau ensemble rhyngwladol. Fodd bynnag, dyma’r tro cyntaf y bydd yn gweithio gyda’r gerddorfa lawn a bydd yn gweithio’r aelodau’n galed gyda rhaglen wych o gerddoriaeth.

Bydd Bugles Sang - comisiwn newydd gan gyfansoddwr o Gymru, Christopher Painter, yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd cyntaf cyn i’r Gerddorfa berfformio Symphonie Fantastique gan Berlionz a’r darn epig gan Richard Strauss - Also Sprach Zarathustra.

Bydd y Gerddorfa yn mynd a’r rhaglen ar daith i Eglwys Gadeiriol Tyddewi, The Sage Gateshead, Eglwys Gadeiriol Llanelwy a Neuadd Dewi Sant. Gellir canfod manylion llawn yr holl berfformiadau ar dudalen y Cerddorfa.

Odette Hughes i arwain DGIC 2014


Bydd Odette Hughes yn gweithio gyda DGIC 2014. Mae Odette yn Gyfarwyddwr Cyswllt gyda’r cwmni o fri rhyngwladol Wayne McGregor | Random Dance. Ymunodd â’r cwmni fel dawnswraig yn 1997 ac er 2007 bu’n gyfrifol am oruchwyl-iaeth artistig y Cwmni o ddydd i ddydd.

*Y dyddiad cau estynedig i 19 Mai* Ymgeisio am Cwrs Preswyl Cyfansoddwyr Ifanc CGIC


Yn dilyn y Cwrs Preswyl Cyfansoddwyr Ifanc hynod lwyddiannus y llynedd, bydd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru eto eleni’n cynnal rhaglen cyfansoddwyr ochr yn ochr â chwrs preswyl CGIC yr haf hwn. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael hyfforddiant mewn technegau cyfansoddol, ysgrifennu offerynnol a dadansoddi ‘repertoire’ bresennol. Bydd y rhain i gyd yn cael eu cyflwyno gan Mark Bowden (Cyfansoddwr Preswyl CGG y BBC).

Gweithdy cyn y Cwrs Preswyl: 28 a 29 Mehefin 2014
Dyddiadau’r Cwrs Preswyl: 22 Gorffennaf – 4 Awst 2014
Am wybodaeth llawn - cliciwch yma
CAIS I YMUNO Â RHAGLEN CYFANSODDWYR IFANC CGIC 2014
Dyddiad cau 15 Mai 2014

marw geni tyfu - Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru & Frantic Assembly


Dyfeisiwyd gan y Cwmni a chyfarwyddwyd gan Eddie Kay a Jessica Williams ar gyfer Frantic Assembly.

Cyfle arall i weld gwaith cyffrous y cwmni gwobrwyol Frantic Assembly a deuddeg perfformiwr talentog o Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Perfformiad tywyll, egnïol a heriol o theatr corfforol.

"...the beauty and precision of the physical movement..." "...exudes a sense of compassion towards its cluster of teenagers..." ‘mae’r adolygiad llawn o marw geni tyfu i’w weld yma.

Oed 14+

Ty Dawns, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd
3 Ebrill / April 3.00pm & 8.45pm

*Tocynnau £12 (£10), rhai dan 25 £6
029 2063 6464

*Dyma brisiau tocynnau a brynir ag arian parod wrth Ddesg Docynnau’r Ganolfan. Codir ffi archebu o £1.50 y tocyn ar y mwyaf pan ddefnyddir dulliau eraill o dalu.

marw geni tyfu fideo

Gallwch ymgeisio yn awr am DGIC 2014


Ym mis Ebrill bydd tîm DGIC yn teithio o gwmpas y wlad i chwilio am rai o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog Cymru (16-21 mlwydd oed).

Mae ffurflenni cais ar-lein ar gael yma. Gallwch lwytho i lawr y Canllawiau DGIC 2014 yma. Dydd Gwener 28 Chwefror 2014 yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau. Os hoffech gael copi caled cysylltwch â’r swyddfa dros y ffôn neu ar e-bost a bydd ffurflen yn cael ei phostio atoch chi - 029 2026 5060 / nyaw@nyaw.co.uk

 

U.DANCE CYMRU


Dathliad cenedlaethol o ddawns ieuenctid yw U.Dance 2014, sy’n cyflwyno perfformiadau mewn lleoliadau ledled y DU yn 2014. Mae’r llwyfan U.Dance Cymru hwn yn dod â rhai o ddawnswyr ifanc gorau Cymru at ei gilydd, ynghyd ag aelodau Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru, am noson o ddawns egnïol ac ysbrydoledig yn cynnwys amrywiol arddulliau dawns.

Galeri, Caernarfon
dydd Sul 23 Chwefror - 7.30pm
£7, £5 (consesiynau)
01286 685 250 www.galericaernarfon.com

Sherman Cymru, Caerdydd
dydd Sadwrn 1 Mawrth - 8.00pm

£7, £5 (consesiynau)
029 2064 6900 www.shermancymru.co.uk

Llongyfarchiadau i Ruth Jones a Katherine Jenkins ar dderbyn cydnabyddiaeth yn rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd.

Derbyniodd Ruth, sy’n gyn aelod Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, anrhydedd MBE am ei chyfraniad at y byd adloniant a chafodd Katherine, sy’n gyn aelod Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, ei hanrhydeddu ag OBE am ei chyfraniad at y maes cerddoriaeth a’i gwaith elusennol.

Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru eisiau gweithio gyda CHI!


Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (ThCIC) yn arwain cyfres o Ddiwrnodau Agored i bobl ifanc creadigol a brwdfrydig (14 - 18 mlwydd oed) sydd wrth eu boddau gyda theatr a pherfformio, ac sy’n llawn cyffro am ddysgu sgiliau newydd a gweithio gyda phobl newydd!
Pryd a Lle
8 Rhagfyr: Theatr Torch, Milford Haven
14 Rhagfyr: Abertawe Theatr y Grand
4 Ionawr: Dawnsfa Beaufort, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent
5 Ionawr: Sefydliad y Glowyr, Coed duon, Caerffili

Cost: £5 am y diwrnod cyfan (10am – 4pm)
Mae lleoedd yn gyfyngedig a byddant yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin, felly archebwch eich lle NAWR!

Sut? Naill ai, drwy e-bostio nyaw@nyaw.co.uk a rhoi Diwrnod Agored ThCIC fel pwnc i’r neges, NEU gysylltu ar 029 2026 5060; rhowch eich enw llawn, oed a dyddiad geni, cyfeiriad post llawn, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn, a nodi pa un o’Diwrnodau Agored yr hoffech ei fynychu.

Byddwn yn cadarnhau eich lle ar ôl derbyn y ffi o £5 (sieciau’n daladwy i Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru); anfonwch y siec i ThCIC, 245 Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YX

Dewch draw – rhowch gynnig arni– gwnewch rhywbeth annisgwyl!

Perfformiwch dros Gymru gyda ThCIC yn 2014


Yn y Flwyddyn Newydd, bydd tîmau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn teithio ar hyd a lled Cymru yn chwilio am rai o berfformwyr, dylunwyr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr mwyaf talentog Cymru (i bobl ifanc rhwng 16 - 21 mlwydd oed).

Mae ffurflenni cais ar-lein ar gael ar gyfer perfformio a cefn llwyfan. Gallwch lwytho i lawr y Canllawiau ThCIC 2014 yma. Dydd Llun 27 Ionawr 2014 yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau. Os hoffech gael copi caled cysylltwch â’r swyddfa dros y ffôn neu ar e-bost a bydd ffurflen yn cael ei phostio atoch chi - 029 2026 5060 / nyaw@nyaw.co.uk

Kirsten McTernanMae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (ThCIC) yn chwilio am bobl ifanc creadigol a brwdfrydig sydd wrth eu boddau gyda theatr a pherfformio, ac sy’n llawn cyffro am ddysgu sgiliau newydd a gweithio gyda phobl! newydd!YDYCH CHI:
● yn 14-21 mlwydd oed
● yn angerddol ac am wybod mwy am Theatr a’r Celfyddydau Perfformio
● yn awyddus i weithio gyda gweithwyr theatr proffesiynol o’r radd flaenaf
● eisoes yn ymwneud â drama (perfformio neu y tu cefn i’r llwyfan)
Ydych? Yna, ymunwch â’n rhestr bostio yma am fwy o wybodaeth ynglŷn â chlyweliadau, gweithdai a pherfformiadau

Grwpiau dawns ieuenctid Cymru – hoffech chi gymryd rhan yn U.Dance Cymru 2014 ac U.Dance 2014?


Yn dilyn llwyddiant U.Dance 2012 ac U.Dance 2013, hoffai CCIC lwyfannu digwyddiadau yn Galeri, Caernarfon a Sherman Cymru, Caerdydd ar ddechrau 2014.

Os hoffech chi fod yn rhan o’r cyfle gwych hwn i arddangos dawns ieuenctid yng Nghymru, cofrestrwch eich diddordeb drwy lenwi’r ffurflen ar-lein fer hon.

TERFYN AMSER mynegi diddordeb: 29ain Tachwedd 2013.

I fod yn gymwys i dderbyn gwahoddiad i U.Dance 2014 yn Nottingham (26-29 Mehefin 2014*), mae’n rhaid i’ch grŵp berfformio yn un o’r digwyddiadau U.Dance Cymru canlynol:

U.Dance Cymru 2014 – Llwyfan Gogledd Cymru
Lleoliad: Galeri, Caernarfon
Dyddiad: 23 Chwefror 2014 (i’w gadarnhau)

U.Dance Cymru 2014 – Llwyfan De Cymru
Lleoliad: Sherman Cymru, Caerdydd
Dyddiad: 1 neu 2 Mawrth 2014 (i’w gadarnhau)

Canllawiau ar gyfer y digwyddiad Llwyfan:

 • ni ddylai pob darn dawns fod yn fwy na 7 munud o hyd;
 • ni ddylid cynnwys mwy na 20 dawnsiwr yn y darn;
 • mae angen dauchaperone i grwpiau’n cynnwys hyd at 15 dawnsiwr; trichaperone i grwpiau’n cynnwys 16 dawnsiwr neu fwy;
 • dylai dawnswyr fod rhwng 11-19 mlwydd oed (dawnswyr ag anableddau, hyd at 24 mlwydd oed).

*Mae’r Ŵyl U.Dance 2014 yn Nottingham i’w chynnal yn gynt nag mewn blynyddoedd blaenorol, ac yn ystod y tymor ysgol/coleg; dylech gadw hyn mewn cof wrth gofrestru diddordeb ac argaeledd eich grŵp. DS: gall grwpiau gymryd rhan mewn llwyfan U.Dance Cymru heb fod am gael eu hystyried ar gyfer y digwyddiad yn Nottingham.

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth ynglŷn â llwyfannau U.Dance Cymru, yna cysylltwch â 029 2026 5060 cyn gynted â phosibl; i gael gwybod mwy am U.Dance 2014 yn Nottingham ewch i’r wefan www.u-dance.org

Annwyl Gariad Cerddoriaeth


Dydd Sadwrn (7 Rhagfyr), bydd aelodau Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn ymuno â'u cymheiriaid proffesiynol o Sinfonia Cymru i gyflwyno rhaglen ragorol o gerddoriaeth i’r llinynnau o’r ddwy ochr i’r Iwerydd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y daflen sydd ynghlwm, a gallwch archebu tocynnau ar gyfer y cyngerdd drwy wefan Sinfonia Cymru (www.welshsinfonia.co.uk) neu byddant ar gael i’w prynu ar y drws.

Gobeithiwn eich gweld chi yno.

Teyrnged i Fran Medley


Mae gennyf newyddion trist iawn i’w rannu â chi, mae’n flin iawn gennyf gyhoeddi y bu farw Frances Medley ar 18 Medi 2013.

Efallai na fydd mwyafrif helaeth y bobl ifanc sy’n ymwneud â Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) yn gwybod pa mor werthfawr oedd cyfraniad Fran fel Cadeirydd Grŵp Llywio CCIC. Gweithiodd yn ddiflino y tu ôl i’r llenni: bu’n cadeirio cyfarfodydd; yn cynnig cyngor ac arweiniad proffesiynol, ac yn rhoi cefnogaeth bersonol i aelodau tîm CCIC; mynychodd gyngherddau a pherfformiadau – rhai Dawns, Cerdd a Theatr; ac roedd bob amser yn siarad yn huawdl am safon a rhagoriaeth rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru wrth iddi drafod â’r penderfynwyr a darpar fuddsoddwyr.

Credai Fran yng ngrym creadigol ac addewid pobl ifanc. Dadleuai’n frwd a diflino dros ddatblygiad dawn, gan chwilio bob amser am gyfleoedd a fyddai’n hyrwyddo ac yn cefnogi’r cenedlaethau i ddod o greawdwyr, gwneuthurwyr, perfformwyr a chynhyrchwyr.

Yn 2006 y daeth Fran i fod yn Gadeirydd ar Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC). Gweithiodd i ail-ddiffinio ei genhadaeth a’i weledigaeth artistig, a bu’n allweddol yn y broses o lunio datblygiadau uchelgeisiol a strategol ar gyfer CCIC sy’n heriol, dyfeisgar ac yn rhyddhaol, ond ar yr un pryd yn cofio bod angen ystyried traddodiad a hyfforddiant.

Roedd cyfrifoldebau Fran yn hynod o bwysig iddi, ni wnâi byth unrhyw beth heb lwyr ymroddiad; ymddeolodd o Bwyllgor Llywio CCIC ym mis Mawrth 2013 ar ôl saith mlynedd o wasanaeth oedd yn ymroddgar, gweithgar ac yn gynhyrchiol. Byddai bob amser yn barod i wrando ac yn rhywun da i drafod syniadau â hi; roedd yn bragmataidd ac yn amyneddgar (ar adegau hefyd byddai’n llwyddo i guddio diffyg amynedd yn dda!); roedd yn herfeiddiol – bob amser yn barod iawn i ofyn “pam?”, “i beth?” neu “wel, beth am hynny?” – bob amser yn barod i roi’r ochr arall er mwyn sicrhau bod ein cymhellion a’n cynigion yn rhai cadarn.

Os oedd angen iddi roi amser, egni ac ysbryd i wneud rhywbeth, byddai’n barod iawn i wneud hynny’n gwbl anhunanol a gwylaidd. Gwnaeth Fran argraff ar y celfyddydau yng Nghymru ac ar ei diwylliant – mae gan lawer o bobl ddyled iddi, yn bersonol ac yn broffesiynol.

Heb os, byddwn yn gweld ei cholli hi, ond byddwn hefyd yn cofio am ei synnwyr a’i ffraethineb a bydd hynny’n ein hatgoffa mai pobl ifanc sy’n ganolog i bopeth rydym yn ei wneud – bydd Fran, â’i gwên barod, bob amser yn rhan o hynny.

Diolch, Fran

Pauline Crossley
Ar ran Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Rhaglen Chwaraewyr Llinynnol Ifanc CCIC


Mewn menter newydd yn yr hydref eleni, a gefnogir gan Colwinston Charitable Trust, mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnal cyfres o weithdai llinynnol rhanbarthol ledled Cymru.
Os ydych chi rhwng 11-18 oed ac yn chwarae i safon Gradd 5 neu uwch, hoffem glywed gennych!
Cynhelir y gweithdai dros benwythnos (dibreswyl) a bydd cyfranogwyr yn derbyn gwersi gan gerddorion proffesiynol o’r radd flaenaf tra’n dysgu rhannau o repertoire llinynnol gwych. Gallech fwynhau penwythnos o greu cerddoriaeth, a hynny am £40 yn unig am y penwythnos cyfan. Mae ffurflenni cais ar-lein ar gael yma. Y dyddiad cau ar gyfer y ffurflenni cais yw 30 Medi 2013

Dyddiadau Gweithdy Gogledd Cymru: 19eg & 20fed Hydref 2013
Gorllewin Cymru: 31ain Hydref & 1af Tachwedd 2013
De Cymru: 2il & 3ydd Tachwedd 2013

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth am y gweithdai yma. Rydym eisiau cynnwys cynifer o chwaraewyr llinynnau ifanc ag sy’n bosibl, felly rhannwch y wybodaeth yma gyda unrhyw chwaraewyr llinynnau awyddus os credwch y gallai fod diddordeb ganddynt.


Perfformiwch dros Gymru yn 2014 - Ceisiadau i fod yn rhan o ensembles cerdd CCIC i’w cyflwyno’n awr

Mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i fod yn aelod o ensembles cerdd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru’n agosáu’n gyflym; peidiwch â cholli’ch cyfle, llenwch y ffurflenni ar-lein heddiw (o’r wefan hon).

Gall cerddorion ifanc gael cyfleoedd gwych wrth ymuno ag ensembles cerdd CCIC i hyfforddi a pherfformio ar y lefel uchaf. P’un ai ydych chi’n chwaraewr pres, yn aelod o gôr, cerddorfa neu gerddorfa jazz – gall CCIC gynnig rhywbeth i chi!

Ar dudalennau unigol y wefan hon, gallwch weld manylion llawn am bob ensemble, pa gynlluniau sydd ganddyn nhw ar y gweill yn 2014 yn ogystal â gwybodaeth am y drefn glyweliadau a’r ffurflenni cais.

“Being a member of the National Youth Orchestra of Wales has been one of the greatest experiences of my life. I have played some of the masterpieces of the orchestral repertoire, worked with a host of world-class conductors, and played in the finest concert venues and music festivals in the UK! It's the biggest and best musical family there is“.

Dan Evans, Bas Dwbl (Wrecsam)

Feiolin newydd i’n Blaenwr!


Bydd Bethan Allmand, Blaenwr newydd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CGIC) yn defnyddio feiolin newydd wrth berfformio yng nghyngherddau’r haf, diolch i’r bartneriaeth newydd rhwng CGIC a Cardiff Violins - un o gyflenwyr offerynnau mwyaf blaenllaw'r DU.

Bethan yw’r person cyntaf i elwa o’r cytundeb hwn. Bydd Bethan yn cael cadw’r offeryn trwy gydol ei chyfnod fel Blaenwr. Treuliodd brynhawn yn adeilad Cardiff Violins yn Arcêd y Castell a rhoddodd gynnig ar nifer o wahanol offerynnau a ddewiswyd gan y perchnogion - Chris King a Cécile Limon. Elwodd ar eu profiad, eu harbenigedd a’u gwybodaeth hwy am yr offerynnau wrth iddi edrych am feiolin a fyddai’n gweddu’n berffaith iddi.

“Mae’n ffantastig bod Cardiff Violins yn cefnogi’r Gerddorfa yn y modd hwn. Mae rôl Blaenwr yn un pwysig; bydd ef/hi yn aml yn chwarae nifer o unawdau mewn cyngerdd, felly mae angen offeryn o ansawdd digonol arno/arni er mwyn galluog clywed yr unawdau hynny trwy gerddorfa o faint CGIC.”

Matthew Jones (Rheolwr CCIC – Cerddoriaeth Ieuenctid)

“Mae Cardiff Violins yn falch iawn i gefnogi Bethan a CGIC ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio’n hapus am flynyddoedd.”

Christopher King (Cardiff Violins)

“Mae’n fraint ac anrhydedd i gael y cyfle i chwarae feiolin y mae Cardiff Violins wedi’i benthyg i mi mewn partneriaeth â CGIC. Dewisais y feiolin hon gan fod ei huwchdonau’n gynnes, cyfoethog a phrydferth. Cafodd y feiolin hon ei gwneud gan Casper Strnad yng Ngweriniaeth Czech yn 1812. Rwy’n edrych ymlaen at ei chwarae yn ystod cwrs CGIC a gobeithiaf y bydd yn parhau i gefnogi fy astudiaethau gyda Yossi Zivoni yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ym mis Medi.”

Bethan Allmand (Arweinydd, CGIC)

Bydd Bethan a’r Gerddorfa yn perfformio ledled Cymru yn yr haf cyn cychwyn ar daith i’r Almaen. Yno byddant yn perfformio fel rhan o Young Euro Classic Festival yn Berlin yn y Konzerthaus enwog.


Llongyfarchiadau i NuWorx ac Yr Academi

ar dderbyn gwahoddiadau fel grwpiau addawol i gymryd rhan yn U.Dance 2013 yn Leeds! Pob clod felly i’r dawnswyr ifanc ac i Gyfarwyddwyr y Grwpiau, Kimberley Steele a Ffion Jones/Craig Ryder yn ôl eu trefn , byddan nhw’n cynrychioli Cymru yn yr ŵyl ddawns ieuenctid fawr hon ym mis Gorffennaf 2013 - – ynghyd ag Insync a DGIC .

Bydd U.Dance 2013 yn cynnwys rhaglen ragorol o berfformiadau, gweithdai, dawns penodol i leoliad a sgriniadau ffilm – yn cynnwys mwy na 1,000 o ddawnswyr ifanc. Ewch i www.u-dance.org am fanylion pellach ac i weld rhaglen lawn o ddigwyddiadau; dyma fanylion perfformiadau’r grwpiau o Gymru :

19 Gorffennaf 7.00pm

Insync

West Yorkshire Playhouse

0113 213 7700

20 Gorffennaf 7.00pm

NYDW 2012

West Yorkshire Playhouse

0113 213 7700

21 Gorffennaf 4.00pm

Yr Academi

The Riley Theatre

0113 219 3018

21 Gorffennaf 4.00pm

NuWorx

The Riley Theatre

0113 219 3018


Mae NuWorx yn rhan o Rubicon Dance, Caerdydd; lleolir Yr Academi yn Llanwrst; rhan o Gymuned Artis, Rhondda Cynon Taf yw Insync
Mae U.Dance 2013 yn cael ei reoli gan Youth Dance England
Cynhaliodd DGIC, U.Dance Cymru, sef dau lwyfan U.Dance yng Nghymru, yn gynharach eleni.

 

Insync Inclusive Youth Dance yn cynrychioli Cymru


Llongyfarchiadau i Insync Inclusive Youth Dance ar dderbyn gwahoddiad i gymryd rhan yn U.Dance 2013 yn Leeds! Pob clod felly i’r dawnswyr ifanc ac i Gyfarwyddwr y grŵp, Rachael Robertson, byddan nhw’n cynrychioli Cymru yn yr ŵyl ddawns ieuenctid fawr hon ym mis Gorffennaf 2013.

Bydd y grŵp yn mwynhau tridiau llawn o weithdai dawns a pherfformiadau. Byddan nhw hefyd yn cyflwyno’u darn eu hunain, Splice (a goreograffwyd gan Rachael a’r dawnswyr), yn un o’r perfformiadau gyda’r nos.

Rhan o Gymuned Artis, Rhondda Cynon Taf yw Insync (llun gan Joe Purches)
Mae U.Dance 2013 yn cael ei reoli gan Youth Dance England
Cynhaliodd DGIC, U.Dance Cymru, dau lwyfan U.Dance yng Nghymru, yn gynharach eleni.

CGIC yn penodi blaenwr newydd i 2013

Mae blaenwr newydd gan Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2013. Dewiswyd Bethan Allmand (18) o Wrecsam yng Ngogledd Cymru i lenwi’r swydd allweddol hon yn dilyn ‘ymddeoliad’ Lydia Marshal ar ôl cwrs preswyl 2012.

Llwyddodd Bethan, ynghyd â’r 117 aelod sy’n rhan o’r Gerddorfa eleni, yng nghlyweliadau CGIC yn yr hydref y llynedd. Derbyniodd Bethan a 7 o’i chyfoedion wahoddiad wedyn i ddod i glyweliad am y swydd bwysig hon. Yn ôl yr arfer, roedd y safon yn uchel iawn ac roedd pob un o’r ymgeiswyr wedi paratoi’n drylwyr a chwarae’n hyfryd. Roedd y penderfyniad yn un anodd iawn felly i’r panel cyfweld.

Mae Bethan wedi bod yn aelod o gerddorfa genedlaethol ieuenctid hynaf y byd ers 2008, gan godi drwy’r rhengoedd ers hynny. Mae ganddi, felly, lu o brofiad yn barod gan fod yn flaenwr Ensemble Llinynnol Ysgolion Wrecsam, Cerddorfa Ieuenctid y Pedair Sir a Cherddorfa Ieuenctid Gogledd Cymru yn ogystal â Cherddorfa Ieuenctid Ffilharmonig Lerpwl a Cherddorfa Ieuenctid Iau RNCM.

Since I joined the NYOW as a less experienced player, I have been greatly inspired by the senior players of the orchestra. This has helped me develop my leadership skills in other orchestras. Ever since my first course, ‘Nash’ has always been the highlight of my year because of the inspiring musicians we have the privilege of working with and the opportunity to play alongside my best friends in some of the most renowned concert halls in Britain.”

Dechreuodd Bethan chwarae’r feiolin yn ddim ond 4 oed a bu’n aelod ymroddedig o gerddorfeydd ieuenctid yr ysgol, y sir, y rhanbarth ac yn Genedlaethol trwy gydol ei hoes.

“I feel very privileged to have been given the position of leader this year as I have progressed through the pyramid system in Wales and achieved what I always dreamed of…. I could not have done this without the support and inspiration that I have gained from the National Youth Orchestra of Wales over the years“

Bydd y Gerddorfa’n cyflwyno tri chyngerdd led led Cymru dros yr haf cyn fynd ar daith i’r Almaen i gyflwyno pedwar cyngerdd yn y fan honno. Mae mwy o fanylion ar dudalen y dyddiadur.

Mae Cwmni Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC) a Errol White Company yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Theo Clinkard fel Coreograffydd Gwadd ar gyfer DGIC 2013


Mae Theo yn berfformiwr, gwneuthurwr dawns, athro a dylunydd uchel ei barch. Mae ganddo gysylltiadau rhagorol gyda rhai o goreograffwyr blaenaf y DU, gan gynnwys Siobhan Davies, Matthew Bourne, Wayne McGregor a Raphael Bonachella, ac theithiodd yn genedlaethol a rhyngwladol gyda chwmnïau dawns a theatr o fri (gweler www.theoclinkard.com) Yn ddiweddar, penodwyd Theo yn artist preswyl yn Greenwich Dance.

Bydd Theo yn creu gwaith newydd sbon ar gyfer DGIC 2013, a fydd yn sefyll ochr yn ochr â gwaith gan Gyfarwyddwr Creadigol DGIC, Errol White. Yn y datblygiad newydd hwn, mae Errol wedi dewis artist creadigol fydd yn ei farn ef yn dod â rhinweddau perfformio a choreograffig ychwanegol i ddawnswyr ifanc DGIC 2013, a ffordd o weithio fydd yn gwneud y mwyaf o egni a deinamigrwydd ein dawnswyr ifanc.

Mae cysylltiadau diweddar Theo gyda Chymru yn cynnwys ‘National Theatre Wales’ / Volcano Theatre (Shelf Life). Nôl yn 2001 roedd yn rhan o dîm Random Dance a arweiniodd gwrs preswyl cyntaf DGIC gyda Wayne McGregor – felly mae’n aduniad hapus gyda DGIC!

Bydd DGIC 2013 yn perfformio yn Sherman Cymru (29 Awst) a Clwyd Theatr Cymru (31 Awst) – Gweler Dyddiadur

 

Cyngerdd CHCIC yn Nhrefynwy

Bydd y CHCIC yn perfformio am y tro cyntaf yn Nhrefynwy o dan arweiniad un o brif arweinwyr corawl y D.U, Simon Toyne. Bydd y Côr, sydd wedi dennu aelodau o ledled Cymru, yn perfformio rhaglen o gerddoriaeth sy’n ehangu pum canrif, gan gynnwys darn poblogaidd Eric Whitacre, Sleep a champwaith Fauré, Cantique de Jean Racine.

Rhaglen yn cynnwys/Programme includes: Claudio Monteverdi Beatus vir, Benjamin Britten Missa Brevis, Eric Whitacre Sleep, Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine

Mae'r cyngherdd ar dydd Sul 7 Ebrill 2013 am 3.00pm yn Eglwys y Priordy Santes Fair, Heol Whitecross, Trefynwy. NP25 3BY

Tocynnau: £8.00 oedolion; £6.00 gostyngiadau; £4.00 plant yr ysgol a myfyrwyr ar gael wrth Linell Cynulleidfa CGG y BBC 03700 101051 (bydd taliadau daearyddol safonol o linellau tir a ffonau symudol yn berthnasol.)


Cyngerdd CChGIC yn Wrecsam


Bydd y CChGIC yn dychwelyd i Wrecsam, gyda un o arweinwyr ifanc mwyaf cyffrous Prydain, Ben Gernon. Ymhlith eu rhaglen byrlymus, bydd y swynol Sun Paints Rainbows gan David Bedford, yr egniol Ghost Train gan Eric Whitacre a pherfformiad cyntaf o Night Dance gan Gareth Moorcraft, enillydd Cystadleuaeth Cyfansoddwyr Ifanc Tŷ Cerdd.

Mae'r cyngherdd ar ddydd Sadwrn 30 Mawrth 2013 am 7.00pm yng Neuadd William Aston, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam. LL11 2AW
Tocynnau: £8.00 oedolion; £6.00 gostyngiadau; £4.00 plant yr ysgol a myfyrwyr ar gael wrth Linell Cynulleidfa CGG y BBC 03700 101051 (bydd taliadau daearyddol safonol o linellau tir a ffonau symudol yn berthnasol.)


Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn perfformio yn Nhrefynwy


Percy Pursglove (Cyfarwyddwr Cerdd )
7.30pm dydd Sadwrn 6 Ebrill 2013
Monmouth School for Girls Theatre
Tocynnau £6.00 oedolion; £4.00 consesiynau; £2.00 plant ysgol a school children a myfyrwyr llawn amser ar gael o Ty Cerdd 029 2063 5649 neu wrth y drws


Clyweliad **rhad ac am ddim** ar gyfer cwmni dawns ieuenctid newydd aDvance


Mae dawnswyr ifanc (14 – 19 mlwydd oed*) o ardaloedd Blaenau Gwent, Penybont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr, Torfaen, RCT a Bro Morgannwg yn cael eu gwahodd i glyweliad **rhad ac am ddim** ar gyfer cwmni dawns ieuenctid newydd aDvance ar ddydd Sadwrn 20 Ebrill yn SOAR, Penygraig. Bydd y clyweliad hwn hefyd yn gyfle i’r rhai sy’n cymryd rhan gael eu hystyried i fod yn rhan o Gwmni Dawns Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2013 neu raglen ddatblygu Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru Step Up.)

Errol White , Cyfarwyddwr Artistig DGIC, fydd yn arwain y clyweliad tair awr o hyd. Yn ystod y cyfnod hwn bydd y dawnswyr ifanc yn cael dosbarth techneg gyfoes ac yn dysgu rhannau byr o ddarnau DGIC. Gall dawnswyr ifanc ddod i’r clyweliad i gael eu blas cyntaf ar DGIC neu gallant gymryd rhan mewn Sesiynau Blasu aDvance ymlaen llaw (gweler isod)

I gael gwybod mwy ac i wneud cais cysylltwch â 029 2026 5060 neu anfonwch e-bost at nyaw@nyaw.co.uk yn nodi ‘clyweliad aDvance’ yn y llinell bwnc, neu cyflwynwch eich cais ar-lein fan yma a dewiswch clyweliad Penygraig.

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Dydd Llun 8 Ebrill 2013

* Gall dawnswyr ifanc (20 – 21 mlwydd oed) o bob un o’r saith awdurdod unedol gael eu clyweld am DGIC 2013 hefyd ar 20 Ebrill neu ar un o ddyddiadau clyweld eraill DGIC 2013 (Cliciwch yma am y canllawiau neu cliciwch yma am y ffurflen gais)

** Y saith awdurdod unedol sy’n talu am y sesiwn clyweliad ar 20 Ebrill i ddawnswyr ifanc (14 – 19 mlwydd oed) o’u hardaloedd; gall dawnswyr o ardaloedd eraill fynychu’r clyweliad am y tâl arferol o £5

Mae Cwmni Dawns Ieuenctid aDvance

yn cynnig cyfleoedd hyfforddi i ddawnswyr ifanc (14-19 oed) o Ben-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr, RhCT, Torfaen a Bro Morgannwg.

aDvance:

 • rhaglen blwyddyn sy’n cynnal dyddiau hyfforddi bob mis
 • mae’n agored i ddawnswyr ifanc sydd eisoes yn dawnsio mewn unrhyw arddull (e.e. bale, cyfoes, modern, arddulliau trefol)
 • mae’n agored i ddawnswyr ifanc 14-19 oed
 • bydd yn canolbwyntio ar dechneg a sgiliau dawns gyfoes
 • bydd yn cynnwys hyd at 20 o ddawnswyr ifanc
 • dylai fod yn ychwanegol i’r hyn y mae aelodau’n barod yn rhan rheolaidd o weithgareddau fel dosbarthiadau dawns lleol neu grwpiau ieuenctid
 • mae’n dechrau ym mis Mai 2013

Gyda’r cyfle hwn i gael hyfforddiant ychwanegol, y gobaith yw y bydd dawnswyr ifanc yn cael eu derbyn ar raglen datblygu Step Up DGIC a/neu Gwmni DGIC a ‘Pherfformio dros Gymru’ yn y dyfodol.

Beth yw techneg dawns gyfoes a beth arall sydd ynghlwm â’r dechneg?

Mae’n gyfres o ymarferion dawns sy’n cryfhau a datblygu’r corff er mwyn dawnsio, gan ganolbwyntio ar alinio, ymwybyddiaeth o’r corff, anadlu, rheoli ac ystum – bob un gyda’r bwriad o wella a chyfoethogi dawns wrth berfformio. Bydd dawnswyr yn datblygu sgiliau, cryfder a thechnegau er mwyn dawnsio a pherfformio.

Bydd pob sesiwn aDvance yn dechrau gyda dosbarth techneg dawns gyfoes dan arweiniad ymarferwr dawns profiadol a phroffesiynol. Bydd sesiynau’r prynhawn yn amrywio drwy gydol y flwyddyn gan gyflwyno aelodau i sgiliau a thechnegau dawns eraill yn ogystal â cherddoldeb, datganiad byrfyfyr, dysgu repertoires a threfniadau dawns. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu harwain gan ystod eang o diwtoriaid/arweinwyr proffesiynol. Bydd aelodau aDvance hefyd yn mwynhau diwrnod tu ôl i’r llenni gyda DGIC 2013 a byddant yn derbyn tocynnau i fynd i weld perfformiadau DGIC 2013 ym mis Awst.

Bydd Cyfarwyddwr Creadigol Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Errol White, yn arwain dwy sesiwn blasu sy’n *rhad ac am ddim* (8 Mawrth a 5 Ebrill) cyn y clyweliad ar 20 Ebrill ar gyfer cwmni dawns ieuenctid aDvance.

I gofrestru, ffoniwch 029 20265 060 neu anfonwch e-bost at nyaw@nyaw.co.uk (nodwch ‘aDvance’ fel pwnc i’r e-bost ) a nodwch y canlynol:

enw
cyfeiriad
rhif ffôn neu rif ffôn symudol
cyfeiriad e-bost
dyddiad geni

Bydd gofyn i chi nodi’r sesiwn blasu yr hoffech fynychu:
Dydd Gwener 8 Mawrth yn SOAR, Merthyr (6pm-9pm)
neu
Dydd Gwener 5 Ebrill yng Nghanolfan Hamdden Caerffili (10am – 4 pm)
[Gallech wneud cais i fynychu’r ddwy sesiwn, ond bydd hyn ond yn bosibl os oes digon o leoedd ar gael, felly nodwch eich dewis cyntaf a’ch ail ddewis.]

Mae’r rhaglen beilot hon yn bartneriaeth rhwng y saith UA a Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru ac mae’n cael ei hariannu gan yr awdurdodau sy’n cymryd rhan a Chyngor Celfyddydau Cymru.

 

U.DANCE CYMRU

Dathliad cenedlaethol o ddawns ieuenctid yw U.Dance 2013, sy’n cyflwyno perfformiadau mewn lleoliadau ledled y DU yn 2013. Mae’r llwyfan U.Dance Cymru hwn yn dod â rhai o ddawnswyr ifanc gorau Cymru at ei gilydd, ynghyd ag aelodau Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru, am noson o ddawns egnïol ac ysbrydoledig yn cynnwys amrywiol arddulliau dawns.

Dydd Sul 24 Mawrth 2013, 7.30pm Galeri, Caernarfon
Tocynnau £7, £5 (consesiynau)
www.galericaernarfon.com
01286 685 222

Felly …. beth yw Gweithredydd Creadigol?
.… mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ar fin gwybod!

Mae’n bleser gan Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) gyhoeddi bod Jain Boon wedi eiphenodi fel Gweithredydd Creadigol Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (ThCIC).

Fel rhan o gyfeiriad newydd ThCIC eleni, bydd Jain yn helpu i greu a chyflwyno rhaglen wahanol iawn trwy gydol y flwyddyn i’r Theatr Ieuenctid yn 2013, a chyfrannu at gynlluniau cyffrous ar gyfer 2014.

Mae’n rhaid i weithredydd creadigol fod allan yn datblygu ac adeiladu perthynas gyda phobl ifanc, grwpiau ieuenctid ac ysgolion, a gyda gweithredwyr a chwmnïau proffesiynol sy’n gallu ysbrydoli aelodau a chynulleidfaoedd ThCIC

Jain Boon, Gweithredydd Creadigol ThCIC

Graddiodd Jain o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama (CBCDC). Am y 27 mlynedd ddiwethaf, bu’n angerddol dros greu theatr gyda ac ar gyfer pobl ifanc. Mae ei phrofiad helaeth fel cyfarwyddwr, actores a hwylusydd yn cynnwys gwaith o fewn Cymru (gyda Theatr Gwent, Theatr Pobl Ifanc Gwent, Theatr Hijinx, Stiwdio Actorion Ifanc yn CBCDC, a Choleg y Drindod, Caerfyrddin) yn ogystal â thramor – y fwyaf diweddar gyda Theatre Junge Generation yn Dresden, yr Almaen.

Cafodd Jain ei hanrhydeddu’n ddiweddar â Dyfarniad Cymru Greadigol ac mae wedi treulio’r flwyddyn ddiwethaf yn archwilio ieithoedd theatr corfforol iawn yn y DU yn ogystal â Dwyrain Ewrop.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd Jain yn cyd-weithio â thîm CCIC a’i bartneriaid artistig i sefydlu cyfres o bwyntiau cychwyn ac ymyriadau creadigol i’w cyflwyno o fis Ebrill 2013.

Rydym eisiau archwilio profiad ThCIC – beth yw e, pwy mae ar ei gyfer, sut mae’n gweithio – ac ymestyn at hyd yn oed fwy o bobl ifanc, mewn mwy o ardaloedd yng Nghymru, gwahanol adegau o’r flwyddyn. Rydym eisiau cydweithio â chymysgedd amrywiol o gyfranogwyr a phartneriaid trwy amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi a pherfformio. Mae penodi Jain fel Gweithredydd Creadigol ThCIC yn gam cyntaf cyffrous i ailddiffinio ein theatr cenedlaethol i bobl ifanc ac rydym wrth ein bodd i’w chael fel rhan o’n tîm.

Pauline Crossley, CCIC

Mae Jain yn edrych ymlaen yn fawr at ymuno â thîm CCIC ac i gydweithio â ThCIC yn 2013.


Galw ar ddawnswyr ifanc!

Mae Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn chwilio am ddawnswyr ifanc i Berfformio dros Gymru yn ystod haf 2013.
Ydych chi:
• rhwng 16 – 21 mlwydd oed erbyn 31 Awst 2013?
• yn gallu dangos eich bod yn ymwneud yn weithredol â dawns ar lefel ganolradd / uchel?
• yn Gymro/Cymraes, sy’n byw a/neu’n astudio yng Nghymru?
• ar gael am y cyfnod preswyl haf llawn (dyddiadau rhagarweiniol: 12 – 31 Awst 2013)?
Os ydych wedi ateb ‘ydw’ i’r uchod
Cliciwch yma am y canllawiau neu cliciwch yma am y ffurflen gais


Faint o bobl gyda chysylltiad â CCIC dderbyniodd gydnabyddiaeth yng Ngwobrau Theatr Cymru?

Mewn dathliad diweddar o’r Celfyddydau yng Nghymru, cynhaliwyd noson wobrwyo gyntaf Beirniaid Theatr Cymru. Hoffai CCIC hefyd longyfarch yr amrywiol unigolion a sefydliadau dderbyniodd gydnabyddiaeth ar y noson.

Mae gan sawl un a enwebwyd a nifer o’r rhai a ddaeth i’r brig gysylltiad agos â CCIC, naill ai’n gyn aelodau neu’n diwtoriaid – “Da iawn chi!”

Hoffem gydnabod y canlynol yn arbennig: Simon Watts (Sherman Cymru/TGC : Llwyth), Sion Daniel Young a Gwawr Loader (NTW: The Radicalisation of Bradley Manning), John Hardy (NTW: Coriolan/Us) a Ceri Elen (Theatr Iolo: Grimm Tales).

Os ydym wedi anghofio unrhyw un, cofiwch roi gwybod i ni!

Mae rhestr lawn o’r buddugwyr i’w chael yn www.buzzmag.co.uk


Sioned Saunders Brodyr a chwiorydd Saunders yn mynd o nerth i nerth

Mae Rhys a Sioned Saunders ar fin ymddangos gyda'i gilydd mewn James and the Giant Peach gan Roald Dahl yn Theatr Newydd, Caerdydd yn ystod hanner tymor (12 - 16 Chwefror) Swyddfa Docynnau: 029 2087 8889.

Mae Rhys a Sioned - ynghyd a’i brawd hŷn, Alun - i gyd yn gyn-aelodau CCIC. Rhyngddynt maent wedi cynrychioli nifer o’r grwpiau  cenedlaethol.
Rydym wedi dal i fyny gyda Sioned i hel atgofion am ei hamser gyda CCIC .

I feel privileged to say that I was a member of NYOW, NYCW and the NYTW. I count those years as very precious experiences in my life, having the opportunity to be coached and mentored by the likes of Chris Adey, Owain Arwel Hughes, Jean Stanley Jones and Firenza Guidi to name but a few.
I do and always will remember the discipline that was expected of us; always expected to act in a mature, professional manner. Having said that, the social side did not disappoint either - It certainly was work hard, play hard and I like to think that I still apply these disciplines to my professional life.
I feel very fortunate to have been part of NYAW and feel that it has been a huge contribution and influence on my development as an actor, musician and, more than anything, as a rounded, head-strong person in the big wide world!

Sioned Saunders

Mae CCIC yn dymuno pob lwc iddynt yn eu gyrfaoedd!ThCIC yn chwilio am Gweithredydd Creadigol


Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn chwilio am unigolion i ymgeisio am swydd newydd sbon Gweithredydd Creadigol Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (ThCIC), i ymuno â’r tîm sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd.

Gweithredydd Creadigol ThCIC (llawn-amser, contract 12 mis)

Bydd y swydd newydd hon yn cysylltu’n uniongyrchol ac yn greadigol â phobl ifanc, yn ogystal â’r sectorau theatr ieuenctid a phroffesiynol led led Cymru.

Bydd y swydd hon hefyd yn cyfrannu’n ymarferol at y canlynol:

 • ymarferiad Adolygu/Ymgynghori sydd ar y gweill, yn cynnwys ymgynghoriadau creadigol â phobl ifanc;
 • cysyniad, cynnwys, adeiledd a chyflwyno rhaglen gysylltu ymarferol â phobl ifanc, led led Cymru, ar ôl Mawrth 2013;
 • ffocws a chyfeiriad wedi’i adfywio i ThCIC y bydd y cynllunio a’r paratoi ar gyfer y dyfodol o 2014 ymlaen, yn ogystal â recriwtio (aelodau a phersonél), yn deillio ohonynt.

Dyddiad cau: 11 Ionawr 2013
Cyfweliadau: wythnos yn cychwyn 21 Ionawr 2013
Dyddiad cychwyn: 1 Mawrth 2013 (fan bellaf)

Gellir cael manylion pellach a ffurflen gais gan Uned Adnoddau Dynol CBAC: 029 20 265002/189; lorna.turner@cbac.co.uk ; www.cbac.co.uk


Bydd rhaglen THEATR CENEDLAETHOL IEUENCTID CYMRU yn gwbl wahanol yn 2013 gyda chyfleoedd a heriau newydd i bobl ifanc Cymru.

Cyhoeddir rhaglen 12 mis lawn o ddigwyddiadau yn y Flwyddyn Newydd – felly cofiwch edrych ar wefan CCIC a thudalen Facebook CCIC, neu anfonwch eich manylion ar e-bost at nyaw.nyaw.co.uk a byddwch yn cael eich ychwanegu at ein cronfa ddata er mwyn i chi dderbyn gwybodaeth uniongyrchol.

Cyn-Gyfarwyddwr Tŷ Cerdd yn derbyn anrhydedd OBE

Dyfarnwyd OBE i sefydlydd Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru ac yn ddiweddarach Tŷ Cerdd - Music Centre Wales, Keith Griffin yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd.

Mae’r dyfarniad yn gydnabyddiaeth o 40 mlynedd o’i yrfa yn hyrwyddo chwarae cerddoriaeth yng Nghymru yn ogystal â sefydlu’r hyn a elwir yn Tŷ Cerdd nawr, Band Pres, Côr, Cerddorfa Jazz a Chwyth Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.
Felly gan bawb yn CCIC: Llongyfarchiadau Keith!


CYSTADLEUAETH CYFANSODDWYR IFANC

Gallwch roi cynnig o hyd at Gystadleuaeth Tŷ Cerdd, i gyfansoddwyr o Gymru sy’n 25 mlwydd oed ac iau. Bydd yr enillydd yn derbyn gwobr o £1,000 ac yn gweld y gwaith yn cael ei berfformio gan Gerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru ym mis Mawrth 2013. (mwy)

Matthew WilliamsBrodyr Pres yn ymuno a CGG y BBC

Llongyfarchiadau mawr i gyn aelodau CGIC, Matthew ac Adrian Williams. Mae’r ddau frawd wedi ennill cytundeb tymor byr gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Bydd Matthew yn Gyd-Brif Drwmped ac Adrian yn 2il Drwmped. Dymunwn yn dda i’r ddau yn eu gyrfaoedd.

Alexander Vlahos yn serennu fel cymeriad Mordred yn Merlin

Mae cyn aelod ThCIC, Alexander Vlahos, yn serennu fel cymeriad Mordred yn y gyfres ddiweddaraf o Merlin. Dymunwn y gorau iddo yn ei yrfa. Gallwch ei weld ddydd Sadwrn ar BBC One am 8:20pm. (mwy)

John Roberts – Gwerthfawrogiad


Collodd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru un o’i chefnogwyr pennaf ym mis Medi pan fu farw John Roberts, aelod ymroddedig iawn o bwyllgor “Cyfeillion CGIC”. Chwaraeodd John Roberts y feiolin gyda CGIC am bedair blynedd rhwng 1959 a 1963 ac yna bu’n barod iawn i roi o’i amser yn gweithio gyda’r Cyfeillion am flynyddoedd lawer, ac yn fwyaf diweddar ef oedd golygydd y cylchlythyr – ‘The Nash’.

Bob haf, byddai John yn dod i gyngherddau CGIC a mwynhaodd gyngerdd CGIC yn Neuadd Hoddinott y BBC yn fawr iawn eleni. Canmolodd berfformiad brwdfrydig y Gerddorfa o Symffoni Rhif 5 Beethoven yn arbennig.

Hoffai CGIC ddiolch yn fawr iawn i wraig a merch John, Judith a Hannah, am eu rhodd hael at waith y Cyfeillion yn dilyn casgliad yn ei angladd. Byddai John, rwy’n siŵr, yn hynod o falch o wybod bod cymaint o’i gyfeillion wedi cyfrannu at achos oedd yn agos iawn at ei galon er cof amdano.

Bydd pawb yn gweld colli John.

Mae cyfaill agos i John, John Watkins (sydd hefyd yn gyn aelod o CGIC), wedi ysgrifennu gwerthfawrogiad llawn o’i fywyd, sydd i’w weld yma.

 

CCIC yn croesawu Cyfarwyddwr newydd Tŷ Cerdd

Braf yw cyhoeddi y bydd Gwyn L. Williams yn ymuno â thîm Tŷ Cerdd fel Cyfarwyddwr yn y flwyddyn newydd. Yn wreiddiol o Ogledd Cymru, mae’n adnabyddus iawn ym myd cerddoriaeth yng Nghymru ers nifer o flynyddoedd ac yn gyn aelod o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru.
"Bydd yn bleser mawr iawn ymuno â thîm Tŷ Cerdd ar adeg mor gyffrous i gerddoriaeth Cymru. Dros y tair mlynedd nesaf bydd sylw rhyngwladol arnom gyda ymweliad WOMEX â Chaerdydd yn 2013, dathliadau Dylan Thomas yn 2014 a phenblwydd 150 y Glaniad ym Mhatagonia yn 2015.  Fy mwriad fydd rhoi Tŷ Cerdd yng nghanol y dathliadau hyn i ddenu sylw mawr iawn at  gerddoriaeth a cherddorion Cymru."
Gwyn L. Williams, Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd – Music Centre Wales

 

Trosolwg yr Haf


Gwelwyd adegau pwerus, cyffrous a gwefreiddiol yn yr haf; roedd y cyfnodau hyn yn hudolus i’r rheiny a gymrodd ran a’r rheiny a fu’n gwylio Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2012.


Disgleiriodd y perfformwyr ymhob digwyddiad. Roedd adegau prydferth ac emosiynol iawn ym mherfformiadau’r Côr, y Band Pres a’r Gerddorfa. Roedd perfformiadau Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru’n llawn pŵer, sgil a chywirdeb, ac roedd dawn y Theatr Ieuenctid o ddweud stori yn eu cynhyrchiad penodol i safle o Torri Ffiniau/Beyond Borders yn feistrolgar iawn.
Roedd tua 13,000 o bobl mewn 21 perfformiad wedi mwynhau edrych ar ddawnswyr, cantorion, offerynwyr ac actorion mwyaf talentog Cymru. Bu hwn yn haf a oedd yn llawn profiadau i 379 o aelodau ifanc CCIC 2012 gan gynnwys taith y Gerddorfa a’r Côr i Proms y BBC. Perfformiodd y Theatr mewn lleoliadau hanesyddol - Castell y Waun a Llanerchaeron. Dyma brofiadau a fydd yn aros yng nghof yr aelodau am byth.

Boed law neu hindda, daeth pobl ledled Cymru i gefnogi’r perfformwyr ifanc, ac ni chawsant eu siomi.


Neges i bob chwaraewr Corn, Fiola a Bas Dwbl - Gweithdy rhad ac am ddim


Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnig y cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithdy rhyngweithiol rhad ac am ddim a gynhelir gan ein tîm o gerddorion proffesiynol.

Bydd y gweithdai’n cynnig awgrymiadau ar dechnegau, chwarae mewn ensemble a sut i
baratoi at glyweliadau, mewn amgylchedd hwylus ac anffurfiol.

Os ydych yn bwriadu cael clyweliad ar gyfer Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru eleni neu yn y dyfodol, mae’r gweithdai hyn gyfle perffaith i gael blas ar yr hyn y gallwch ei ddisgwyl. Hyd yn oed os nad ydych wedi meddwl am gael clyweliad ar gyfer CGIC, dewch i weld yr hyn y mae gan y ‘Nash’ i’w gynnig.

Mae’r gweithdai hyn yn agored i unrhyw un sy’n chwarae corn, fiola neu fas dwbl o safon gradd 5 neu uwch. Nid oes rhaid i chi gael clyweliad ar gyfer CGIC - mae croeso i chi ddod i fwynhau cyd-chwarae gyda’ch cyfoedion, hyd yn oed os ydych wedi bod yn aelod o’r CGIC o’r blaen!

Dyma fanylion y Gweithdai isod:
dydd Sul 4 Tachwedd 0930-1230 CBAC, Caerdydd - Corn, Fiola neu Fas Dwbl
dydd Sadwrn 10 Tachwedd 0930-1230 Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin - Bas Dwbl
dydd Sul 11 Tachwedd 0930-1230 Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin - Fiola
dydd Sul 18 Tachwedd 0930-1230 - Ysgol Emrys ap Iwan, Conwy - Fiola

I sicrhau eich lle yn un o’r gweithdai hyn, cysylltwch â swyddfa CCIC ar 029 2026 5060 neu anfonwch e-bost at nyaw@nyaw.co.uk erbyn Dydd Mercher 31 Hydref.


Dydd Sadwrn yma - cyngerdd gan Gerddorfa Siambr Sinffonieta Rhondda


Bydd y Delynores Catrin Meek ynghyd â rhai o gyn-aelodau ac aelodau presennol CGIC yn perfformio yn y cyngerdd, dan arweiniad Andrew Walters.

Dydd Sadwrn, 13 Hydref, 2012 am 6.30 p.m.
Yn Eglwys Fethodistaidd Cyncoed
Pris tocynnau: £10 oedolion, £5 myfyrwyr
(lluniaeth wedi'i gynnwys yn y pris)

Bydd rhywfaint o elw'r cyngerdd yn mynd tuag at Ffrindiau CGIC i helpu gyda'r cyllid ar gyfer aelodau difreintiedig CGIC.

Tu ôl i'r Llenni gyda Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Wnaethoch chi feddwl erioed beth sy’n digwydd ar Gwrs Preswyl Haf DGIC? Ydych chi wedi gweld un o berfformiadau blaenorol DGIC neu wedi bod yn rhan o’n Dyddiau Rhoi Blas, Clyweliadau neu gyrsiau Step Up ac wedi dymuno cael gweld y broses? Yna ffoniwch neu anfonwch e-bost yn awr i ymuno â ni am gip tu ôl i’r llenni ar ddiwrnod ym mywyd DGIC 2012! (mwy)

Digwyddodd achlysur wirioneddol hanesyddol pan gamodd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru i’r llwyfan yn y BBC Proms

Tra’n cymryd seibiant o’r holl ymarfer yn ystod y dydd, cawsom sgwrs â Lydia Marshall, 20, o Gaerdydd, blaenwr CGIC, a Rupert Brown, 21, o Gaerfyrddin sy’n chwarae’r Corn Ffrengig (mwy)

“.... a gilded, glorious performance”

Chwaraeodd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ran flaenllaw yn y BBC Proms nos Lun (6 Awst 2012) gyda pherfformiad anhygoel o waith Bernstein Mass, dan arweiniad Kristjan Järvi. (mwy)Fflora, Ffawna a’r Tylwyth Teg ar waelod yr Ardd

Nid bob dydd y cewch chi’r cyfle i fynd am dro o amgylch gardd brydferth a gwrando ar dylwyth teg yn adrodd hen hanesion Celtaidd. Nid yn y byd go iawn beth bynnag. Ond mae cyfle i chi gael profiad arbennig ac eithriadol iawn y penwythnos hwn yn Llanerchaeron, ger Aberaeron. (mwy)

Straeon a Thocwaith gyda ThCIC a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru yn croesawu cynulleidfaoedd i gerdded o gwmpas tir a gerddi dau o leoliadau mwyaf arwyddocaol Cymru, gan brofi cyfres o ddanteithion a straeon theatraidd. (mwy)

Dathliad arbennig o dalent cerddorol ieuenctid Cymru

Bydd profiad cerddorol cyffrous sy’n dod a chor a band pres gorau ieuenctid Cymru yn cael ei gynnal yn Eglwys Gadeiriol Llandaf yr wythnos hon. (mwy)Mewn sgwrs gyda Carlo Rizzi

Mewn egwyl yn ystod yr ymarferion ar gwrs preswyl y Gerddorfa yn Llambed, bu Prif Chwaraewr Bas Dwbl CGIC ’12, Daniel Evans, 20, o Wrecsam, yn sgwrsio â’r arweinydd o fri rhyngwladol, Carlo Rizzi. (mwy)Yn y ffrâm gyda CCIC 2012

ac mae erthygl amdano yn y Western Mail

Mae’n argoeli i fod yn dymor bythgofiadwy gyda thros 20 o berfformiadau cyhoeddus ledled Cymru yn yr haf. Cynhelir perfformiadau arbennig iawn yn Neuadd Frenhinol Albert a Chanolfan y Southbank yn Llundain, a chynhelir digwyddiadau penodol i’r safle mewn dau o leoliadau harddaf yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru. Hefyd, mae rhaglenni’n cynnwys dim llai na phum dangosiad am y tro cyntaf yn y byd a Chymru.

Ymunwch â ni am un (neu fwy) o'n perfformiadau dros yr haf

< Eleni, bydd dros 400 o bobl ifanc mwyaf talentog Cymru’n Perfformio dros Gymru gan rannu eu hegni, eu brwdfrydedd a’u sgiliau sylweddol â chynulleidfaoedd yng Nghymru a Lloegr. Darllenwch neu llwythwch i lawr Perfformio; dyma ein cylchgrawn tymor yr haf.U.Dance Wales - Llwyfan De Cymru yn profi'n llwyddiant mawr


Perfformiodd rhai o ddawnswyr ifanc gorau De Cymru ynghyd ag aelodau DGIC mewn noson o ddawns egniol ac ysbrydoledig, mewn amrywiaeth o arddulliau dawns fel rhan o U.Dance Cymru.

Edrychwch ar y linc hwn i weld fideo edit o berfformiad U.Dance Wales yn Canolfan Celfyddydau'r Taliesin, Abertawe wythnos diwethaf.

Gweithdai Cefn Llwyfan Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Dydd Sul 17 Mehefin 2012
Theatr Genedlaethol Cymru, Caerfyrddin
10.00am tan 4.30pm
Peidiwch â cholli’ch cyfle, nifer bach o leoedd sydd ar gael — ffoniwch ni ar 02920 265 060 neu e-bostiwch nyaw@nyaw.co.uk

Diwrnod Rhoi Blas ar Ddawnsio Cyfoes hefo DGIC yn rhad ac am ddim, Dydd Sul yma 20 Mai: ARCHEBWCH EICH LLE NAWR!

Mae Diwrnod Rhoi Blas ar Ddawnsio Cyfoes gyda Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC) i unrhyw un rhwng 14 a 21 oed sy’n byw yn awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Pen – Y – Bont, Caerffili, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen. Os ydych yn caru dawnsio ac yn awyddus i ddysgu mwy am DGIC, neu Cwmni Dawns Ieuenctid newydd i’r Cymoedd (CDIC) sydd I’w sefydlu yn yr haf ffoniwch NAWR i archebu lle 02920 265 060. Peidiwch a methu allan – mae’r gweithdy yn RHAD AC AM DDIM! (mwy)
Pryd / Ble: Dydd Sul, 20 Mai 2012, (10 – 4), Theatr Soar, Merthyr Tydfil
Cost: Yn rhad ac am ddim  

NYDW dancers Gallwch ymgeisio yn awr am DGIC 2012

Ym mis Mai bydd tîm DGIC yn teithio o gwmpas y wlad i chwilio am rai o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog Cymru (16-21 mlwydd oed).

Gallwch gael ffurflen gais yma , dydd Gwener 20fed Ebrill yw’r dyddiad cau. Gallwch lwytho’r ffurflen i lawr o’r cyswllt hwn neu gallwch ffonio neu e-bostio’r swyddfa a gallwn roi ffurflen yn y post i chi - 029 2026 5060 / nydw@nyaw.co.uk

 

CCGIG i perfformio gyda ddangosiad The Fall of the House of Usher


Y penwythnos yma fydd Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn perfformio sgôr newydd Charlie Barber fydd yn gyfeiliant i ddangosiad un o ffilmiau arswyd gorau'r sinema dawel, The Fall of the House of Usher. [mwy]

Aelodau’r CGIC yn cydweithio â Sinffonia Cymru i chwarae ‘Y Tymhorau’

Amser cinio ddydd Sadwrn nesaf (3 ydd Mawrth), bydd 30 o chwaraewyr llinynnau CGIC yn eistedd wrth ymyl cerddorion proffesiynol Sinffonia Cymru, mewn cyngherdd rhad ac am ddim, i gyflwyno dau ddarn sy’n darlunio’r tymhorau.

Bydd yr ensemble, a fydd wedi’i gyfuno, dan arweiniad Mark Eager, yn cyflwyno detholiad o symudiadau poblogaidd waith Vivaldi - ‘Y Pedwar Tymor’ ochr yn ochr â gwaith o’r un enw, sydd yr un mor gyffrous ond yn llai adnabyddus, gan gyfansoddwr o’r Ariannin - Astor Piazzolla.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Music Nation; penwythnos anhygoel o gerddoriaeth ledled y DU a gyflwynir gan y BBC a London Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games (LOCOG). Mae nifer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal mewn amrywiaeth o leoliadau a mannau cyhoeddus ledled Cymru. Mae’r cyngerdd hwn yn rhan o Farathon Cerdd y BBC - diwrnod cyfan o gyngherddau rhad ac am ddim a gynhelir yn Neuadd Hoddinott nodedig y BBC, Bae Caerdydd.

Nid oes angen i chi archebu tocynnau ymlaen llaw; gallwch ddod ar y diwrnod. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim i aelodau’r cyhoedd. Dewch draw i fwynhau gwrando ar gerddoriaeth wych!

Manylion y digwyddiad: 1pm, Dydd Sadwrn 3 ydd Mawrth, Neuadd Hoddinott y BBC, Bae Caerdydd - mynediad rhad ac am ddim.

O’r Wasg – O’r Wasg – O’r Wasg

CLYWELIADAU THCIC 2012


Mae dyddiadau’r clyweliadau yng Ngogledd Cymru wedi newid. Dyma’r dyddiadau newydd:
Dydd Sadwrn 10 Mawrth yn Y Stiwt, Rhos (ger Wrecsam) Dydd Sul 11 Mawrth yn Galeri, Caernarfon.

Mae ceisiadau’n cael eu derbyn i’r lleoliadau hyn o hyd. Lawrlwythwch ffurflen gais


U.Dance Cymru yn croesawu dros 130 o ddawnswyr ifanc


Byddant yn cyrraedd Canolfan Gelfyddydau Taliesin, Abertawe ar ddydd Mawrth 14 Chwefror ar gyfer U.Dance Wales - arddangosfa o rai o ddawns ieuenctid gorau yn Ne Cymru.

Mae grwpiau dawns ieuenctid o’r Fenni i Aberystwyth wrthi’n brysur yn creu ac yn ymarfer eu darnau ar gyfer digwyddiad sy’n argoeli i fod yn ddathliad dynamig o bobl ifanc yn dawnsio! Rhyngddynt, bydd yr unarddeg grŵp sy’n cymryd rhan yn mynd i’r afael ag amrywiaeth o ddulliau dawns gwahanol – creadigol, stryd, trefol, cyfoes – gan gynnig rhywbeth at ddant pawb. Bydd oedran y dawnswyr yn amrywio o 11 – 21 mlwydd oed, ac yn cynnwys rhai dawnswyr cymharol newydd i’r byd perfformio ac eraill sydd ar fin cychwyn hyfforddi i ddawnsio’n broffesiynol. Byddant oll yn cynrychioli sawl rhanbarth gwahanol yn Ne Cymru.

Ymhlith y grwpiau sy’n cymryd rhan mae: County Youth Dance Company (Castell Nedd Port Talbot ac Abertawe), Junior Streetworx (Caerdydd), Academi Coleg Sir Gâr a Coleg Sir Gar Commercial Company (Sir Gaerfyrddin) , uNique (Caerdydd), Teckno UK (Rhondda Cynon Taf), Bridgend Youth Dance, Monmouthshire Youth Dance Company, NDCWales Associates (Caerdydd), Expressions Dance Company (Rhondda Cynon Taf),a Chwmni Dawns Ieuenctid Powys.

Hefyd bydd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC) yn perfformio traces a goreograffwyd gan y dawnswyr gyda Chyfarwyddwr Artistig DGIC, Errol White, a gafodd ei berfformio am y tro cyntaf i gynulleidfaoedd brwdfrydig yn Theatr Richard Burton yn ystod yr haf y llynedd.

Yn ystod y dydd, cyn y perfformiad gyda’r nos, caiff y grwpiau’r cyfle i weld gwaith ei gilydd. ‘Mae’n arfer cynyddol i annog dawnswyr ifanc i weld dawnswyr ifanc eraill yn dawnsio. Mae’n dangos eu bod yn rhan o gymuned ddawns ieuenctid Cymru-gyfan sy’n fywiog ac yn ffynnu. Mae U.Dance Wales yn mynd gam ymhellach gan ei fod hefyd yn sicrhau eu bod yn dod i gysylltiad â dawnswyr ifanc o Loegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon trwy gyfrwng Gŵyl U. Dance 2012” dywedodd Suzanne Firth, Cydlynydd Datblygu Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC) – un o’r partneriaid sy’n trefnu’r digwyddiad.

U.Dance 2012 fydd y digwyddiad mwyaf o’i fath yn ystod mis Gorffennaf 2012, yn rhoi rhan ganolog i ddawnswyr ifanc talentog a hyrwyddo un o’r gweithgareddau sy’n tyfu gyflymaf yn y wlad. Gwahoddir hyd at ddau grŵp o Gymru i fynychu’r Ŵyl dridiau yng Nghanolfan y Southbank Llundain lle gwelir llu o berfformiadau dawns, gweithdai a sgrinio. Bydd 400 a mwy o bobl ifanc o Gymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban yn ymuno â’r brif Ŵyl, gyda mwy o bobl ifanc a grwpiau perfformio’n ymuno am y dydd. Gwybodaeth bellach yn www.u-dance.org

Bwriedir cynnal llwyfan U.Dance Wales yng Ngogledd Cymru ym mis Ebrill (manylion i’w cadarnhau) U.Dance Wales Canolfan Gelfyddydau Taliesin, Abertawe Dydd Mawrth 14 Chwefror 2012 @ 7.30pm £7, £5 (consesiynau) Cynnig Grŵp: 8 o bobl neu fwy - disgownt o 10% Swyddfa Docynnau: 01792 60 20 60 www.taliesinartscentre.co.uk

Llun o Sally Smithson gan Brian SlaterHofesh Shechter selects four Welsh dancers for exciting UK youth dance company


Four members of National Youth Dance Wales (NYDW) have been selected to join the first UK-wide youth dance company, the U.Dance Ensemble, comprising 19 dancers from all over the UK.

Internationally-acclaimed choreographer, Hofesh Shechter, Artistic Director of the U.Dance Ensemble, selected the dancers at a national audition which took place on Sunday 4th December 2011 at the Royal Opera House. The U.Dance Ensemble comprises 4 dancers from Wales, 8 dancers from England, 2 from Northern Ireland and 5 from Scotland, with all dancers aged between 16 and 21 years.

The U.Dance Ensemble dancers from Wales are:
• Ffion Campbell-Davies, 20 years old from Cardiff
• Luke Ganz, 20 years old from Port Talbot
• Rhys Owen, 19 years old from Swansea
• Sally Smithson, 20 years old from Haverford West

When asked about her selection for the U.Dance Ensemble, Sally Smithson said: “I feel very privileged and motivated! From the moment I heard about the Ensemble I wanted to be part of it, especially because it would mean working with Hofesh Shechter. It will be a great opportunity to show what I’m capable of, and the performance in London will be great. I haven’t done that before.”

The Ensemble is the first Company of its kind to bring together young dancers from all four nations. “It's great that the project is now underway, it was a fascinating experience to see young dancers from throughout the UK during the audition process. I'm looking forward to getting into the studio for the intense creation period, teaching them as much as I can and in turn I'm sure I will be learning from their vibrant energy and humour, of which I've already had a taste over the last months.” [Hofesh Shechter]

The Ensemble will meet during three, residential rehearsal-periods between February and July 2012. During these residencies the U.Dance Ensemble will be led by Hofesh in the creation of a brand new work, with new music. The piece will be a highlight of Youth Dance England’s U.Dance 2012 Festival (13 – 15 July 2012) at Southbank Centre in London, as part of a varied programme of exceptional youth dance work from across the UK.

Following the premiere on 13th July in the Queen Elizabeth Hall, the Ensemble will also perform the piece on Sunday 15th July in the Southbank Centre’s Royal Festival Hall. Subsequent tour dates are being planned in August for performances in Scotland and Wales.

Tom Cullen yn ennill gwobr BIFA


Enillodd Tom, cyn-aelod ThCIC (2003-2005), wobr am y Newydd-ddyfodiad Mwyaf Addawol yng Ngwobrau Ffilmiau Annibynnol Prydain (BIFA). Derbyniodd Tom, a raddiodd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2009, y wobr am bortreadu Russell yn y ffilm Weekend. (mwy)

 

 

 

Alexandra Roach yn chwarae rhan The Iron Lady


Mae cyn-aelod ThCIC (2005), Alexandra, yn chwarae rhan Margaret Thatcher ifanc yn y ffilm sydd newydd ei rhyddhau The Iron Lady, gan gyrraedd rhestr hir BAFTA. (mwy)

 

Perfformiwch dros Gymru gyda ThCIC yn 2012

Yn y Flwyddyn Newydd, bydd tîmau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn teithio ar hyd a lled Cymru yn chwilio am rai o berfformwyr, dylunwyr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr mwyaf talentog Cymru (i bobl ifanc rhwng 16 - 21 mlwydd oed).

Mae ffurflenni cais ar gael CLICIWCH YMA a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni cais wedi'u llenwi yw Dydd Llun 12 Rhagfyr 2011. Gallwch lwytho ffurflen i lawr trwy ddilyn y cysylltau uchod neu ffonio neu anfon e-bost i'r swyddfa a byddwn yn rhoi copi yn y post i chi. (02920 265060 | nyaw@nyaw.co.uk)

mary dodd thesca a thomasCGIC yn Dathlu mewn Steil

Dathlodd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru 65 mlwyddiant ym mis Tachwedd gyda Dawns Aeaf gwisg ffurfiol yng Ngwesty’r Holland House yng Nghaerdydd. Daeth cynrychiolwyr o bob degawd i’r ddawns ac roeddent yn hel meddyliau a rhannu atgofion o’u hamser gyda cherddorfa ieuenctid genedlaethol gyntaf y byd.

Ymysg cyn- aelodau’r gerddorfa oedd dwy aelod ‘wreiddiol’ - Mary Dodd a Thesca Thomas. Daeth y ddwy i gwrs cyntaf un y gerddorfa dan arweiniad Clarence Raybould yn 1946 yn Haberdasher’s Monmouth School for Girls. Roedd y merched yn eu helfen yn adrodd straeon am y dyddiau a fu gyda’r aelodau mwyaf diweddar.

Capten Syr Norman Lloyd Edwards, Cadeirydd Panel Ymgynghorol y Gerddorfa agorodd y noson. Talodd deyrnged i sylfaenydd CGIC, Irwyn Walters, tra’n canmol y ffaith fod gwaith da’r Gerddorfa’n parhau gan ddymuno’n dda am 65 mlynedd arall.

Ar ôl y swper, cafodd y gwesteion eu diddanu gan the Phil Dando Big Band and Singers. Perfformiodd y rhain gerddoriaeth ar draws y 65 mlynedd diwethaf - cerddoriaeth a oedd at ddant pawb. Mae’r nifer o gyn aelodau CGIC yn mwynhau perfformio cerddoriaeth ar bob lefel o hyd a gwelwyd hyn gan y Band, band a oedd yn cynnwys nifer o wynebau cyfarwydd, gan gynnwys Phil ei hun.

Roedd y noson hon yn un arbennig iawn; dathliad addas yn hanes Cerddorfa a ddangosodd i’r byd sut i berfformio amser maith yn ôl, a cherddorfa sy’n rhoi cyfle i gerddorion ifanc mwyaf talentog Cymru i berfformio ar y lefel uchaf.

Er mwyn cadw mewn cysylltiad â’r Gerddorfa ac i glywed y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau a chyngherddau, anfonwch e-bost at :nyow@nyaw.co.uk neu ffoniwch y swyddfa ar 029 2026 5197.

Matthew JonesY Dyn Dewr!

Ym mis Mai, penderfynodd Matthew Jones, Rheolwr Cerddoriaeth Ieuenctid CGIC, redeg Hanner Marathon Caerdydd fel ffordd o godi arian at y Gerddorfa. “Every year, the NYOW has to raise a substantial amount of money to maintain the extremely high level of training and performance experiences we are able to offer Wales’ most talented Young Musicians. By running the Cardiff Half I thought it would be a way of not only raising some much needed additional funds for the Orchestra, but also to raise greater awareness of the work we do and of National Youth Arts Wales in general.”

Dyma’r tro cyntaf i Matthew gyflawni her mor fawr. Roedd gofyn iddo ymarfer yn aml, hyd yn oed yn ystod y cwrs haf ac ar ei awr ginio. “I always liked the idea of maybe, one day, running a long distance event, but didn’t really think I’d ever do it. I thought I was fairly fit, but this took a new level of fitness for me! At my training peak I was running three times a week for up to an hour and a half at a time. It was exhausting, but I really started enjoying it.”

Ar ddiwrnod y ras, roedd Matthew wedi paratoi’n dda i wneud yn siŵr nad oedd yn siomi’r rhai a’i noddodd. “I’m actually quite competitive and so wanted to run the race in a decent time. I still hadn’t managed to get up to the full distance in training and so wasn’t entirely sure what to expect, but the whole event was a great experience. I managed to get around the course in one piece and in a respectable 2 hours and one second according to the official timing chip.”

Cododd Matthew swm anhygoel o £1218.13. Bydd yr arian a godwyd yn mynd yn ôl i’r gwaith y mae’r Gerddorfa yn ei wneud â cherddorion ifanc Cymru. “I’m overwhelmed by the amount of support I had, and to raise that amount of money was beyond my wildest dreams. I’d like to thank everyone who sponsored me; I can assure you that the money will be very well spent!”

A fydd Matthew yn rhedeg hanner Marathon Caerdydd eto? “Well, that one second is really playing on my mind – I’d love to get under the two hour mark, so you never know!”

Os hoffech godi arian at CGIC, ewch ar uk.virginmoneygiving.com neu cysylltwch â’r swyddfa ar 029 2026 5047.

Kimberley NixonCyn aelodau ar y sgrin fawr

Bydd cyn-aelodau ThCIC, Michael Sheen, Kimberley Nixon a Tomos Eames yn ymddangos yn Resistance a Tom Cullen yn Weekend, dwy ffilm sydd newydd eu rhyddhau – felly cofiwch edrych allan amdanyn nhw.

 
Eleanor Leach O DGIC i EWC

Llongyfarchiadau mawr i’r ddawnswraig gyfoes (a chyn aelod DGIC! ) Eleanor Leach, sydd wedi clyweld yn llwyddiannus am yr Errol White Company.

Wrth ddethol ei berfformwyr, roedd Errol yn chwilio’n benodol am ddawnswyr amryddawn – dawnswyr â sgiliau lluosog o ran dawns a pherfformio. Mae’n amlwg bod Eleanor wedi gwneud cryn argraff ar Errol, a bydd hi’n ymuno â’r cwmni ym mis Ionawr 2012. (mwy)


Gwyliwch uchafbwyntiau’r hyn ddigwyddodd wrth i ni dynnu lluniau’r ymgyrch argraffu ar gyfer yr haf.


Dymuno'n dda

Ar ôl blynyddoedd lawer o weithio gyda cherddoriaeth ieuenctid, mae Keith Griffin ar fin cychwyn ar bennod arall yn ei fywyd - ymddeoliad.

Ymunodd Keith â Ffederasiwn Cerddoriaeth Amatur Cymru (Tŷ Cerdd erbyn hyn) yn 1979. Yn 1982 derbyniodd yr her o ffurfio Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, ac yn 1985 sefydlodd Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Yn 2000 ymunodd FfCAC â CBAC mewn partneriaeth i greu Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC), ac ers y cyfnod hwn mae Keith wedi cyflwyno Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (2001), Cerddorfa Chwyth Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (2002), a Chôr Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (2006) i'r portffolio cenedlaethol.

Mae Keith yn hynod o falch o'r holl gyn-aelodau aeth ymlaen i ffurfio a chyfarwyddo eu grwpiau eu hunain, gan ledaenu'r arbenigedd a brofwyd ganddynt gyntaf gyda'r 'Mudiadau Cenedlaethol'. Ymhlith y cyn-aelodau - yn gantorion a cherddorion - sydd wedi dod i'r brig yn genedlaethol a rhyngwladol mae Bryn Terfel, Elin Manahan Thomas, Katherine Jenkins, Tim Rhys Evans a David Childs.

Hoffai ei gyfeillion a chydweithwyr yn CCIC ddymuno'r gorau i Keith am ymddeoliad hir a hapus.


Step Up DGIC


Cliciwch yma i ddarganfod mwy:
● Step Up – I Gael Gwybod Mwy
● Step Up – Ffurflen Enwebu
● Step Up – Gwybodaeth i Riant / Gwarcheidwad y Sawl sy’n cael ei enwebuYn galw Grwpiau Dawns Ieuenctid yng Nghymru

Mae Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn gweithio gyda Youth Dance England, Southbank Centre, DU: Dance yn Gogledd Iwerddon, a YDance (Scottish Youth Dance) i greu U.Dance 2012, Gwyl Ddawns Ieuenctid fawr o 13 – 16 Gorffennaf 2012 yng Nghanolfan y Southbank yn Llundain.

Mae Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnig U.Dance Cymru – dwy, Llwyfan Dawns rhanbarthol yng Nghymru, lle bydd bosibilrwydd i 2 o’r grwpiau cael ei gwahodd i U.Dance 2012 yn Llundain i cymryd rhan a berfformio. Bydd y grwpiau sy’n cael eu gwahodd yn treulio tri diwrnod yn Llundain yn cymryd rhan mewn gweithdai dawns, perfformio ar y llwyfan yng Nghanolfan y Southbank ac yn cwrdd â channoedd o ddawnswyr ifanc.

Dyddiau dros dro am y Llwyfannau U.Dance Cymru yw 14 Chwefror 2012 (De Cymru) a 31 Mawrth 2012 (Gogledd Cymru)

 • Gall grwpiau sydd a dawnswyr rhwng oedran 11 – 21 (a dawnswyr anabl ifanc hyd at oedran 24) ymgeisio i perfformio ar llwyfan U.Dance Cymru
 • Gall grwpiau perfformio mewn unrhyw steil mae’n nhw eisiau

Oes diddordeb? Gwelwch y gwybodaeth a nodiadau arweiniad U.Dance 2012

Cysylltwch a suzanne.firth@nyaw.co.uk am ffurflen gais; dyddiad cau am ceisiadau yw 30 Tachwedd 2011.


Elin Manahan Thomas i berfformio yn CBCDC

Ar ddydd Sadwrn 22 Hydref, bydd Elin Manahan Thomas, cyn aelod CCIC a anwyd yn Abertawe, yn cynnal dosbarth meistr yn y prynhawn wedi’i ddilyn gan gyngerdd gyda’r nos yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. (mwy)

 

 

 

 

CCIC yn croesawu Robert Nicholls

Bydd Robert Nicholls yn dechrau ar ei rôl newydd fel Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd/Music Centre Wales yr wythnos hon. Adnabyddir Robert drwy Gymru fel cerddor ymarferol, gweinyddwr yn y celfyddydau, arweinydd a beirniad, ac mae’n ymuno â ni o S4C lle'r oedd yn Olygydd Cynnwys y Celfyddydau. Mae Robert yn gyn-aelod o Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a gweithiodd fel tiwtor a staff tŷ am nifer o gyrsiau Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Nid yw Robert yn ddiarth i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Rydym yn falch iawn i groesawu Robert i’r tîm.

Performiadau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

PATAGONIA Yr Hirdaith / The Long Journey
4 Medi 8.00pm

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth; 01970 623232

5 Medi 8.00pm
Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug; 0845 330 3565

7 Medi 2.00pm a 8.00pm
8 Medi 2.00pm, 5.00pm a 8.00pm

Theatr Richard Burton, CBCDC, Caerdydd; 02920 391391/ boxoffice@rwcmd.ac.uk

Tocynnau: £12 (£9), rhai dan 25 £6

Cyngherddau Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru


10 Awst 7.30pm
Neuadd William Aston, Wrecsam; 01978 293 293
11 Awst 7.30pm
The Sage Gateshead; 0191 443 4661
12 Awst 7.30pm
Neuadd Gyngerdd RNCM, Manceinion; 0161 907 5555
13 Awst 7.30pm
Neuadd Dewi Sant, Caerdydd; 02920 878 444
Tocynnau: £12 (£9), rhai dan 25 £6


CGIC i ddathlu 65 mlynedd mewn Steil


Er mwyn dathlu 65 ed Pen-blwydd y Nash, cynhelir Dawns Aeaf yng Nhwesty Mercure Holland House, Caerdydd ar ddydd Gwener 18 fed Tachwedd 2011.

Mae’r noson yn cynnwys Champagne i ddechrau, pryd tri chwrs ac adloniant gan Phil Dando Big Band and Singers.

Rydym yn estyn gwahoddiad i aelodau presennol a chyn-aelodau i ddathlu gyda ni, ac os ydych yn archebu eich tocyn cyn 9 fed Medi, gallwch gymryd mantais o’n cynnig arbennig o £40y tocyn. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd pris y tocyn yn codi i’w bris llawn o £50. Gellir archebu tocyn yn unigol neu fesul bwrdd gan ddefnyddio’r daflen archebu sydd ynghlwm.

Hoffem i gymaint o gyn-aelodau â phosibl dros y 65 mlynedd diwethaf ddod i’r Ddawns, ac er bod ein cronfa ddata’n eang, gofynnwn i bawb i ddweud wrth eraill er mwyn sicrhau bod cymaint o aelodau â phosibl yn clywed am y digwyddiad hwn.

Am ragor o wybodaeth am y Ddawns, cysylltwch ag Alex James yn y swyddfa ar 029 2026 5197 neu alex.james@nyaw.co.uk

Rydym am wneud y noson yn un i’w chofio!

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2011

Cyfarwyddwr Artistig: Errol White
Rhaglen gyffrous, llawn mynegiant o ddawns gyfoes gan rai o ddawnswyr ifanc mwyaf talentog Cymru. Manwl gywirdeb, grym a chryfder yw rhai o nodweddion arddull goreograffaidd wahanol Errol White, ynghyd â cherddoriaeth gyda rhythmau nerthol a blas trefol; caiff y ddau eu defnyddio’n effeithiol, gan greu gwaith i DGIC 2011 sy’n llawn egni, yn ddynamig ac yn hynod gyffrous i’w wylio.
Theatr Richard Burton, CBCDC, Caerdydd 29 & 30 Gorffennaf (8.00pm)
Tocynnau: £12 (£9), £6 rhai dan 25; 029 2039 1391 boxoffice@rwcmd.ac.uk (mwy)

Cor Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

28 Gorffennaf 8.00pm
Eglwys Llanbadarn, Aberystwyth (MusicFest Aberystwyth)
Tocynnau: 01970 623232; ffoniwch am prisiau

29 Gorffennaf 7.30pm
Eglwys Gadeiriol Tyddewi, Sir Benfro (Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun) Tocynnau: 01348 875538; £18, £14, £10, myfyrwyr am ddim

Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

27 Gorffennaf 7.30pm
Yr Orendy Parc Margam (Gŵyl Margam)
Tocynnau: 01639 763214; £8 (£6), plant ysgol £3

28 Gorffennaf 7.30pm
Neuadd Gyngerdd CBCDC, Caerdydd
Tocynnau: 029 2039 1391 boxoffice@rwcmd.ac.uk; £8 (£6), plant ysgol £3

Offerynwyr CGIC i ymuno â CCIC yng Ngŵyl Abergwaun

Bydd rhai o gerddorion ifanc gorau Cymru yn ffurfio ensemble siambr yn ystod yr haf eleni i gyfeilio i Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru fel rhan o Ŵyl Ryngwladol Abergwaun.

Daw’r tri deg pump chwaraewr, sydd i gyd yn gyn-aelodau diweddar ac yn aelodau hŷn cyfredol Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, at ei gilydd gyda’u cymheiriaid yn y côr i berfformio Offeren yn C Beethoven ar Orffennaf 29 ain yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn Sir Benfro.

Dyma’r tro cyntaf mewn sawl blwyddyn i’r ddau ensemble cenedlaethol gael y cyfle i ddod at ei gilydd i gydweithio, ac mae’n argoeli i fod yn gyngerdd na ddylid ei golli.

Am fanylion llawn y cyngerdd, ewch i’r Dyddiadur. Mae’r tocynnau ar gael yn awr o Swyddfa Docynnau Gŵyl Abergwaun(01348 875538; www.fishguardmusicfestival.co.uk )


Penodiadau newydd yn CCIC!


Bydd dau aelod newydd o staff yn ymuno â thîm CCIC ar 20 Mehefin. Suzie Firth fydd yn gwneud swydd ran-amser Cydlynydd Datblygu Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC), ac Emily Snead fydd y Cynorthwy-ydd Gweinyddol Celfyddydau Ieuenctid.

“This is a really exciting time to join NYAW – not just because we’re about to embark upon our summer season of concerts and performances, but also as we start to implement our ambition for NYAW and create even more opportunities Wales’ talented young performers” [Pauline Crossley – NYAW]

Daw Suzie ac Emily â sgiliau newydd, profiad helaeth a brwdfrydedd heb ei ail i’w swyddi newydd gyda CCIC – byddan nhw’n gaffaeliad mawr i’r tîm.

Perfformiwch dros Gymru yn 2012

Mae ffurflenni cais ensembles cerdd CCIC ar gael erbyn hyn i’w llwytho i lawr. Gall cerddorion ifanc talentog Cymru gael cyfle gwych drwy bob un o’r ensembles hyn i berfformio dros eu gwlad dan gyfarwyddyd arweinyddion o fri rhyngwladol a derbyn hyfforddiant gan rai o gerddorion gorau’r DU. Mae cyngherddau gwych a cherddoriaeth heb ei ail wedi’u trefnu ar gyfer 2012 yn barod, felly beth am lwytho ffurflen gais i lawr heddiw!

Gallwch edrych ar ffurflenni cais pob ensemble ar y tudalennau penodol ar y wefan hon. Yno hefyd fe welwch fwy o wybodaeth am gyfnodau preswyl a chyngherddau’r flwyddyn nesaf. Y dyddiad cau i gyflwyno ceisiadau yw 30ain Medi 2011.


Teithio Gyda CCIC 2011

… ac mae erthygl amdano yn y Western Mail

Mae uchafbwyntiau tymor yr haf eleni’n cynnwys :

 • 65 ed Pen-blwydd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, gyda’r Arweinydd o fri rhyngwladol,Takuo Yuasa, a pherfformiad Ewropeaidd cyntaf y Gerddorfa o From the Feather to the Mountain gan gyn-aelod CGIC, Hilary Tann;
 • cyfansoddiad arall gan Hilary Tann, ynghyd ag Offeren yn C (Op.86) Beethoven i Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru wedi’i gyfeilio gan aelodau hŷn y Gerddorfa, yn amgylchoedd ysblennydd Eglwys Gadeiriol Tyddewi;
 • Consierto i’r Ewffoniwm Karl Jenkins gyda David Childs a Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru;
 • ymddangosiadau yn lleoliad y celfyddydau mwyaf newydd Caerdydd yn CBCDC – Theatr Richard Burton i Ddawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Neuadd Gyngerdd Dora Stoutzker i’r Band Pres;
 • tri gwaith comisiwn cwbl newydd, yn eu plith Patagonia – yr hirdaith i Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a ddyfeisiwyd gan Tim Baker ac aelodau ThCIC 2011.

llun o Hofesh Shechter DGIC 2011, yn dawnsio gyda Hofesh ac U.Dance 2012


When NYDW presents you with an opportunity that is this exciting you don’t have to be pushed, the vision pulls you!” [Katie Braden, DGIC 2011]

Mae’r coreograffydd rhyngwladol o fri, Hofesh Shechter, ar fin dechrau gweithio gydag U.Dance Ensemble – cwmni o ddawnswyr ifanc o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Bydd yr Ensemble yn cyflwyno gwaith newydd am y tro cyntaf yng Nghanolfan y Southbank yn Llundain ym mis Gorffennaf 2012 fel rhan o U.Dance 2012, gŵyl ryngwladol tridiau o hyd i ddawnswyr ifanc; mae cynlluniau’n mynd rhagddynt hefyd i’r Cwmni deithio i leoliadau penodol wedi hynny fydd yn cynnwys lleoliadau yng Nghaerdydd, Glasgow a Belffast.

Bydd DGIC 2011 yn treulio diwrnod gyda Hofesh yn yr hydref eleni, ac wedi hynny bydd aelodau’n cael eu gwahodd i’r Tŷ Opera Brenhinol yn Covent Garden i’w clyweld am yr U.Dance Ensemble ynghyd â dawnswyr o Loegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

It is important to me to find young dancers that have untapped talent beyond their current skill and technique, which may be under-developed simply due to their age or lack of resources, but their inner creative world is one that can be used as a perfect starting point to develop their involvement in dance, their talent and later skill .” [Hofesh Shechter]

Mae Katie Braden, aelod DGIC 2011, wrth ei bodd â’r posibilrwydd o weithio gyda Hofesh, “NYDW has paved the way to a once in a lifetime opportunity!” Mae Cyfarwyddwr Artistig DGIC, Errol White, yr un mor frwd, “ Any NYDW dancer who is selected to join U.Dance 2012 will have a unique chance to extend and complement their national dance experience – not least in that U.Dance 2012 is about a new challenge that combines different styles of dance and draws its young dancers from the widest range of backgrounds .”

Rheolir yr U.Dance Ensemble ac U.Dance 2012 gan Youth Dance England (YDE) mewn partneriaeth â Chanolfan y Southbank, Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru, DU: Dance yng Ngogledd Iwerddon ac YDance (Dawns Ieuenctid yr Albaen).

I’m delighted that Hofesh Shechter has been chosen to work with the new U.Dance Ensemble. It’s such a unique opportunity that will inspire young dancers across Britain. What a thrill to have such a talented choreographer involved in this work. U.Dance 2012 itself is set to be spectacular, I can’t wait to see youth dance groups getting involved and performing in London next year!

[Arlene Phillips, YDE Patron]

Mae U.Dance 2012 yn argoeli i fod y digwyddiad mwyaf o’i fath, gan roi lle blaenllaw ar y llwyfan i ddawnswyr ifanc talentog, ffurfio cwmni dawns ieuenctid newydd i Brydain Fawr a Gogledd Iwerddon a hybu un o’r gweithgareddau sy’n tyfu gyflymaf yn y wlad, yn ystod mis mwyaf cyffrous 2012.

Bydd nifer o gyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan gan fod U.Dance 2012 yn cynnwys tair noson o berfformiadau safonol, gweithdai i gymryd rhan ynddynt a symposiwm rhyngwladol. Bydd mwy o wybodaeth i’w chael ar-lein yn www.u-dance.org o fis Gorffennaf 2011.

Mae dwy swydd ar gael gyda Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru i fod yn rhan o’r tîm sydd wedi’i leoli yn CBAC, Caerdydd:

Cydlynydd Datblygu Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC)
Cynorthwy-ydd Gweinyddol Celfyddydau Ieuenctid

Dyddiad cau i’r ddwy swydd: 2 Mehefin 2011
Cyfweliadau am y ddwy swydd: 9 a 10 Mehefin 2011

Cydlynydd Datblygu DGIC (rhan-amser)
Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal cysylltiadau gyda darparwyr dawns ieuenctid trwy Gymru, gan sicrhau bod ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Ddawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC), ac am hwyluso cyfleoedd i ddawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymrwymedig Cymru. Bydd gofyn i’r unigolyn a benodir ymwneud â gwaith gweinyddu a threfnu DGIC, gan sicrhau cyflwyno gweithgareddau a gwasanaethau DGIC yn effeithlon ac yn effeithiol.

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Celfyddydau Ieuenctid (cytundeb 6 mis: swydd dros dro)
Bydd deiliad y swydd yn cefnogi’r Uwch Reolwr (Celfyddydau Ieuenctid), gan ddarparu cefnogaeth weinyddol a chlerigol i Weinyddwr ThCIC a Chydlynydd Datblygu DGIC, a chyfrannu at y rhaglenni Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Mae ffurflenni cais a manylion pellach ar gael gan Uned Adnoddau Dynol CBAC: 029 20 265002/189; andrew.davies@cbac.co.uk NEU gillian.wells@nyaw.co.uk


Ar y blaen!

Bu cystadleuaeth frwd rhwng saith o aelodau hŷn CGIC yn cystadlu am y fraint o fod yn Flaenwr y Gerddorfa mewn ail gam o glyweliadau. Mae’n bleser mawr gan Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru gyhoeddi mai Lydia Marshall o Gaerdydd fydd yn llenwi’r rôl hon yn 2011.

Gwahoddwyd y chwaraewyr ffidil â’r sgôr uchaf o glyweliadau’r hydref i’w clyweld a’u profi gan Adrian Dunn (Tiwtor Ffidil CGIC a hyfforddwr y Gerddorfa) a Nicholas Miller (Tiwtor Llinynnau Hŷn yn y Coleg Cerdd Brenhinol). Gwelwyd safon arbennig o uchel gyda phob ymgeisydd yn dod â chlod mawr iddyn nhw eu hunain ac i’w cerddorfeydd Sirol, a Lydia wnaeth yr argraff fwyaf ar y Panel oherwydd iddi chwarae mewn ffordd oedd yn dangos ôl paratoi trylwyr a chryn dipyn o steil.

Bu Lydia, 19, o’r Eglwys Newydd yng Nghaerdydd yn aelod o CGIC am bum mlynedd ac ar hyn o bryd mae’n astudio yn ei 2 il flwyddyn yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyda Gabrielle Painter. “I’m very excited about being made Leader for this year’s course, after working through the ranks of the orchestra it feels great to have actually made it to the front. One of my most enjoyable moments in NYOW was in my first year when I went to Ischia with the Orchestra to play Walton's 1st Symphony in La Mortella, it was such a good experience and really settled me into the Orchestra. In the future I would love to play in a professional orchestra or play chamber music. Being in NYOW has given me great experience in orchestral playing and it will hopefully continue to develop my playing”.

Hoffem longyfarch yr holl ymgeiswyr; chwaraeodd pob un ohonynt yn arbennig, ac maent yn gaffaeliad rhagorol i’r Gerddorfa a byddant hwythau mewn safleoedd blaenllaw yn adrannau’r 1 af ac 2 il ffidil yr haf hwn.

Am restr o gyngherddau CGIC 2011, ewch i’r dudalen Dyddiadur.

 

Clyweliadau DGIC 2011

Yn datgan clyweliadau Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2011
Mae DGIC am geisio dewis hyd at 15 dawnsiwr ifanc rhwng 16 – 21 oed ar gyfer cwrs preswyl dwys dros bythefnos ym mis Gorffennaf 2011. Yn ystod yr amser hwn byddant yn gweithio gyda Chyfarwyddwr Artistig DGIC, Errol White, i greu a pherfformio darn newydd sbon o goreograffi.

Cynhelir clyweliadau rhanbarthol ar gyfer DGIC 2010 ar 14 Mai (Abertawe), 15 Mai (Aberystwyth a Conwy), 21 Mai (Caerdydd a Caerfyrddin) and 22 Mai (Llandrindod a Caerdydd). Rhaid i ymgeiswyr allu dangos eu bod yn ymwneud â dawns ar lefel ganolradd/uchel, ac mae’n rhaid iddynt fod ar gael ar gyfer y pythefnos lawn pan gynhelir y cwrs preswyl (18 - 30 Gorffennaf 2011).

Dylai ymgeiswyr un ai fod â’u cartref teuluol yng Nghymru, yn byw yng Nghymru neu yn astudio yng Nghymru er mwyn cael eu hystyried ar gyfer DGIC 2011.

Gwybodaeth bellach a ffurflen gais ; dyddiad cau 3 Mai 2011.


Tipyn Bach o Jazz

Mae Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn ymddangos am y tro cyntaf yng Ngwyl Treftadaeth Jazz Bae Butetown ar ddydd Sul 1 Mai am 12pm. Bydd y gyngerdd yn cael ei harwain gan Percy Pursglove ac yn rhoi teilwng i'r cyfansoddwr gwych Bill Holman trwy berfformio rhai o'i siartiau mwyaf enwog, gan gynnwys Airegin, You and I a Just Friends.

Bydd JCIC hefyd yn chwarae caneuon a'u hastudwyd yng ngweithdy Gwyl BBJH dan arweiniad y cwmni gwobrwyol Tomorrow's Warriors, gyda'i cyfarwyddwr artistig, Abram Wilson.

Tipyn Bach o Jazz

Bydd Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn cyflwyno ei gyngerdd blynyddol am 7.30pm nos Lun, 25 ain Ebrill, yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

Bydd cerddorion jazz ifanc gorau Cymru yn perfformio darnau bandiau mawr clasurol o’r siartiau a sgorau cyfoes, dan gyfarwyddyd Percy Pursglove, un o berfformwyr mwyaf cyffrous a thalentog y byd jazz yn y DU.

Tocynnau: Oedolion £8.00; Consesiynau: £6.00; Plant Ysgol:£3.00 – ar gael o www.eventelephant.com/nyjw


Y Gerddorfa Chwyth i berfformio yn Neuadd Hoddinott y BBC

Mae Simon Wills yn arwain rhai o gerddorion ifanc gorau Cymru mewn detholiad disglair ar gyfer cerddorfa chwyth sy'n cynnwys Dionysiaques, gwaith egsotig gan Florent Schmitt a darn llawn egni James Macmillan, Sowetan Spring. Mae'r perfformiad hefyd yn cynnwys Kleine Dreigroschenmusik, dehongliad Kurt Weill o fywyd cabaret tanddaearol Berlin yn y 1920au yn ogystal â pherfformiad cyntaf gwaith newydd gan Simon Wills.

Bydd cyngerdd CChGIG yn dechrau am 7.30pm ar nos Iau 21 ain Ebrill yn Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd.

Tocynnau: £12 a £10; Consesiynau: £9 a £7.50. Swyddfa Docynnau: 029 2063 6464 a www.wmc.org.uk


Llun o Takuo Yuasa

Arweinydd Newydd i Flwyddyn Pen-blwydd y Gerddorfa’n 65 oed

Mae Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CGIC) – y gerddorfa genedlaethol ieuenctid hynaf yn y byd – yn dathlu ei phen-blwydd yn 65 mlwydd oed yn 2011. I gydfynd â hyn penodwyd yr arweinydd byd-enwog o Japan, Takuo Yuasa, fel Arweinydd Gwadd am y flwyddyn arbennig iawn hon.

Enillodd Takuo Yuasa ganmoliaeth eang ar draws y byd am ei ddawn cerddorol a’i allu amryddawn. Bu’n gweithio gyda llawer o brif gerddorfeydd a conservatoires y byd, yn ogystal â cherddorfeydd ieuenctid, rhai’r Alban, Gogledd Iwerddon ac Eire yn eu plith. Mae CGIC yn hynod o falch felly fod Takuo Yuasa wedi cytuno i arwain ei cherddorion ifanc yn 2011.

“Bydd Takuo, sy’n arweinydd byd-enwog, yn cydweithio â’n haelodau ni gan ddefnyddio’i holl brofiad ac egni a’i ddawn cerddorol arbennig. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth o gwbl y byddan nhw’n ffynnu dan ei arweiniad”

[Matthew Jones, Rheolwr CGIC]

Mae CGIC wrthi ar hyn o bryd yn penderfynu’n derfynol ar fanylion 2011, fydd yn cynnwys taith gyngherddau i Wrecsam, Gateshead, Manceinion a Chaerdydd. Bydd y rhaglen yn cynnwys y cyflwyniad cyntaf yn y DU ac Ewrop o’r gwaith From a Feather to the Mountain gan y cyfansoddwr o Gymru a chyn-aelod CGIC, Hilary Tann, ynghyd â Symffoni Rhif 5 Prokofiev a cherdd symffonig Liszt Tasso (Lamento e trionfo).

Mae’n argoeli felly y bydd hwn yn ben-blwydd i’w gofio!


Marwolaeth James Watson

Roedd yn flin iawn gennym glywed am farwolaeth sydyn James Watson. Yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, James oedd un o’r chwaraewyr ac athrawon trwmped mwyaf blaengar. Dechreuodd ei gysylltiad hir â Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 1982, pan fu’n unawdydd yng nghyngerdd cyntaf Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Dychwelodd yn ddiweddarach fel cyfarwyddwr cerdd hynod lwyddiannus yr ensemble ac yna’n sylfaenydd-gyfarwyddwr Band Pres Symffonig Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Byddai unrhyw ymarferiad dan arweiniad Jim yn rhai bywiog oherwydd ei synnwyr hiwmor sych (gwae chi os oeddech yn defnyddio ffôn symudol!), y ffordd roedd yn annog chwaraewyr ifanc, ac yn anad dim ei ddawn gerddorol. Byddwn yn gweld ei golli yn fawr.

Dyddiau Dawns Cyfoes DGIC 2011

Mae Cyfarwyddwr Artistig DGIC, Errol White, yn arwain ail gyfres o ddyddiau dawns cyfoes i ddawnswyr ifanc yng Nghymru! Gellir llwytho ffurflenni cais i lawr.

 

CHCIC i godi'r tô

Mae’r Côr Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn cyflwyno ei gyngerdd blynyddol 8.00pm ar dydd Sadwrn 26ain Chwefror yn Eglwys y Priordy Ein Harglwyddes, Y Fenni. Arweinir gan Simon Toyne, un o gyfarwyddwyr corawl blaenllaw y DU ac yn gyfarwyddwr cerdd Tiffin Boys’ Choir, Llundain.

Y perfformiad yw diweddglo wythnos ymarferion dyfal pan fydd y pum deg o gantorion yn paratoi rhaglen sy’n cynnwys y Cantata Gŵyl, Rejoice in the Lamb gan Britten, Geistliches Lied gan Brahms ac hefyd madrigalau a ffefrynnau ABBA.

TOCYNNAU: Oedolion £8.00; Consesiwnau £6.00; Plant yr ysgol £2.00
Ar gael wrth Abergavenny Music, 23 Cross Street, Y Fenni (01873 853394) neu wrth y drws.

Perfformiwch Dros Gymru gyda'r ThCIC yn 2011


Yn y Flwyddyn Newydd, bydd tîmau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn teithio ar hyd a lled Cymru yn chwilio am rai o actorion, dylunwyr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr mwyaf talentog Cymru (i bobl ifanc rhwng 16 - 21 mlwydd oed).

Mae ffurflenni cais ar gael NAWR a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni cais wedi'u llenwi yw Dydd Llun 6 Rhagfyr 2010. Gallwch lwytho ffurflen i lawr trwy ddilyn y cysylltau uchod neu ffonio neu anfon e-bost i'r swyddfa a byddwn yn rhoi copi yn y post i chi. (02920 265060 | nyaw@nyaw.co.uk)


Blwyddyn Newydd Dda gan CCIC!Dewch gyda ni ar daith wrth i ni edrych yn ôl ar greu’r ymgyrch hyrwyddo wobrwyol gyda rhai o’r bobl ifanc fu’n rhan o CCIC 2010.

Enillodd y gyfres o ddelweddau cyhoeddusrwydd yn hyrwyddo CCIC 2010 yr haf hwn Wobr am yr Ymgyrch Greadigol Orau yng Ngwyl Dylunio Caerdydd. Felly llongyfarchiadau mawr i'r cwmni dylunio o Gaerdydd CR (CR-eative.co.uk), ac aelodau ffotogenig CCIC, da iawn chi!
Cerddoriaeth: Celtic Dances (3ydd symudiad) gan William Mathias, wedi’i berfformio gan CGIC 2008

Resistance

Mae Resistance– sydd wedi'i seilio ar nofel gan Owen Sheers, yn cael ei ffilmio ar hyn o bryd o gwmpas ardal Y Fenni. Ymhlith sêr y ffilm mae nifer o gyn-aelodau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (ThCIC), gan gynnwys Michael Sheen, Kimberley Nixon a Tomos Eames.

Llun gan Brian Tarr Llongyfarchiadau i Dyfed Cynan

Cyn-aelod ThCIC (2008 a 2009) sydd wedi derbyn gwobr Richard Burton eleni.

 

 

 

 

Llun gan Brian Tarr Cymeradwyaeth sefyll ThCIC 2010

Cafodd Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gymeradwyaeth sefyll yn syth gan y gynulleidfa o 500 ar ddiwedd eu perfformiad o Diwrnod Heb Ei Debyg / No Other Day Like Today yn Clwyd Theatr Cymru neithiwr (7 Medi). Mae tocynnau ar gael o hyd am y perfformiadau i ddod yng Nglan yr Afon, Casnewydd – ond maen nhw'n gwerthu'n gyflym. Cysylltwch â'r swyddfa docynnau: 01633 656757

Lluniau o dymor yr haf


Isod mae lluniau o berfformiadau'r Jazz, Cor, Band Pres, Dawns a'r Gerddorfa yr haf yma. Cliciwch ar y bodiau i weld y lluniau'n fwy.

TCIC 2010TCIC 2010JCIC 2010JCIC 2010CCIC 2010 Coleg Malvern CCIC 2010 Coleg Malvern BPCIC 2010BPCIC 2010CGIC 2010CGIC 2010DGIC 2010DGIC 2010

Llun o Kim Noble gan Geraint ToddY Cylch Cyfoedion


Bydd cyn-aelodau Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru – yn perfformio fel rhan o Ŵyl Aeaf y Ffatri Ddawns yn y Met yn Abertyleri ddydd Sadwrn (20 Tachwedd) am 7.00pm. Bydd y pum dawnsiwr yn perfformio A State of Rest, sef uchafbwynt menter i recriwtio dawnswyr ifanc i DGIC. Mae'n waith cyffrous a chyflym wedi'i goroegraffu gan Gyfarwyddwr Artistig DGIC, Errol White. Tocynnau: £8 (£6) Swyddfa Docynnau 01495 322510.

Ffurflenni Cais Ensembles Cerdd CCIC 2011 – ar gael yn awr


Mae ffurflenni cais ar gael erbyn hyn ar gyfer yr holl ensembles cerdd CCIC BPCIC, CCIC, CHCIC, JCIC, CGIC a CCGIC. Gallwch lwytho ffurflen i lawr trwy ddilyn y cysylltau uchod neu ffonio neu anfon e-bost i'r swyddfa a byddwn yn rhoi copi yn y post i chi. (02920 265060 | nyaw@nyaw.co.uk)

Y dyddiad cau i gyflwyno ceisiadau yw 30 ain Medi 2010 a bydd y clyweliadau'n cael eu cynnal trwy Gymru ym mis Tachwedd.

Os hoffech gael gwybod mwy am ensembles cerdd CCIC, cymrwch gip ar ein tudalen dyddiadur. Yno, fe welwch fanylion cyngherddau tymor yr haf gyda pherfformiadau trwy Gymru.

Gwahaniaeth Diwrnod

Mae pumdeg a pum aelod Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2010 yn preswylio yn Aberystwyth ar hyn o bryd - yn gweithio rhwng y Brifysgol a Chanolfan y Celfyddydau - i greu, ymarfer a lansio eu cynhyrchiad am 2010, Diwrnod Heb Ei Debyg / No Other Day Like Today, cyn cychwyn ar daith i Clwyd Theatr Cymru yn yr Wyddgrug a Glan yr Afon, Casnewydd.

Mae ThCIC yn gyffrous iawn am y cynhyrchiad eleni gan ei fod yn llwyfannu gwaith newydd sbon a ysgrifennwyd gan bobl ifanc. Canlyniad gwaith sawl penwythnos gydag Awduron Ifanc ThCIC yw Diwrnod Heb Ei Debyg. Cyfrannodd yr awduron ifanc eu lleisiau, syniadau, dyheadau a'u breuddwydion er mwyn cynhyrchu sgript fydd yn gryn her i aelodau ThCIC 2010. Gyda chefnogaeth yr awdur gwobrwyol, Manon Eames, a'r cyfarwyddwr gwobrwyol, Tim Baker, mae'r ddrama newydd hon yn mynd â'r gynulleidfa ar daith drwy bedair awr ar hugain ym mywyd tref gyffredin yng Nghymru, yn yr haf 2010, trwy lygaid pobl ifanc.

“Ers i mi gymryd swydd fel Cyfarwyddwr Artistig ThCIC yn 2008, bu'n ddymuniad brwd gennyf gael clywed lleisiau'n pobl ifanc ar ein llwyfan genedlaethol. Eleni, cafodd y freuddwyd honno'i gwireddu diolch i waith anhygoel ein Hawduron Ifanc”
Tim Baker, Cyfarwyddwr Artistig ThCIC

“Giving young people a voice through such a brilliant voicebox as theatre is inspiring”
Awdur Ifanc ThCIC

Mae'n rhaid i drigolion dychmygol pentref dychmygol Llanhynallallacarall - y breuddwydwyr, y cynllwynwyr, y chwerw, yr hynaws, y rhai dan warchae a'r rhai cwbl wallgo' - gyrraedd diwedd un dydd Gwener penodol yn yr haf, rhywsut neu'i gilydd.

Gyda chefnogaeth tîm artistig proffesiynol o bymtheg aelod, mae actorion y Theatr Ieuenctid yn datblygu eu sgiliau perfformio, tra bod aelodau'r tîm cefn llwyfan yn mireinio eu sgiliau dylunio a chynhyrchu. Gyda'i gilydd, maent yn llunio cynhyrchiad, uchelgeisiol arall ar raddfa fawr a fydd, yn ôl gwir draddodiad ThCIC, yn hoelio sylw, yn hysbysu ac yn difyrru cynulleidfaoedd.

The dedication and enthusiasm of our young people is second to none; they rise to every challenge we put before them, and contribute amazing energy and enthusiasm to every task."
Pauline Crossley – Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Mae Cymraeg a Saesneg yn Diwrnod Heb Ei Debyg / No Other Day Like Today

Dydd Gwener 3ydd Medi
1.00pm & 7.30pm

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
01970 623232

Dydd Sadwrn 4ydd Medi
2.30pm & 7.30pm

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
01970 623232

Dydd Mawrth 7fed Medi
7.30pm

Clwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug
0845 330 3565

Dydd Iau 9fed Medi
1.00pm & 7.30pm

Glan yr Afon, Casnewydd
(01633) 656679

Dydd Gwener 10fed Medi
1.00pm & 7.30pm

Glan yr Afon, Casnewydd
(01633) 656679

Tocynnau: £12, £9 gostyngiadau, £6 myfyrwyr

 

Llongyfarchiadau i aelodau canlynol Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru a dderbyniodd wobrau yn 2010:


Yn y llun gwelir Blaenwr CGIC, Elanor Gunn, enillydd Gwobr Urdd Lifrai Cymru gyda'r Arweinydd, Owain Arwel Hughes CBE
(Llun: Geraint Todd)

Gwobrau

 

Derbyniwyd gan

gwobr Ffrancon Thomas i’r chwaraewr y bernir iddo wneud cyfraniad nodedig i’r Gerddorfa, yn gerddorol ac yn gyffredinol

Erin Morrey & Sebastian Pennar

gwobr Haydn Davies i’r chwaraewr mwyaf addawol sy’n dal yn yr ysgol

Jonathan Davies

gwobr Goronwy Evans i’r chwaraewr pres mwyaf addawol

Matthew Williams

gwobr Gwynne Edwards i'r chwaraewr fiola y bernir ei f/bod wedi gwneud y cynnydd mwyaf yn ystod cwrs yr haf

Angharad Thomas

gwobr Cyfeillion CGIC i’r chwaraewr llinynnau mwyaf addawol

Eluned Williams

Gwobr Taliesin I’r chwaraewr telyn sydd wedi cyfrannu fwyaf at yr adran yn ystod y cwrs

Anne Denholm

gwobr Urdd Lifrai Cymru i'r myfyriwr mwyaf addawol mewn coleg neu yn y brifysgol sydd am ddilyn gyrfa mewn cerddoriaeth

Elanor Gunn

gwobr David Harris i’r chwaraewr sielo mwyaf addawol sy’n dal yn yr ysgol

Pollyanna Furness

Gwobr Offerynnau Taro'r Staff

Elizabeth Stephens

Gwobr Chwythbrennau'r Staff

Sam Turton

 

Gorffennaf 2010

 

Perfformio dros Gymru

Dros y naw wythnos nesaf, bydd rhai o bobl ifanc mwyaf talentog Cymru'n treulio'r rhan fwyaf o'u gwyliau haf yn paratoi am gyfres ysbrydoledig arall o ddigwyddiadau dawns, cerddoriaeth a theatr. www.walesonline.co.uk/article www.walesonline.co.uk/listingsissue11Ymunwch â ni am un (neu fwy) o'n perfformiadau dros yr haf


Mae’r lluniau yn yr argraffiad hwn o perfformio yn cyflwyno CCIC bywiog ac amrywiol - ar draws dawns, cerddoriaeth a theatr - gan sylwi ar dirweddau amrywiol Cymru. O strydoedd teras y Cymoedd i ddyfroedd arfordirol y Fro; o gefnlen drefol arcedau dinas Caerdydd i gastell eiconig Caerffili - cipluniau o’n hunaniaeth genedlaethol, ein hetifeddiaeth ddiwylliannol a’n dyfodol creadigol. Darllenwch neu lawrlwythwch Perfformio - ein cylchgrawn tymor yr haf

Taith o Gyngherddau i Ddathlu


Bydd yr haf eleni'n gweld diwedd ar gyfnod arall yn hanes nodedig CGIC wrth i Owain Arwel Hughes CBE roi'r gorau i'w waith fel Prif Arweinydd y Gerddorfa.

Bu cyfraniad Owain i Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CGIC) yn arwyddocaol. Yn ystod yr wyth mlynedd a dreuliodd gyda'r Gerddorfa, cyflwynodd berfformiadau cyntaf yn yr Young Euro Classic Festival yn Berlin, Proms Cymru, ynghyd â Julian Lloyd Webber, a'r gerddorfa hon hefyd oedd y gerddorfa ieuenctid gyntaf erioed i berfformio yn yr ŵyl nodedig yn Henffordd, Gŵyl y Tri Chôr. Yn 2007, derbyniodd y Gerddorfa gyfan wahoddiad gan y diweddar Arglwyddes Walton i berfformio cyngerdd cloi tymor cyngherddau'r haf yn La Mortella ar ynys Ischia yn yr Eidal. Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill mae perfformiad i'r Eisteddfod Genedlaethol gyda'r actor o Hollywood, y Cymro Matthew Rhys, perfformiad cyntaf yn lleoliad nodedig y Sage yn Gateshead ac ail gyngerdd a werthwyd allan yng Ngŵyl y Tri Chôr y llynedd.

Yr haf hwn, bydd CGIC yn casglu ynghyd 113 o gerddorion ifanc mwyaf talentog Cymru i dreulio pythefnos yn cerddori i safon uchel. Gan gynnwys cynrychiolwyr o bob rhan o Gymru, bydd yr aelodau (sydd rhwng 13-21 mlwydd oed) yn cwrdd am wythnos o ymarfer dwys cyn cychwyn ar daith gyngherddau. Eleni, bydd y daith honno'n cynnwys y canlynol: Eglwys Gadeiriol Tyddewi (yno bydd y Gerddorfa'r cyflwyno cyngerdd cloi Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun), Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth a Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd. Ym mis Medi, bydd y Gerddorfa'n agor Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn Llanelwy cyn teithio i Fanceinion i berfformio cyngerdd am y tro cyntaf yn y Royal Northern College of Music.

Mae'r rhaglen yn un gyffrous iawn eleni gan gynnwys y gweithiau La Mer gan Debussy a'r 2 il Symffoni wych gan Rachmaninov, ynghyd â gwaith comisiwn newydd sbon gan y cyfansoddwr o Gymru, Brian Hughes. Dathlu, yn wir, yw bwriad y cyngherddau'r haf hwn. Dewch i ymuno â ni, a chefnogwch dalent ifanc Cymru am haf arall cyffrous o gerddoriaeth i CGIC. Cymrwch gip ar ein tudalen dyddiadur. Yno, fe welwch fanylion cyngherddau tymor yr haf gyda pherfformiadau trwy Gymru.

Deuddeg Dawnsiwr, Deuddeg Diwrnod a Dau Berfformiad Cyntaf


Mae deuddeg o ddawnswyr ifanc cyfoes gorau Cymru (rhwng 16 – 21 mlwydd oed), sy'n dod o bob rhan o Gymru, wrthi'n preswylio ar hyn o bryd yn UWIC, Caerdydd. Maen nhw'n paratoi at yr hyn sy'n argoeli i fod yn berfformiad heb ei ail yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu ar ddydd Gwener 30 Gorffennaf 2010.

Dewiswyd deuddeg aelod Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC) trwy glyweliad yn gynharach eleni, ac ers hynny buont yn disgwyl yn eiddgar am ddechrau'r breswylfa ddeuddeg diwrnod. Maen nhw bellach ar ganol amserlen galed sy'n cynnwys dosbarth techneg dawns dyddiol, gweithdai creadigol, coreograffi ac ymarfer – a'r cyfan oll er mwyn paratoi am y noson o ddawns yn Aberhonddu.

Bydd Cyfarwyddwr Artistig/Coreograffydd DGIC, Errol White, yn cymryd egni a syniadau'r dawnswyr ifanc ac yn eu cymysgu â'i arddull symud nodedig ei hun. Yn ystod y cyfnod preswyl, byddan nhw'n creu ac yn ymarfer darn newydd sbon – mor newydd yn wir nad oes teitl iddo eto hyd yn oed! Mae'n argoeli i fod yn gyffrous, ffyrnig a difyrrus.

Eleni bydd gan DGIC gwmni wrth iddynt berfformio, sef y Cylch Cyfoedion – cwmni o bum dawnsiwr ifanc, pob un ohonynt yn gyn-aelodau DGIC. Eto, mae Errol wedi gweithio gyda'r artistiaid dawns proffesiynol hyn er mwyn creu'r ail ddarn newydd sbon i'w berfformio am y tro cyntaf yn Theatr Brycheiniog ar ddiwedd mis Gorffennaf. Mae'r darn, â'r teitl digon eironig, A State of Rest, eto'n ddarn cyflym a chyffrous â thrac sain o gerddoriaeth drefol, guriadol.

“I hope to create a programme with NYDW that is physically engaging and exciting to watch and perform; and I’m confident that that the young dancers and I will be proud of the work we generate, rehearse and perform this summer”.

Errol White, Cyfarwyddwr Artistig DGIC

Ganwyd Errol White yn Hull ac ar ôl gwneud y trawsnewidiad llwyddiannus o Rygbi'r Gynghrair (!), trwy freg-ddawnsio i ddawnsio cyfoes, perfformiodd gyda rhai o gwmnïau dawns cyfoes gorau'r DU, yn eu plith y cwmni o Gymru Diversions – Cwmni Dawns Cymru (Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru erbyn hyn). Hon yw ail flwyddyn Errol gyda DGIC.

DGIC 2010
Theatr Brycheiniog, Aberhonddu
Dydd Gwener 30 Gorffennaf (8pm)
Tocynnau: £12, £9 (consesiynau), £6 (myfyrwyr)
Swyddfa docynnau: 01874 611 622

Mai 2010

Bellach mae aelodau Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2010 wedi'u dethol ac yn barod i Berfformio dros Gymru yn ystod yr haf.


Cafodd dros 240 o gerddorion ifanc o Gymru gyfan eu clyweld yn ystod yr hydref gyda 116 o aelodau'n cael eu dethol.

Bydd 33 aelod newydd yn 2010, gyda'r ieuengaf ohonynt yn cyrraedd 13 oed wyth diwrnod cyn ei chwrs 'Nash' cyntaf. I'r pegwn arall, mae 14 aelod y bydd eu gyrfa gyda'r 'Nash' yn dod i ben, yn eu plith Elanor Gunn sy'n parhau i fod yn flaenwr y Gerddorfa yn 2010.

Bydd y Gerddorfa'n cwrdd ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan, am wythnos ddwys o ymarfer cyn mynd ar daith fer o Gymru gan berfformio cyngerdd cloi Gŵyl Abergwaun yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi, a chyngherddau yng Nghanolfan y Celfyddydau Abertystwyth a Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Bydd y Gerddorfa'n ail-ymgynnull ym mis Medi er mwyn perfformio cyngerdd agoriadol Gŵyl Gerdd Gogledd Cymru yn Llanelwy a chyngerdd yn y Royal Northern College of Music ym Manceinion. Mae manylion llawn yr holl gyngherddau a sut i brynu tocynnau i'w cael ar ein tudalen dyddiadur.

Eleni bydd y repertoire yn cyfuno dau o gampweithiau'r cyfnod rhamantus - La Mer gan Debussy ac 2 il Symffoni Rachmaninov – ynghyd â darn a gyfansoddwyd gan y Cymro, Brian Hughes, sy'n waith ar gyfer 2010 a gomisiynwyd ar y cyd gan Gyfeillion CGIC, Gŵyl Gerdd Gogledd Cymru a Gŵyl Abergwaun.


Ebrill 2010

Chwifio'r faner dros Gymru


Llongyfarchiadau a Phob Lwc i Lara Jones (Corn Tenor), Lloyd Pearce (Trombôn Bas), aelodau presennol Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, ac i Matthew Horne (Trombôn) a Gwyn Owen (cornet/trwmped), aelodau presennol Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru – maent wedi'u dewis i gynrychioli Cymru ym Mand Pres Ieuenctid Ewrop.

Bydd y pedwar cerddor yn teithio i Linz yn Awstria y penwythnos hwn, lle y byddan nhw'n gweithio gyda rhai o'r chwaraewyr ifanc gorau o Ewrop gyfan dan arweiniad Karl Geroldinger – Cyfarwyddwr Ysgolion Cerdd Awstria Uchaf ac Arweinydd Cerddorfa Chwyth Symffonig Ried .

Hoffai Cymdeithas Bandiau Pres Cymru a Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ddymuno'r gorau iddyn nhw. Edrychwn ymlaen yn fawr at glywed am eu profiad!Yn Datgan Clyweliadau Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru 2010

Mae DGIC am geisio dewis hyd at 15 dawniwr ifanc rhwng 16 – 21 oed ar gyfer cwrs preswyl dwys dros bythefnos ym mis Gorffennaf 2010. Yn ystod yr amser hwn byddant yn gweithio gyda Chyfarwyddwr Artistig DGIC, Errol White, i greu a pherfformio darn newydd sbon o goreograffi.

Cynhelir clyweliadau rhanbarthol ar gyfer DGIC 2010 ar 8 Mai (Caerdydd), 9 Mai (Conwy), 15 Mai (Caerfyrddin) a 16 Mai (Caerdydd). Rhaid i ymgeiswyr allu dangos eu bod yn ymwneud â dawns ar lefel ganolradd/uchel, ac mae’n rhaid iddynt fod ar gael ar gyfer y pythefnos lawn pan gynhelir y cwrs preswyl (19 - 31 Gorffennaf 2010).

Dylai ymgeiswyr un ai fod â’u cartref teuluol yng Nghymru, yn byw yng Nghymru neu yn astudio yng Nghymru er mwyn cael eu hystyried ar gyfer DGIC 2010.

Gwybodaeth bellach a ffurflen gais ; dyddiad cau 26 Ebrill 2010Mawrth 2010

CChGIC yn cyflwyno rhaglen wefreiddiol, sy’n cynnwys dau ddarn o waith newydd


Ar ôl taith hynod lwyddiannus i Lwcsembwrg yn 2009, mae Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn dychwelyd i gyflwyno rhaglen gyffrous a gwefreiddiol. Yn arddangos talentau dros bumdeg o gerddorion ifanc, mae’r cyngerdd, ar ddydd Sul 4 ydd Ebrill am 3.00pm yn Neuadd William Aston, Wrecsam yn ganlyniad i wythnos o ymarferion dwys o dan arbenigedd Colin Touchin.

Mae’r rhaglen yn cynnwys dau berfformiad cyntaf yn y byd - Footfall gan Chris Petrie, cyn aelod o’r Gerddorfa Chwyth ac A Beade of Amber gan Colin Touchin. Bydd hefyd yn cynnwys Ride gan Samuel Hazo a Symffoni Rhif 2, gwaith dwys personol gan David Maslanka.

Tocynnau £8, consesiynau £6, plant dan 18 oed am ddim
Tocynnau ar gael gan www.eventelephant.com/nywow

Ionawr 2010

DGICDyddiau Dawns Cyfoes gydag Errol White


Mae'n bleser gan Ddawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru groesawu Errol White i arwain cyfres o ddyddiau dawns cyfoes ar gyfer dawnswyr ifanc yng Nghymru! Mae yna barch mawr iawn at Errol fel dawnsiwr a choreograffydd ac mae ganddo enw da yn rhyngwladol ac, yn dilyn blwyddyn lwyddiannus gyntaf gyda Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC) yn 2009, mae ar fin dechrau ar ei ail flwyddyn fel Tiwtor a Choreograffydd Gwadd DGIC.

Bydd Errol a'i dîm yn arwain cyfres o ddyddiau dawns cyfoes mewn lleoliadau ar draws Cymru yn ystod Mawrth 2010 (mae'r dyddiadau a'r lleoliadau wedi'u rhestru ar y Ffurflen Gais y mae modd ei llwytho i lawr yma). Bydd pob diwrnod llawn yn cynnwys: techneg gyfoes, gwaith creadigol a choreograffi. Bydd y sesiynau'n adeiladu ar y sgiliau a phrofiad dawns y mae'r cyfranogwyr eisoes yn meddu arnynt ac yn cynnig cyfleoedd i archwilio amrywiaeth o syniadau trwy ddawns greadigol a chyfoes. Bydd y sesiynau hefyd yn cyflwyno'r cyfranogwyr i arddull symud Errol, a'r disgwyliadau a safonau sydd eu hangen er mwyn bod yn aelod o DGIC.

Rhaid i ymgeiswyr fod rhwng 14 - 21 oed ac yn gallu dangos eu bod yn ymwneud â dawns ar lefel ganolradd/uchel.

Ionawr 2010

CHCICY Côr Hyfforddi i berfformio yn Eglwys y Santes Fair, Y Trallwng 


Gwelwyd cynnydd dramatig eleni o ran nifer y bobl ifanc a oedd yn gwneud cais i ymuno â Chôr Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Dywedodd Matthew Thistlewood, Rheolwr Datblygu Cerddoriaeth Ieuenctid, yr oedd yn hapus iawn ag ymateb eleni, yn enwedig y cynnydd o ran ceisiadau gan fechgyn.

Bydd y Côr Hyfforddi yn preswylio rhwng 17 - 21 Chwefror yn Neuadd Ysgol Moreton, Y Waun, er mwyn paratoi am y cyngerdd yn Eglwys y Santes Fair, Y Trallwng, ar ddydd Sul 21ain Chwefror (3.00pm).

Mae repertoire y cyngerdd yn cynnwys amrywiaeth o arddulliau o drefniadau poblogaidd megis Blue Moon a Money, Money, Money i Offeren yn Bb gan Hummel a cherddoriaeth Gymreig gan Mathias a Mervyn Burtch.

Mae Simon Toyne, Cyfarwyddwr Cerdd CHCIC eleni, hefyd yn Bennaeth Cynorthwyol ac yn Gyfarwyddwr Cerdd yn Ysgol Tiffin, Kingston Upon Thames, Surrey, ac yn Gyfarwyddwr Cerdd yn Eglwys Blwyf Kingston, y mae ei chôr enwog wedi darlledu ar BBC1, Radio 4 a Gwasanaeth Radio'r Byd.

Tocynnau: £6 (mynediad am ddim i blant ysgol) - ar gael wrth y drws neu gan Tŷ Cerdd (029 20 635640) neu Canolfan Ymwelwyr Y Trallwng (01938 552043).Gyda thristwch mawr cofnodwn farwolaeth Robin Jones


Bu Robin yn ddarlledwr tra hoffus ar S4C am nifer o flynyddoedd, ac roedd ei lais yn gyfarwydd mewn lleoliadau, gan gynnwys Neuadd Dewi Sant. Roedd yn gyflwynydd heb ei ail, gan roi o'i amser a'i wasanaeth proffesiynol o'i wirfodd mewn digwyddiadau lleol a chenedlaethol, yn enwedig y rheiny oedd yn ymwneud â phobl ifanc. Ef oedd cyflwynydd cofiadwy cyngerdd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru cyn iddo fynd ar daith i Ganada, a'r corau meibion cyfunedig yng Nghanolfan y Mileniwm - gan gyflawni eich uchelgais i arwain y lluoedd coral yn llawn hiwmor. Mawr fydd ei golled o ran ei eiriolaeth dros ddiwylliant Cymreig, ei gwmni da, ac yn enwedig ei ddiddordeb brwdfrydig dros Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru - yn enwedig y Côr, y mae ef a'i deulu wedi bod yn gysylltiedig ag ef ers amser.NYOSAelodau CGIC yn cael eu gwahodd i ddathlu Nos Galan gyda CGIA


Gwahoddwyd feiolinwyr o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru i ymuno a Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid yr Alban ar ei Chwrs Gaeaf.

Manteisiodd Eleanor Gunn, Blaenwr CGIC 2009, a Gwenno Roberts ar y cynnig i berfformio gyda CGIA. Mae'n rhaid bod Eleanor wedi teimlo'n eithaf cartrefol gan ei bod yn astudio, ar hyn o bryd, yn Academi Frenhinol yr Alban. Dywedodd Gwenno, sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, yr oedd yn gyfle arbennig i chwarae gyda Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid arall.

Daeth y cwrs i ben a chyngherddau yn Neuadd Usher, Caeredin a Neuadd Gyngerdd Frenhinol, Glasgow, dan arweiniad arweinydd blaenorol CGIC, Christopher Adey.

Rhagfyr 2009

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru i berfformio yn y Gala Dawns Ieuenctid.


Bob blwyddyn, mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru'n cynnal Gala Dawns Ieuenctid yn y Tŷ Dawns, i ddathlu'r gwaith dawns ieuenctid gorau ledled Cymru.

Mae DGIC yn falch iawn o dderbyn gwahoddiad, gan weithio gyda'r Coreograffydd Gwadd, Errol White ac yn rhoi llwyfan i 'Valid Rand'.

Mae'r Gala Dawns Ieuenctid yn ffordd wych o ddod â dawnswyr ifanc, ymroddedig a thalentog at ei gilydd i weld amrywiaeth o waith a safon uchel y perfformiadau mae pobl ifanc heddiw'n ei gyflawni.

Cynhelir y Gala yn y Tŷ Dawns yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ddydd Sadwrn 4ydd Rhagfyr, gyda 3 pherfformiad 2.00pm, 4.00pm and 7.00pm.

Tocynnau £8, £6
Swyddfa Docynnau 08700 40 2000Adam Gorb yn Ennill Gwobr am Gomisiwn ar Gyfer Cerddorfa Chwyth


Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Adam Gorb wedi ennill gwobr am ei gyfansoddiad o Farewell yng Ngwobrau Cyfansoddwr Prydeinig 2009. Comisiynwyd Farwell ac fe'i berfformiwyd am y tro cyntaf gan Gerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CChGIC) ar gyfer ei thaith i Lwcsembwrg ym mis Ebrill 2008.

Derbyniodd Adam ei drydedd wobr mewn saith mlynedd yn y categori ar gyfer Band Chwyth neu Fand Pres. Dywedodd y beirniaid bod y cyfansoddiad buddugol "yn waith hynod o wreiddiol, wedi'i sgorio'n hyfryd, yn ddewr ac yn epig." Gwnaethant ddisgrifio uchafbwynt y darn "yn anhygoel i wrando arno". I grynhoi: "Saif y gwaith buddugol ar ei ben ei hun, ac mae wedi'i grefftio gan wir feistr o'r genre."

Cyhoeddwyd enillwyr Gwobrau Cyfansoddwr Prydeinig eleni mewn seremoni a gynhaliwyd gan BASCA (British Academy of Songwriters, Composer and Authors) yng Nghymdeithas y Gyfraith, Llundain.

Maecenas Music sy'n cyhoeddi Farewell, a gellir gwrando ar berfformiad llawn ar eu gwefan www.maecenasmusic.co.uk

Ffotograff: Alan Gorb gyda'r arweinydd Timothy Reynish a'r Gerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru ym mherfformiad cyntaf Farewell.CYDWEITHIO RHWNG CGG Y BBC / CGIC 2009 - Bethany Elliott (OBO) - barn aelod o CGIC


Roedd y cydweithio rhwng Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, yn ddi-os, yn brofiad na fyddwn byth yn ei anghofio.

Cwblhawyd y repertoire a'r manylion ychydig wythnosau cyn y cwrs. Mae'n rhaid dweud, roeddwn yn teimlo'n amheus ynghylch y cwrs ar y dechrau gan feddwl mai penwythnos o chwarae cerddoriaeth 'cheesy' fyddai a gwisgo fel ysgerbwd!!

I raddau helaeth, dyma oedd y penwythnos. Fodd bynnag, roedd yn llawer mwy heriol ac yn fwy o hwyl nag yr oeddwn wedi meddwl. Roedd y repertoire yn anoddach o lawer nag yr oedd yn edrych, ac oherwydd yr oeddem yn chwarae gyda cherddorfa broffesiynol, roedd disgwyl i safon yr holl chwarae fod yn uchel. Roedd darnau megis Sorcerer's Apprentice yn anodd iawn yn dechnegol, ac eto roedd darnau eraill yn wir brawf o stamina, gyda The Ghostbuster's yn enghraifft dda o hyn! Ar lefel mwy personol, gofynnodd prif chwaraewr obo CGG y BBC i mi chwarae un o brif rannau unawd y cyngerdd - thema Swan Lake. Roedd cymaint o ofn arnaf ond roedd y chwaraewyr proffesiynol mor gefnogol. Roedd yn galondid mawr i mi wybod bod y prif chwaraewr obo a Grant Llewelyn, yr arweinydd, yn ymddiried cymaint ynof i'w chwarae yn y cyngerdd go iawn!

O ran y cyngerdd ei hun, roedd yn gymaint o hwyl. Roeddwn wrth fy modd yn gweld wynebau'r plant yn llawn cynnwrf yn enwedig pan oedd cymeriadau megis Batman a'r Dyn Seiber o DR WHO yn archwilio'r neuadd. Mae'n rhaid i mi ddweud mai fy ffefryn personol i oedd gweld Matt Jones o CGIC wedi gwisgo fel panther pinc iawn!!

Rhwng popeth, roedd y Cyngerdd Noson o Arswyd Calan Gaeaf yn gyngerdd bythgofiadwy. Sicrhaodd y cyfuniad o gerddoriaeth, goleuo, y wisg gyngerdd hurt a'r staff/plant mewn gwisg ffansi bod y cyngerdd yn difyrru'r gynulleidfa a phawb oedd ynghlwm. Roedd yn noson i'w chofio yn bendant!Perfformiwch Dros Gymru gyda'r ThCIC yn 2010


Yn y Flwyddyn Newydd, bydd tîmau Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn teithio ar hyd a lled Cymru yn chwilio am rai o actorion, dylunwyr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr mwyaf talentog Cymru (i bobl ifanc rhwng 16 - 21 mlwydd oed).

Mae ffurflenni cais ar gael NAWR a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni cais wedi'u llenwi yw Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2009. Gallwch lwytho ffurflen i lawr trwy ddilyn y cysylltau uchod neu ffonio neu anfon e-bost i'r swyddfa a byddwn yn rhoi copi yn y post i chi. (02920 265060 | nyaw@nyaw.co.uk)Tachwedd 2009

Cyngerdd Noson o Arswyd Calan Gaeaf - Gwerthwyd Allan!


Profodd y cydweithio eleni rhwng CGIC a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC i fod yn llwyddiant ysgubol.

Roedd gan bob un o'r 50 aelod CGIC a ddewiswyd aelod o Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn bartner desg iddyn nhw, er mwyn ymarfer a pherfformio gyda nhw. Cafodd rhai o'n haelodau ni hefyd eu dewis i berfformio darnau'n unigol.

Uchafbwynt y cydweithio hwn oedd cyngerdd ysbrydoledig yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, gydag alawon ffilm yn thema'r noson. Amrywiodd y rhain o Prentis y Dewin Dukas i Harry Potter and the Philosopher's Stone Williams.

Roedd y gynulleidfa wedi'u gwahodd i ddod mewn gwisg ffansi ar gyfer yr achlysur ac roedd artistiaid colur gerllaw er mwyn ychwanegu'r manylion i orffen y wisg. Gwisgodd y Gerddorfa i gyd siwtiau sgerbwd ac roedd yr Arweinydd Gwadd, Grant Llewellyn, yn edrych yn ysblennydd yn ei glogyn satin coch a du.

Aeth Mathew Jones, Rheolwr Cerddoriaeth Ieuenctid CGIC, i ysbryd y noson hefyd a gwisgodd fel y Pink Panther!BPCIC


Yn 2009 bydd Cyfarwyddwr Cerdd BPCIC, Dr Robert Childs, yn rhoi'r gorau iddi ar ôl treulio 10 mlynedd wrth y llyw. Dathlwyd yr achlysur hwn gan gyngerdd ffarwél yn Neuadd y Brangwyn fel rhan o ŵyl Abertawe ym mis Hydref

Roedd yn gyngerdd emosiynol iawn gyda chyflwyniadau gan Keith Griffin - Cyfarwyddwr Tŷ Cerdd a David Maybe - Cadeirydd Cyfeillion BPCIC.Perfformiodd CCIC y 'Meseia' gan Handel yn Neuadd Frenhinol Albert, Llundain


Arweinydd CCIC eleni oedd David Lawrence fu'n arwain y Côr mewn perfformiadau yn Llanelwy a Wrecsam yn ogystal â gerbron cynulleidfa orlawn yng Ngŵyl Cerddoriaeth Glasurol Conwy.

Canolbwynt y tymor oedd perfformiad o 'Meseia' ym mis Medi fel rhan o 'Proms' y BBC yn Neuadd Frenhinol Albert, Llundain. Ymunodd CCIC â chwech o gorau eraill, gyda Chôr Ieuenctid Cenedlaethol Prydain Fawr a Chôr Ieuenctid yr Hallé yn eu plith, i ffurfio corws o dros 320 o leisiau mewn perfformiad i goffáu 250 mlynedd ers marwolaeth Handel. Derbyniodd y cyngerdd - gyda phob tocyn wedi ei werthu fisoedd ymlaen llaw - ganmoliaeth yn y wasg yn gyffredinol a chafwyd y sylw hwn yn y 'Daily Telegraph, "...when the choir burst in with 'And the Glory of the Lord' I knew we were in for something magnificent. The sound of those young voices was simply thrilling in a way that brooks no argument."Medi 2009

CCIC yn perfformio yn Proms y BBC


Pob lwc i Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a fydd yn perfformio Meseia Handel yn Neuadd Frenhinol Albert fel rhan o dymor Proms y BBC y dydd Sul hwn. Gan ffurfio rhan o gôr cyfun, bydd aelodau CCIC yn perfformio ochr yn ochr â chyfoedion o Gorws Symffoni Ieuenctid Dinas Birmingham, Côr Ieuenctid Hallé, Côr Cenedlaethol Ieuenctid Prydain Fawr a Quay Voices o The Sage Gateshead yn ogystal ag unawdwyr rhyngwladol a'r Northern Sinfonia dan arweiniad Nicholas McGegan. Mae'n argoeli i fod yn brofiad ardderchog i aelodau ifanc y côr a phob dymuniad da iddynt wrth chwifio'r faner dros Gymru.Canrif / Century - perfformiad cyntaf erioed a thaith genedlaethol


Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn barod i gyflwyno drama newydd sbon i gynulleidfaoedd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Clwyd Theatr Cymru yn yr Wyddgrug a Sherman Cymru yng Nghaerdydd, gyda deg perfformiad cyhoeddus mewn wyth niwrnod yn unig!

Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, mae Canrif / Century yn ganlyniad misoedd o waith ymchwil ac ysgrifennu gan y dramodydd gwobrwyol, Manon Eames. Yr ail mewn cyfres o dri darn o waith, mae Canrif / Century yn tynnu ar etifeddiaeth hanesyddol diweddar Cymru - yn wahanol i gynhyrchiad hynod boblogaidd a llwyddiannus ThCIC y llynedd, Mythau Mawreddog y Mabinogi, oedd yn canolbwyntio ar ein gorffennol mytholegol. O olygfa agoriadol sy'n darlunio esblygiad teithiwr drwy amser sy'n gywerth â gwib-ganlyn - o fwnci i Ddyn ar amrantiad llygaid - mae cynhyrchiad eleni yn edrych ar rai o ddigwyddiadau tyngedfennol y ganrif ddiwethaf sydd wedi llunio a ffurfio'r byd, a'r Gymru, rydym ni bellach yn byw ynddynt.

Canrif / Century Drama emosiynol i fyny ac i lawr yw Canrif / Century sy'n cyfuno testun â cherddoriaeth, symudiad, ffotograffau archifau a darnau o ffilm. Mae aelodau o'r cast yn chwarae rhannau dirifedi sy'n amrywio o fwncïod i Maggie Thatcher (pedwar ohonynt!), ac yn cynnwys swffragetiaid, milwyr a streicwyr, a'r hyn oedd yn plagio rhieni yn y 1950au - pobl ifanc yn eu harddegau! Mae Cyfarwyddwyr Cerdd ThCIC, Dyfan Jones a Greg Palmer, wedi cyfansoddi cerddoriaeth a chaneuon yn arddull pob cyfnod, a chafodd y tîm cynllunio yr her o wisgo'r Cwmni i adlewyrchu'r newidiadau enfawr rhwng y 1900au a'r 1960au.

Heb ddatgelu gormod am y plot, mae'r gynulleidfa'n gweld hanes yn datblygu trwy fywydau Dai a Myfanwy - neu o leiaf bedair cenhedlaeth o'r enw Dai a Myfanwy. Mae eu storïau unigol yn llawn hiwmor, tynnu coes ac ysbryd hynod - yn aml iawn yn wyneb trallod torcalonnus.

Mae aelodau'r Theatr Ieuenctid rhwng 16 - 21 oed ac yn dod o bob rhan o Gymru. Cafodd dros 300 o bobl ifanc eu clyweld ar gyfer ThCIC 2009. Rheolir y Theatr Ieuenctid gan CBAC ar ran 22 awdurdod unedol Cymru.Gorffennaf 2009

Y Goreuon


Mae'r goreuon o Gymru sy'n meddu ar dalent ddawnsio, cerdd a theatr yn ymgynnull mewn lleoliadau ar draws Cymru yr haf hwn wrth i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ddechrau ar ei thymor haf o gyrsiau, cyngherddau a pherfformiadau.

Wedi'u dethol trwy glyweliad ac wedi'u tynnu o bob rhan o Gymru, mae dros 400 o berfformwyr mwyaf talentog Cymru yn treulio rhan fwyaf o'u gwyliau haf yn paratoi am gyfres ysbrydoledig o ddigwyddiadau dawns, cerdd a theatr ar gyfer cynulleidfaoedd trwy Gymru gyfan a thu hwnt.

Ymhlith yr uchafbwyntiau yr haf hwn mae cyngerdd cyntaf yn The Sage Gateshead gan Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru; cymaint ag wyth darn newydd wedi'u comisiynu a pherfformiadau cyntaf; a phartneriaeth newydd ar gyfer Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru.

Bydd y tymor cyngherddau'n cychwyn yr wythnos hon yng Ngogledd Cymru gyda Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn cyflwyno rhaglen sy'n cynnwys gweithiau newydd gan Peter Graham, Rodney Newton a Dan Price, gan barhau â'r enw da sydd gan CCIC am gomisiynu a pherfformio gwaith newydd gan gyfansoddwyr Cymreig.

Ar yr un pryd, bydd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn agor ei gyfres o gyngherddau yng Nghonwy gydag ymddangosiad cyntaf yng Ngŵyl Gerddoriaeth Glasurol Conwy cyn teithio i Lanelwy a Wrecsam. Bydd rhaglen y Côr yn cynnwys gweithiau gan y cyfansoddwyr Cymreig uchel eu parch, Mervyn Burtch, Alun Hoddinott, William Mathias a Mansel Thomas.

Bydd Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn ymddangos am y tro cyntaf yn y MusicFest yn Aberystwyth ar 29 Gorffennaf gyda pherfformiad cyntaf o waith newydd gan Ed Puddick - seren ar ei chynnydd ym myd jazz y DU - a'r cyfarwyddo cerddorol gan Percy Pursglove.

Mae Actifyddion Artistig Caerdydd, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, WNO Max a Dawns Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn uno â'i gilydd eleni i gynhyrchu summerdance 09 sy'n canolbwyntio ar ddawns ieuenctid a rhai o ddawnswyr ifanc mwyaf disglair Cymru. Eleni, mae DGIC yn croesawu Errol White fel ei Goreograffydd Gwadd. Mae Errol yn ddawnsiwr a choreograffydd o fri sydd wedi gweithio gyda rhai o gwmnïau dawns cyfoes mwyaf adnabyddus y DU, gan gynnwys Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (Diversions gynt).

Owain Arwel Hughes CBE sy'n parhau i gydio yn yr awenau gyda'r Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2009, gan ei llywio drwy gyngherddau cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr - mae'n cynnwys cyngerdd cyntaf yn y Sage godidog yn Gateshead sy'n un o neuaddau cyngerdd mwyaf newydd a gorau y DU. Yn dilyn ymddangosiad llwyddiannus yng ngŵyl enwog y Tri Chôr yn 2006, mae'r Gerddorfa wedi derbyn ail wahoddiad i'r ŵyl - camp arbennig i gerddorfa ieuenctid! Ar yr un diwrnod, bydd y Gerddorfa'n teithio i Gaerdydd ar gyfer gyngerdd olaf ei thymor haf yn 2009 yn Neuadd Dewi Sant.

Bydd Tim Baker, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, yn gweithio gyda thrigain o aelodau'r Theatr Ieuenctid i gyflwyno drama newydd gan yr awdur gwobrwyol, Manon Eames. Mae Canrif / Century yn gomisiwn newydd y bu'n bosib ei gyflawni trwy gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae'n tynnu ar etifeddiaeth hanesyddol ddiweddar Cymru gan gludo actorion a chynulleidfaoedd ar daith ddyfeisgar, pendramwnwgl drwy rai o ddigwyddiadau tyngedfennol y ganrif ddiwethaf. Bydd y ddrama'n cael ei pherfformio am y tro cyntaf yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth cyn iddi fynd ar daith i Clwyd Theatr Cymru yn yr Wyddgrug a Sherman Cymru, Caerdydd.

"Dathliad yw Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru o berfformwyr ifanc gorau Cymru sy'n awyddus i rannu eu hegni, eu brwdfrydedd a'u sgiliau sylweddol gyda chymaint o bobl â phosib wrth iddynt Berfformio dros Gymru."
Pauline Crossley, Uwch Reolwr (Celfyddydau Ieuenctid) ar ran CCICAelodau CGIC wrth eu bodd ar Lwyfan Cerddor Ifanc Texaco


Llongyfarchiadau i Steffan Morris a Steffan Ciccotti, aelodau presennol y Gerddorfa, yn ogystal â'r cyn-aelod Anne Denholm am ragori ar y llwyfan yn rownd derfynol y gystadleuaeth o fri, Cerddor Ifanc Cymru Texaco.

Enillydd y teitl oedd y sielydd Steffan Morris yn dilyn rownd derfynol hynod o agos oedd yn arddangos "safonau oedd yn agos iawn at broffesiynol" yn ôl y Western Mail gydag Anne Denholm (y Delyn) enillodd yr ail wobr a Steffan Ciccotti (offerynnau taro) a gymrodd y drydedd wobr yn agos iawn y tu ôl iddo. 12 mlwydd oed yn unig oedd y ddau gystadleuydd arall ar y llwyfan sef Ben Creighton Griffiths (y Delyn) a David Shaw (Ffidil) - ac rwy'n siŵr y bydd y ddau ohonyn nhw'n aelodau o CGIC yn y dyfodol!

Yn y llun o'r chwith i'r dde mae Steffan Ciccotti, Anne Denholm, Gethin Jones (cyflwynydd) a Steffan Morris.

Rwy'n siŵr y gwyddoch bod CGIC yn mynd ar daith yn fuan - felly dyna reswm da arall i fynd i'w gweld.Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


Bydd Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru'n nodi ei berfformiad cyntaf yn Musicfest Aberystwyth y mis yma gyda pherfformiad cyntaf Suite for Big Band gan Ed Puddick, un o sêr newydd y byd jazz yn y DU. Bydd JCIC yn perfformio rhaglen gymysg sy'n amrywio o'r band mawr clasurol i jazz cyfoes, i gyd o dan gyfarwyddyd Percy Pursglove.

MusicFest Aberystwyth, Y Neuadd Fawr, Prifysgol Aberystwyth
29 Gorffennaf 8.00pm
01970 623232
www.aberystwythartscentre.co.uk
Tocynnau: £12.50, Consesiynau: £9.50Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru


Bydd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn ymuno ag Actifyddion Artistig Caerdydd, National Dance Company Wales (formerly Diversions) a WNO Max i gyflwyno summerdance 09, noson o ddawns cyfoes dan gyfarwyddyd Cyfarwyddwr Cyswllt Artistig Diversions, Roy Campbell-Moore yn y New Theatre, Caerdydd.

Mae Cynorthwy-ydd Gwadd DGIC, Errol White, wedi creu gwaith newydd sbon ar gyfer rhai o ddawnswyr ifanc, mwyaf talentog Cymru. Mae ei waith yn gyflym a bywiog, peidiwch â'i golli!

Mae summerdance 09 hefyd yn cynnwys gwaith newydd cyffrous a ddaw o repertoire Diversions ei hun, a ail-weithiwyd ar gyfer cwmni o 40 dawnsiwr anhygoel i gyfeiliant cerddoriaeth fyw sy'n eithriadol (trwy garedigrwydd cerddorion ifanc o WNO Max).

New Theatre, Caerdydd
8 Awst 7.30pm
029 2087 8889
www.newtheatrecardiff.co.uk
*Codir tâl trafod bychan ar unrhyw docynnau a godir ar lein
Tocynnau: £7, Consesiynau £5Mehefin 2009

Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


Eleni bydd CCIC yn perfformio yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys ymddangosiad cyntaf yng Ngŵyl Cerddoriaeth Glasurol Conwy. Dan gyfarwyddyd David Lawrence bydd y Côr yn canu repertoire sy'n amrywio o gyfnod y Dadeni hyd heddiw ac o Estonia i UDA. Mae’n cynnwys repertoire Cymreig hefyd, gyda gweithiau gan Mervyn Burtch, Alun Hoddinott, William Mathias a Mansel Thomas.

Ym mis Medi bydd CCIC yn perfformio Messiah Handel gyda'r Northern Sinfonia yn y BBC Proms; bydd symudiadau dethol o'r Messiah hefyd yn cael eu perfformio yng nghyngherddau’r haf.

Gŵyl Cerddoriaeth Glasurol Conwy,
Eglwys y Santes Fair, Conwy
23 Gorffennaf 7.30pnm
Tocynnau wrth y drws

Eglwys Gadeiriol Llanelwy
24 Gorffennaf 7.30pm
03700 101051* neu wrth y drws
Tocynnau: £8.00, Consesiynau: £5.00
Mynediad am ddim i blant ysgol

Eglwys San Silyn, Wrecsam - St Giles’s Church, Wrexham
25 Gorffennaf 7.30pm
03700 101051* neu wrth y drws
Tocynnau: £8.00, Consesiynau: £5.00
Mynediad am ddim i blant ysgol

*Llinell Cynulleidfaoedd CGG y BBC - Cyfradd y DU yw 0370 sy'n costio dim rhagor na rhifau daearyddol 01/02.

Neuadd Albert, Llundain
Royal Albert Hall, London
6 Medi/September 6.30pm
0845 401 5040Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru


Eleni, bydd y band i fyny yn y gogledd ac yn cynnal cyngherddau yn Wrecsam, Llanelwy a Bangor.

Mae'r rhaglen eleni yn cynnwys tri gwaith newydd; On the Shoulders of Giants gan Peter Graham, gwaith a gomisiynwyd ar y cyd gan BPCIC a'r Band Cory, ynghyd â Concerto for Flugel Horn gan Rodney Newton a Moonbeams gan Dan Price, ill dau wedi'u comisiynu gan Gyfeillion BPCIC ac ill dau'n rhoi llwyfan i dalent yr unawdydd ar y corn flugel, Joanne Childs. Ymhlith y gweithiau eraill mae Actaeon Gareth Wood, Rococo Variations Edward Gregson a Turris Fortissima gan Stephen Ponsford.

Bydd y Band Pres yn ffarwelio â'i Gyfarwyddwr Cerdd, Dr Robert Childs, yn 2009 ac yn dathlu ei gysylltiad â BPCIC dros gyfnod o 10 mlynedd gyda pherfformiad yng Ngŵyl Abertawe ar 4ydd mis Hydref.

Neuadd William Aston, Wrecsam
22 Gorffennaf 7..30pm
03700 101051* neu wrth y drws

Eglwys Gadeiriol Llanelwy - welsh
23 Gorffennaf 7.30pm
03700 101051* neu wrth y drws

Neuadd Pritchard-Jones, Bangor
24 Gorffennaf 7.30pm
03700 101051* neu wrth y drws

Tocynnau: £8.00, Consesiynau: £5.00
Mynediad am ddim i blant ysgol
Ni chedwir seddau

*Llinell Cynulleidfaoedd CGG y BBC - Cyfradd y DU yw 0370 sy'n costio dim rhagor na rhifau daearyddol 01/02.


Perfformiwch dros Gymru in 2010

Mae ffurflenni cais ar gael erbyn hyn ar gyfer yr holl ensembles cerdd CCIC BPCIC, CCIC, CHCIC, JCIC, CGIC a CCGIC. Gallwch lwytho ffurflen i lawr trwy ddilyn y cysylltau uchod neu ffonio neu anfon e-bost i'r swyddfa a byddwn yn rhoi copi yn y post i chi. (02920 265060 | nyaw@nyaw.co.uk)CGIC Haf 2009


Blaenwr newydd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru ar gyfer yr Haf 2009 yw Elanor Gunn o Wynedd. Mae Elanor, sydd ar hyn o bryd yn astudio yn RSAMD, Glasgow, wedi bod yn aelod ymroddgar o'r Gerddorfa er 2006. Mae hi bob amser wedi bod yn gwbl broffesiynol ac wedi dangos yr aeddfedrwydd hwnnw sy'n angenrheidiol i fod yn aelod o CGIC a bydd yn enghraifft berffaith i aelodau ieuengach y Gerddorfa.

Mae CGIC '09 yn cynnwys 116 o gerddorion ifanc gorau Cymru a daw cynrychiolaeth dda o bob cwr o Gymru. 14 mlwydd oed yn unig fydd aelod ieuengaf y Gerddorfa yn ystod y cwrs; mae gennym 10 aelod sy'n gymwys i fod yn aelod am y tro olaf yn ogystal â 39 aelod newydd fydd yn cael eu profiad cyntaf gyda'r 'Nash'.

Ac am brofiad! Eleni bydd CGIC unwaith eto'n cael ei thiwtora gan rai o brif gerddorion proffesiynol y DU ac yn cael ei harwain gan Owain Arwel Hughes CBE ar daith gyngerdd fydd yn cynnwys perfformiad cyntaf yn neuadd gyngerdd nodedig y Sage yn Gateshead, ail-ymweld â Gŵyl y Tri Chôr yn Eglwys Gadeiriol Henffordd yn ogystal â chyngherddau yn Aberystwyth, Bangor, Birmingham a Chaerdydd.ThCIC Haf 2009


Yn dilyn llwyddiant ysgubol cynhyrchiad ThCIC 2008, Mythau Mawreddog y Mabinogi, bydd dawn arbennig yr awdur Manon Eames i gyfuno'r epig a'r agos atoch i'w gweld unwaith eto yn ei drama newydd i ThCIC 2009. Dan gyfarwyddyd Cyfarwyddwr Artistig ThCIC, Tim Baker, mae Canrif / Century yn bortread o Gymru a thu hwnt yn ystod blynyddoedd cynhyrfus, dirdynnol a gorfoleddus yr 20fed Ganrif.

Bydd Canrif / Century yn rhyddhau cryn dalent chwedeg o aelodau ThCIC 2009 i gyfleu'r angerdd a'r egwyddorion a grëwyd gan frwydrau enbyd y 100 mlynedd diwethaf, wrth i unigolion a'r genedl ei hun ymdrechu am hunan benderfyniad ac i geisio cael mwy o lais a rheolaeth ar ei thynged.

Yn arwyddocaol, yn 2009 gwelwyd sefydlu Barack Obama yn Arlywydd du cyntaf UDA; mae hefyd yn nodi nifer o ddigwyddiadau rhyngwladol allweddol (90 mlynedd ers i fenywod gael yr hawl i bleidleisio yn y DU, 60 mlynedd ers dechrau'r Ail Ryfel Byd, 50 mlynedd ers i'r dyn cyntaf gerdded ar y lleuad, 25 mlynedd ers cwymp Wal Berlin). Yn agosach at adref, mae 2009 yn coffáu nifer o ddigwyddiadau cofiadwy yng Nghymru, gan gynnwys Arwisgo'r Tywysog Siarl yng Nghastell Caernarfon, streic y glowyr yn 1984 a 10 mlynedd ers sefydlu Llywodraeth Cynulliad Cymru. Yn erbyn y gefnlen hon o ddigwyddiadau lleol a byd-eang, mae ThCIC 2009 yn adrodd ei stori.

Mae Canrif / Century yn gynhyrchiad ar raddfa fawr sy'n cyfuno testun yn y ddwy iaith sydd gan Gymru, â symud a cherddoriaeth, sy'n siarad â phobl ifanc ac ar eu rhan, ac sy'n arwyddocaol iawn i Gymru yn yr 21ain Ganrif. Am fanylion llawn holl gyngherddau a pherfformiadau CCIC ewch i'n Tudalen Dyddiadur

Mawrth 2009

Côr Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Bu Côr Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn perfformio yn Eglwys y Santes Fair, Abertawe, ddydd Sul 22 Chwefror o flaen cynulleidfa werthfawrogol. Dan arweiniad y Cyfarwyddwr Cerdd newydd, Ben Parry, cyflwynodd y Côr raglen gynhwysfawr oedd yn cynnwys Jubilate in C Britten, madrigalau gan Morley a Benett yn ogystal â chaneuon o'r sioeau megis You'll Never Walk Alone a The Circle of Life.

Daeth cyngerdd CHCIC ar ddiwedd wythnos ddwys o ymarfer a dreuliwyd yng Nghanolfan Ystangbwll ym mherffeddion Sir Benfro. Derbyniodd ddeugain aelod y côr, sydd rhwng 13-16 mlwydd oed, hyfforddiant gan dîm o gantorion proffesiynol ifanc, sydd i gyd yn gyn-aelodau Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.Cynrychioli Cymru

Llongyfarchiadau i Tim Jones (Bariton) a Cai Isfryn (Cornet), ill dau'n aelodau o Fand Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, a ddewiswyd yn ddiweddar i gynrychioli Cymru fel aelodau Band Pres Ieuenctid Ewrop yn Stavanger, Norwy o'r 26ain Ebrill - 4ydd Mai 2009.

Bydd Tim a Cai yn cymryd rhan mewn cyfres o ymarferion wythnos o hyd gyda rhai o chwaraewyr ifanc gorau Ewrop ac yn perfformio ar sawl achlysur yn ystod y Pencampwriaethau Band Pres Ewropeaidd.

Mae Tim wedi bod yn aelod o BPCIC er 2003, ac yn Brif Fariton y Band am y 3 blynedd ddiwethaf.

Mae Cai wedi bod yn aelod o BPCIC am saith mlynedd ac yn Brif Gornet am y 3 blynedd ddiwethaf. Hefyd mae'n gyn-aelod o Fand Chwyth Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Band Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru'n dymuno'r gorau i Tim a Cai ac yn gobeithio y byddant yn cael profiad gwych. Rydym yn edrych ymlaen at glywed popeth am y profiad!Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru'n lansio ei CD diweddaraf

Recordiwyd y CD yn Neuadd Dewi Sant yr haf diwethaf a bydd yn cael ei ryddhau'n swyddogol ar 19eg Chwefror 2009. Mae'n cynnwys Celtic Dances Mathias a London Symphony Vaughan Williams a'r CD hwn fydd 'Record y Dydd' ar Classic FM ar ddydd Gŵyl Dewi.

Pris CD yw £10 yr un, cysylltwch ag Alex James (029 2026 5197) i archebu un.

Ionawr 2009

Hoffai CCIC longyfarch Owain Arwel Hughes a Michael Sheen am gael eu cydnabod yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2009.

Derbyniodd Owain Arwel Hughes, Arweinydd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, CBE am ei gyfraniad at gerddoriaeth ac elusennau.

Yn siarad â Wales Online, dywedodd Owain: "Rwy'n falch iawn o dderbyn yr anrhydedd mawr hwn ac yn edrych ymlaen yn fawr at flwyddyn gyffrous o gerddori."

Derbyniodd cyn aelod Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Michael Sheen, OBE am ei wasanaeth i ddrama. Gwnaeth Michael, sydd wedi portreadu cymeriadau megis Tony Blair a David Frost, y sylw ei fod yn edrych ymlaen at gwrdd â'r Frenhines go iawn (sef cyfeiriad at ei ymddangosiad yn The Queen, gyferbyn â'r actores Helen Mirren oedd yn y brif ran).Cryno ddisgiau newydd o Tŷ Cerdd!:

Goreuon y Band Pres, y Côr a'r Gerddorfa Chwyth ar CD.

Vienna Nights
Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (2008), Arweinydd Nigel Boddice, Unawdydd Christian Jones (trombôn bas)

Hoddinott, Vaughan Williams, Gareth Wood, Philip Wilby, Elgar Howarth, Philip Sparke

Tydi a Roddaist
Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (2008) Arweinydd - Ralph Allwood, Christopher Whitton, organ

J.S.Bach, Alun Hoddinott, Arwel Hughes, William Mathias, Robert Pearsall, Henry Purcell, Thomas Tallis, Mansel Thomas, Eric Whitacre, Ralph Vaughan Williams

Ar gael hefyd:

Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 2007
Arweinydd - Islwyn Evans
Mervyn Burtch, Gareth Glyn, Brian Hughes, Hector MacDonald, Gregory Rose, Grace Williams

Cloudburst
Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru (2007), Arweinydd Nigel Boddice, Unawdydd Simone Rebello

Cedric Thorpe Davie, John Mazwell Geddes, Gareth Wood, Eric Whitacre, Adam Gorb, Martin Ellerby, Leonard Berstein

Cryno ddisgiau £5.00 yr un o Tŷ Cerdd - Music Centre Wales, ffôn: 029 2063 5640Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru ar daith!

Bydd Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn teithio i Luxembourg yn ystod gwyliau'r Pasg (Ebrill 2009). Cyfarwyddwr y Gerddorfa fydd Marco Pütz, y cyfansoddwr/arweinydd o Luxembourg, gyda Philippe Schartz yn unawdydd. Bydd Philippe, sy'n dod yn wreiddiol o Luxembourg ac ar hyn o bryd yn Brif Utganwr gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, yn rhoi'r perfformiad cyntaf o gonsierto o waith y cyfansoddwr Cymreig, Gareth Glyn, darn a gomisiynwyd yn arbennig, yn neuadd gyngerdd newydd Trifolion, Echternach. Mae rhaglen CChGIC hefyd yn cynnwys darnau gan gyfansoddwyr eraill o Gymru, gan gynnwys Gareth Wood, a chyfansoddwyr o Luxembourg, yn eu plith Roland Wiltgen a Marco Pütz.

Hydref 2008

Perfformio

Mae argraffiad diweddaraf perfformio ar gael erbyn hyn ac mae'n dathlu'r holl lwyddiant a gafwyd yn 2008. Ynddo ceir erthygl ar enillwyr Last Choir Standing, Only Men Aloud!, ynghyd â chyfweliadau gyda Ruth Jones (sy'n enwog am Gavin and Stacey ac yn gyn-aelod o ThCIC) a Tim Baker (Cyfarwyddwr Artistig presennol ThCIC). Os ydych ar gronfa ddata CCIC eisoes, gallwch edrych ymlaen at dderbyn copi trwy'r post cyn y Nadolig; os ddim, gallwch lwytho copi i lawr o'r dudalen perfformio neu, os yw'n well gennych gael copi caled, anfonwch eich manylion cysylltu atom ar gyfer ein cronfa ddata ac anfonwn gopi atoch yn y post.

Mwynhewch y darllen a Nadolig Llawer gan bawb yn CCIC!Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn ymuno ar gyfer Gwledd Eidalaidd!

Ymunwch â Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru a Cherddorfa Genedlaethol y BBC ar nos Lun 20 Hydref 2008, 7.30pm yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd ar gyfer perfformiad gwefreiddiol o Agorawd Roman Carnival gan Berlioz - enghraifft wych o allu cyfansoddwr i drawsnewid cerddoriaeth leisiol i waith cerddorfaol eithriadol.

Yn ogystal, mi fydd y gerddorfa'n perfformio Pinwydd Rhufain sydd erbyn hyn yn un o weithiau mwyaf poblogaidd Respighi. Dyma ddathliad enfawr o hen ogoniant. Yn wledd i'r glust, mae'r gwaith mewn pedwar symudiad, pob un yn portreadu gwahanol olygfa o ddinas Rhufain yn yr Eidal.

Rydym yn hynod o falch i gyhoeddi y bydd Paul Daniel yn arwain y gerddorfa a Cherddor Ifanc y Flwyddyn y BBC 2008, Peter Moore yn perfformio Concerto Trombôn gan Tomasi. Ond yn 12 mlwydd oed, ef yw enillydd ieuengaf erioed y gystadleuaeth o fri. Mi fydd y gyngerdd hefyd yn llwyfan i waith newydd sbon, wedi'i gyfansoddi'n arbennig ar gyfer y noson gan Ben Foster, a gwaith gwych Tchaikovsky, Capriccio Italien.

Dyma'r wythfed flwyddyn i Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC weithio mewn partneriaeth â Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, sydd bob blwyddyn yn ddyddiad pwysig yn ein dyddiadur, ac sy'n cael ei fwynhau gan gerddorion ifanc CGIC a'u cymheiriaid proffesiynol.

Peidiwch â cholli'r cyfle i weld y ddwy gerddorfa nodedig hyn. Pris y tocynnau yw £8 (££4 consesiwn) gyda thocynnau teulu yn cael eu cynnig am £16.50 ac £11. Dosberthir y tocynnau ar sail y cyntaf i'r felin a gellir eu cadw trwy ffonio Llinell Cynulleidfaoedd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, sy'n rhad ac am ddim, ar 0800 052 1812.Theatrau llawn, cymeradwyaeth â phawb ar eu traed ac adolygiadau arbennig

Roedd CCIC yn llawn bwrlwm yr haf hwn gyda 443 o berfformwyr a thros 7,000 o bobl yn heidio i fwynhau dim llai na 17 o gyngherddau a chynyrchiadau cyhoeddus.

Gyda theatrau llawn, cymeradwyaeth â phawb ar eu traed ac adolygiadau arbennig, rydym yn hynod o falch o lwyddiant ein haelodau; dyma wobr wych am eu holl waith caled ac ymrwymiad gydol y flwyddyn.

Mae blwyddyn nesaf yn argoeli i fod yr un mor gyffrous gyda'r Gerddorfa (CGIC) wedi'i gwahodd i Ŵyl Gerddoriaeth Rhyngwladol Spilberk yn Brno, Gweriniaeth Tsiec a'r Gerddorfa Chwyth (CChGIC) yn mynd ar daith i Lwcsembwrg.

Mae clyweliadau 2009 eisoes ar waith ar gyfer y grwpiau cerdd, ac mae ffurflenni cais ar gael ar hyn o bryd ar gyfer y Theatr (ThCIC) a Dawns (DGIC). Gellir eu llwytho i lawr trwy ddilyn y cysylltau uchod neu drwy ffonio Gillian Wells ar 02920 265006 am gopi caled. 1af Rhagfyr 2008 yw'r dyddiad cau.

Hoffem hefyd estyn llongyfarchiadau gwresog i Tim Rhys-Evans ac Only Men Aloud a enillodd gystadleuaeth Last Choir Standing y BBC. Rydym yn hynod o falch oherwydd bod cynifer o'r Côr yn rhan o CCIC ar hyn o bryd neu wedi bod ynghlwm o'r blaen (naill ai fel aelodau, cyn-aelodau, staff lles, tiwtoriaid neu arweinyddion). Pob dymuniad da iddynt ar gyfer y dyfodol!

Medi 2008

Myth, Lledrith a Llanast - Perfformwyr ifanc gorau Cymru yn mynd ar daith

Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn dechrau ei thaith haf 2008 yn Aberystwyth cyn symud ymlaen at leoliadau yng Ngogledd a De Cymru.

Wedi ychydig dros dair wythnos o ymarfer, mae trigain aelod y Cwmni yn barod i ryddhau eu dehongliad newydd o chwedlau hynaf Cymru - Y Mabinogi - o dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Artistig, Tim Baker.

Mae Mythau Mawreddog y Mabinogi / Magnificent Myths of the Mabinogi yn cyfuno cerddoriaeth, symud, mygydau a phypedau gydag adrodd stori, trwy destun a addaswyd ar gyfer y llwyfan gan y dramodydd gwobrwyol, Manon Eames. Y mae wedi profi sgiliau'r tîm dylunio a'r actorion oherwydd cynhyrchwyd poeth tra ar y cwrs - o dros 100 o wisgoedd a mygydau a gafodd eu cynllunio a'u gwneud yn arbennig, at sgôr gerddoriaeth a gyfansoddwyd o'r newydd gan Dyfan Jones trwy ddefnyddio talentau cerddorol 45 perfformiwr.

Heb sôn gormod am y plot, caiff y gynulleidfa ei chludo i amser a lle arall, lle mae cewri a brenhinoedd yn brwydro yn erbyn ei gilydd, lle mae dewiniaid a gŵyr doeth yn ddrygionus, lle mae tywysogion a morwynion yn cwympo mewn cariad, a lle mae pont, baddon sy'n llawn dŵr a bwch gafr yn profi i fod yn ormod i un o'n harwyr amharod!

Mae'r Pennaeth Dylunio, Guto Humphreys, a'i dîm wedi creu byd llwm o lechen a gwenithfaen y mae'r chwedlau epig a dramatig hyn yn cael eu hadrodd ynddo. Mae Mythau Mawreddog y Mabinogi yn addo bod yn antur dywyll a fydd yn gwefreiddio, yn cyffroi ac yn cyfareddu.

Mae aelodau'r Theatr Cenedlaethol rhwng 16 - 21 oed ac yn dod o bob rhan o Gymru. Cafodd dros 300 o bobl ifanc eu clyweld ar gyfer ThCIC 2008.

ThCIC 2008 - AMSERLEN

Dydd Gwener 5ed Medi 1.00pm a 7.30pm
Perfformiad ThCIC - Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth 01970 623232
Dydd Sadwrn 6ed Medi 2.30pm a 7.30pm
Perfformiad ThCIC - Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth 01970 623232
Dydd Mawrth 9fed Medi 7.30pm
Perfformiad ThCIC - Clwyd Theatr Cymru 0845 330 3565
Dydd Mercher 10fed Medi 1.00pm
Perfformiad ThCIC - Clwyd Theatr Cymru 0845 330 3565
Dydd Gwener 12fed Medi 1.00pm a 7.30pm
Perfformiad ThCIC - Sherman, Caerdydd 029 2064 6900
Dydd Sadwrn 13eg Medi 2.30pm a 7.30pm
Perfformiad ThCIC - Sherman, Caerdydd 029 2064 6900
Tocynnau £10, consesiynau £6

Cysylltwch â: Pauline Crossley - Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, 029 2026 5060 / 07778 653682 pauline.crossley@nyaw.co.uk

NODIADAU I OLYGYDDION:
Mae lluniau ar gael a gellir trefnu cyfleoedd i dynnu lluniau; bydd lluniau swyddogol o'r cynhyrchiad ar gael o 5 Medi.
Cefnogir ThCIC gan ddau awdurdod unedol ar hugain Cymru.

Mae ThCIC yn rhan o Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC)
Mae CCIC yn cynnwys:
Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Mae CBAC yn rheoli ac yn gweinyddu:
Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Mae FfCAC / Tŷ Cerdd yn rheoli ac yn gweinyddu:
Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Jazz Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Mae CCIC hefyd yn derbyn cefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Ymhlith cyn-aelodau ThCIC sydd ar hyn o bryd yn mwynhau llwyddiant poblogaidd a beirniadol mae Matthew Rhys, Michael Sheen, Ruth Jones, Rob Brydon, Eve Miles a Kimberley Nixon.

Teithio gyda Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Bydd dros 300 o berfformwyr ifanc mwyaf talentog Cymru'n mynd ar daith dros yr haf eleni gan gynnal cyfres gyffrous o gyngherddau a pherfformiadau mewn lleoliadau trwy Gymru a thu hwnt.

Bydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) yn teithio dros 2,000 o filltiroedd rhwng Gorffennaf a Medi, gan gynnal digwyddiadau yng Ngogledd, De, Canolbarth a Gorllewin Cymru - heb sôn am Birmingham, Caergaint a Llundain! Gweler Y Dyddiadur am fanylion.

Actor o Hollywood, hen chwedl ar newydd wedd, teyrngedau i gerddor hynod a dau wahoddiad arbennig iawn

Ymhlith yr uchafbwyntiau eleni mae ymddangosiad arbennig iawn gan Matthew Rhys gyda Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru; ail-weithio hanesion hynaf Cymru gan y dramodydd gwobrwyol, Manon Eames, ar gyfer Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru; gwahoddiad i Eglwys Gadeiriol Caergaint i Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, gyda Phres Symffonig Cenedlaethol Ieuenctid yn cyfeilio; dathlu bywyd a gwaith Alun Hoddinott a'i gyfraniad at gerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru; a hyn i gyd yn dilyn yn fuan ar ôl perfformiad gan Ddawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn yr Wŷl Ddawns Genedlaethol yn Llundain.

Cychwynwyd y tymor cyngherddau gan Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, yr oedd ei raglen yn cynnwys perfformiad cyntaf gwaith newydd gan Gareth Wood, Consierto i'r Trombôn Bas, gan barhau â'r enw da sydd gan CCIC am gomisiynu a pherfformio gwaith newydd gan gyfansoddwyr Cymreig.

Yn fuan ar ôl cyngerdd agoriadol Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn Great Malvern, cynhaliwyd perfformiad yn y MusicFest yn Aberystwyth ar 29 Gorffennaf yn Eglwys Llanbadarn, Aberystwyth. Roedd rhaglen y Côr yn cynnwys ac yn dathlu gwaith gan Alun Hoddinott a Ralph Vaughan Williams.

Bydd gweithiau Hoddinott a Vaughan Williams hefyd yn rhan o raglen Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn ystod yr haf fel y bydd gwaith y cyfansoddwr Cymreig William Mathias. Un o'r uchafbwyntiau eraill, mae'n siŵr, fydd ymddangosiad yr actor o Hollywood, Matthew Rhys. Yn gyn-aelod o Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Matthew fydd yr adroddwr ar y cyfieithiad Cymraeg cyntaf erioed o Young Person's Guide to the Orchestra gan Britten yn Neuadd Dewi Sant ar 7 Awst fel rhan o'r Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd, dan arweiniad Cyfarwyddwr Cerdd CCIC, Owain Arwel Hughes OBE.

Dan gyfarwyddyd ei Gyfarwyddwr Artistig newydd, Tim Baker, a enillodd Dyfarniad Creadigol Cymru, bydd Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn mynd i'r afael â thasg eithaf swmpus dros yr haf gyda'i ail-ddehongliad o'r Mabinogi gan y dramodydd gwobrwyol, Manon Eames. Bydd Mythau Mawreddog y Mabinogi / Magnificent Myths of the Mabinogi yn agor yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar 5 Medi cyn teithio i Clwyd Theatr Cymru yn yr Wyddgrug a'r Sherman, Caerdydd.

Derbyniodd Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru wahoddiad arbennig gan Youth Dance England i fod yn rhan o'r perfformiad i gloi'r Wŷl Ddawns Ieuenctid Genedlaethol yr haf hwn yn Theatr y 'Peacock' yn Llundain. Gan berfformio darn o Just Me, a goreograffwyd gan Henri Oguike, derbyniodd y dawnswyr ifanc gymeradwyaeth wresog ac roedd y gynulleidfa ar ei thraed - a chyflwynwyd y gorau o Gymru i gynulleidfa frwdfrydig, oedd wrth eu bodd â dawns.

Matthew Rhys i Berfformio Gyda'r Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid

Bydd yr actor Matthew Rhys, seren ar lwyfan, sgrin a theledu, yn ymddangos ar lwyfan gyda Cherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru fel rhan o'r Eisteddfod Genedlaethol yr haf hwn.

Bydd Matthew, sy'n gyn aelod o Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, yn darparu'r adroddiad cyntaf erioed yn y Gymraeg ar gyfer Young Person's Guide to the Orchestra gan Britten, dan arweiniad Cyfarwyddwr Cerdd CGIC, Owain Arwel Hughes OBE.

"Rydym wrth ein bodd bod Matthew yn gallu ymuno â ni ar gyfer y perfformiad arbennig iawn hwn. Fel cyn aelod o'r Theatr Ieuenctid, nid yw gwaith Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn ddieithr iddo. Mae'n ffantastig o ran CGIC a'r Eisteddfod ei fod yn gallu neilltuo amser yn ei amserlen brysur iawn i'n cefnogi ni yn y ffordd hon." Matthew Jones, Rheolwr Cerddoriaeth Ieuenctid, CGIC

Yn ystod ei amser gyda Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, perfformiodd Matthew yn The Caucasion Chalk Circle gan Bertolt Brecht ac yn Y Pry Gwaed (Mayakovsky).

Ar hyn o bryd, mae modd gweld Matthew yn chwarae rhan Dylan Thomas yn y ffilm a ryddhawyd yn ddiweddar, The Edge of Love, ochr yn ochr â Keira Knightley a Sienna Miller. Mae hefyd yn ymddangos yng nghyfres boblogaidd yr UD, Brothers and Sisters. Mae ei ganmoliaethau eraill ar y sgrin yn cynnwys Very Annie Mary (gydag Ioan Gruffydd), Titus (gydag Anthony Hopkins) a House of America gan Ed Thomas. Yr oedd hefyd wedi cyd-serennu gyda Kathleen Turner yn yr addasiad ar gyfer y llwyfan o The Graduate yn y West End yn Llundain a enillodd ganmoliaeth feirniadol.

Bydd y gyngerdd yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd ar ddydd Iau, 7 Awst (7.30pm) yn cynnwys dau ddarn arall - Celtic Dances gan Mathias a Symphony Rhif 2. gan Vaughan Williams. Mae tocynnau nawr ar gael o Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant ar 029 2087 8444 neu. www.stdavidshallcardiff.co.uk (£10 ar gyfer oedolion, £6 ar gyfer consesiynau).

Mae Matthew yn gwirfoddoli ei amser a'i wasanaeth i gefnogi Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Matthew Jones yn swyddfa CGIC ar 029 2026 5047

Perfformiwch dros Gymru in 2009

Mae ffurflenni cais ar gael erbyn hyn ar gyfer yr holl ensembles cerdd CCIC (BPCIC, CCIC, CHCIC, JCIC, CGIC a CCGIC). Gallwch lwytho ffurflen i lawr trwy ddilyn y cysylltau uchod neu ffonio neu anfon e-bost i'r swyddfa a byddwn yn rhoi copi yn y post i chi. (02920 265060 | nyaw@nyaw.co.uk)

CGIC Haf 2008

Yr haf hwn, bydd 114 cerddor ifanc talentog o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn difyrru cynulleidfaoedd gyda pherfformiadau yn Eglwysi Cadeiriol Tyddewi a Llanelwy, Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd (fel rhan o'r Eisteddfod Genedlaethol) a pherfformiad cyntaf yn Neuadd y Dref yn Birmingham sydd newydd gael ei hadnewyddu. Bydd y Gerddorfa unwaith eto'n chwarae o dan arweiniad Owain Arwel Hughes OBE.

Mae rhaglen cwbl Brydeinig eleni'n cynnwys Symffoni Llundain, Ralph Vaughan Williams, i goffáu 50 mlynedd ers ei farwolaeth, Young Person's Guide to the Orchestra Britten a Celtic Dances bywiog William Mathias, cyfansoddiad y dylanwadwyd arno gan draddodiadau ac etifeddiaeth y cenhedloedd Celtaidd.

ThCIC Haf 2008

Ail-ddehongliad i'r llwyfan gan y dramodydd gwobrwyol, Manon Eames.

Drama epig, arsylwi cain, cerddoriaeth fyw a symud, bydd y cyfan yn cyfuno wrth i drigain o berfformwyr ifanc mwyaf talentog Cymru lwyfannu rhai o hanesion hynaf ein gwlad mewn cynhyrchiad grymus dwyieithog newydd o dan gyfarwyddyd Cyfarwyddwr Artistig ThCIC, Tim Baker.

Mae'r Mabinogi yn cyffwrdd â phob emosiwn dynol - hiwmor a dwyster yn gwrthdaro â thrasiedi ac anobaith wrth i rymoedd Annwfn gynllwynio i herio cyfeillgarwch a theyrngarwch daearol.

Yn y cynhyrchiad Mythau Mawreddog y Mabinogi, cawn ein cyflwyno i dywysogion a marchogion, morwynion a breninesau, gŵyr doeth a dewiniaid - pob un yn ceisio goresgyn cryfderau a grymoedd hynod y byd Celtaidd - mae'n antur dywyll fydd yn gwefreiddio, yn cyffroi ac yn cyfareddu.

Am fanylion llawn holl gyngherddau a pherfformiadau CCIC ewch i'n Tudalen Dyddiadur

Mehefin 2008

Dawnswyr ifanc ar y ffordd i Lundain

Derbyniodd dawnswyr ifanc Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC) wahoddiad arbennig iawn i berfformio yn y Peacock Theatre yn London fel rhan o'r ŵyl Ddawns Ieuenctid Genedlaethol.

Caiff yr ŵyl Ddawns Ieuenctid Genedlaethol ei chyflwyno a'i chynhyrchu gan Youth Dance England, yr asiantaeth genedlaethol ar gyfer cysylltu pobl ifanc â dawns. Mae'r ŵyl eleni'n argoeli i fod yr ŵyl fwyaf sydd wedi bod, gyda dros 500 o bobl ifanc yn dawnsio mewn rhai o brif leoliadau Llundain. Bydd DGIC yn perfformio fel gwestai arbennig yn nigwyddiad cau'r ŵyl ar brynhawn dydd Sul 13 Gorffennaf 2008

Bydd yr ŵyl yn rhoi llwyfan i gwmnïau o bob lliw a llun gan amrywio o grwpiau dawns stryd gwrywod yn unig i grwpiau dawns gyfoes a grwpiau theatr corfforol ar raddfa fawr.

Bydd DGIC yn perfformio darn o Just Me, a goreograffwyd yr haf diwethaf gan Gyfarwyddwr Artistig DGIC, Henri Oguike.

"Mae hwn yn gyfle gwych i'n dawnswyr ifanc. Roeddent wedi gweithio'n galed dros ben i greu ac ymarfer y gwaith newydd hwn gyda Henri, a derbyniodd ymateb brwdfrydig pan gafodd ei berfformio am y tro cyntaf yn y Sherman yng Nghaerdydd yr haf diwethaf. Gwelwyd y gwaith gan gynrychiolwyr Youth Dance England ac ar ôl hynny derbyniwyd y gwahoddiad i DGIC fod yn westai yn yr ŵyl, ac rydym i gyd wedi cyffroi o feddwl am rannu ein cariad at ddawns a dawnsio gyda chynulleidfa fwy." Pauline Crossley, Uwch Reolwr (Celfyddydau Ieuenctid)

DGIC yn y Peacock Theatre, Llundain WC2
Dydd Sul 13 Gorffennaf 2008 (5pm); Tocynnau £5
Swyddfa docynnau 0844 412 4322 / www.sadlerswells.com

Nodiadau
1. Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Mae Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (DGIC) yn ganolbwynt cenedlaethol i ddawns ieuenctid yng Nghymru ac mae'n agored i bobl ifanc, rhwng 14 - 21 mlwydd oed, sydd wrth eu bodd â dawns a dawnsio.
Bydd DGIC yn gweithio'n bennaf â ffurfiau dawns creadigol, cyfoes ond anogir ceisiadau gan bobl ifanc sydd â phrofiad o amrywiaeth eang o arddulliau dawns, gan gynnwys dawns gyfoes, bale, jazz, hip-hop/dawns stryd, modern, ayb cyn belled â bod y rhai sy'n cymryd rhan yn barod i drosglwyddo eu sgiliau i wahanol ffordd o weithio - neu o leiaf i roi cynnig arni!
Cyn hir bydd DGIC yn recriwtio ar gyfer 2009. I dderbyn rhagor o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â nydw@nyaw.co.uk; 029 2026 5006; www.nyaw.co.uk

2. Youth Dance England a'r ŵyl Ddawns Ieuenctid Genedlaethol
Mwy o fanylion am yr ŵyl: www.yde.org.uk

Llun: Dawnswyr Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru (credyd: John Campbell)

Ebrill 2008

Aelodau CCIC yn creu campwaith

Llongyfarchiadau i Meilyr Hughes (Canwr Corn, Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru) ar ennill gwobr Richard Fice, sy'n wobr o fri. Cyflwynir y wobr hon yn flynyddol gan Wasanaeth Cerdd Caerdydd a Bro Morgannwg er cof am Richard Fice, a oedd yn fôr-filwr a laddwyd gan fomio'r IRA yn Deal. Roedd Richard yn gyn-aelod o Fand Pres y Sir ac o Fand Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Aelodau CCIC yn creu campwaith

Daeth aelodau CGIC a ThCIC at ei gilydd yn ddiweddar i gymryd rhan mewn gweithdy dylunio creadigol. Daeth y syniad am y diwrnod gan ddylunwyr CCIC, elfen, sy'n bwriadu cynnwys elfennau o ddyluniadau a syniadau ein haelodau fel rhan o'r cyhoeddusrwydd ar gyfer cyngherddau a pherfformiadau'r haf eleni.

Ym mis Awst, bydd y Gerddorfa'n perfformio Symffoni Rhif 2 (Symffoni Llundain) Ralph Vaughan Williams, ynghyd â Young Person's Guide to the Orchestra Britten a Celtic Dances Mathias. Ym mis Medi, bydd y Theatr Ieuenctid yn cyflwyno gwaith newydd wedi'i addasu o hanesion Y Mabinogi. Yn ystod y gweithdy dylunio, gofynnwyd i'r myfyrwyr roi mynegiant i'w dehongliadau eu hunain wedi'u hysbrydoli gan y darnau hyn.

I ddechrau gweithiodd y myfyrwyr ar eu pennau eu hunain, gan greu campweithiau unigol, ond cyn hir roeddent wedi dechrau gweithio gyda'i gilydd ar waith celf oedd hyd yn oed yn fwy syfrdanol.

Cadwch lygad allan am eu dyluniadau yn argraffiad nesaf perfformio ac ar y wefan hon; pwy a Ŵyr efallai bod olynydd i Picasso yn ein plith!

Chwifio'r faner dros Gymru

Llongyfarchiadau i Chris Evans (Trombon Bas), Emma Harvard (Corn Tenor) a Bethan Evans (Bas Eeb), aelodau cyfredol Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru sydd wedi'u dewis yn ddiweddar i gynrychioli Cymru fel rhan o Fand Pres Ieuenctid Ewrop a gynhelir yn Stavanger, Norwy rhwng 26ain Ebrill - 4ydd Mai 2008.

Bydd y tri myfyriwr yn cymryd rhan mewn cyfres o ymarferion wythnos o hyd ochr yn ochr â rhai o'r chwaraewyr ifanc gorau o Ewrop gyfan dan Fatwn Reid Gilje, un o brif arweinyddion a hyfforddwyr Norwy. Byddant hefyd yn rhannu llwyfan â dau unawdydd rhyngwladol enwog, Tormod Flaten (Ewffoniwm) prif chwaraewr ewffoniwm gyda'r Eikanger Bjørsvik, a Roger Webster (Cornet) sydd ar hyn o bryd yn brif ganwr cornet gyda'r Grimethorpe Colliery Band.

Hoffai Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ddymuno'r gorau i Chris, Emma a Bethan am brofiad gwych ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at glywed amdano!

Ydych chi'n gallu trin geiriau?

Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn bwriadu cychwyn menter newydd ar gyfer ysgrifenwyr ifanc.

Yr ydym yn galw ar bobl ifanc rhwng 16 - 23 oed i ymuno â ni, gweithio gyda ni, gwella eu sgiliau a bod yn rhan o greu cynhyrchiad Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2010.

Nid oes angen unrhyw brofiad o ysgrifennu ar gyfer y theatr arnoch ond mae angen brwdfrydedd am syniadau cyffrous, materion cyfoes a sefyllfaoedd dramatig. Os fyddwch chi'n ymuno â ni, bydd cyfle i chi weithio gyda rhai o dalentau ysgrifennu mwyaf profiadol, proffesiynol a chyfarwyddo yng Nghymru; fe fyddwch chi'n cymryd rhan mewn gweithdai ble fydd eich gwaith yn cael ei herio, ei ymestyn a'i archwilio gan actorion, o fewn sefyllfaoedd darllen a hefyd ymarferion, ac yn cyfrannu at ddatblygu drama newydd sbon ar gyfer ThCIC 2010.

Dyma gyfle go iawn i bobl glywed eich llais a gweld eich gwaith yn dod yn fyw, a chael bod yn rhan o gyfle unigryw sy'n pontio dros tair blynedd ac yn diweddu â pherfformiad cyntaf o'r cynhyrchiad newydd a fydd yn mynd ar daith i leoliadau yng Nghymru a thu hwnt o bosib!

Diddordeb?
Cysylltwch â: Gillian Wells, Gweinyddwraig ThCIC, nytw@nyaw.co.uk a gofynnwch am wybodaeth bellach am Raglen Ysgrifennu Pobl Ifanc ThCIC.

Mawrth 2008

CCIC yn ffarwelio ag un o gyfansoddwyr mwyaf rhagorol Cymru

Gyda thristwch mawr yr ydym yn ffarwelio â ffrind annwyl, Alun Hoddinott, un o sylfaenwyr Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru. Ef hefyd oedd y cyn aelod cyntaf i arwain y CGIC mewn gwaith a oedd yn eiddo iddo ef ei hun. Comisiynwyd Alun i gyfansoddi sawl darn ar gyfer BPCIC, CCIC a CGIC gan gynnwys ei ail gyfres o Welsh Dances a ysgrifennodd ar gyfer CGIC yn 1969 i'w berfformio i Dywysog Cymru yn ystod ei flwyddyn arwisgo.

"Mae cyfraniad Alun i gerddoriaeth dros y blynyddoedd wedi bod yn enfawr, bydd llawer o'i gyfansoddiadau'n sefyll treigl amser gyda'u lliwiau cyfoethog a'u natur ergydiol. Mae Cymru wedi colli cyfansoddwr a oedd yn uchel ei barch yn rhyngwladol - mawr fydd y golled" - Matthew Jones, Rheolwr CGIC

Gwelwch sut mae'r gwynt yn chwythu

Mae CChGIC yn perfformio dwy gyngerdd o glasuron modern sy'n cynnwys Saxophone Concerto gan Michael Ball gyda Lara James fel yr unawdydd. Uchafbwynt arall y rhaglen fydd perfformiad cyntaf o Farewell, gwaith newydd gan Adam Gorb.

Gallwch ddal y Gerddorfa Chwyth ar ddydd Sadwrn 5ed Ebrill am 7.30pm yn Ysgol Mynwy i Ferched neu ar ddydd Sul 6ed Ebrill am 3.00pm yn Neuadd Gyngerdd y Brifysgol, Caerdydd. Mae tocynnau ar gael gan Tŷ Cerdd (02920 635649/50) neu wrth y drws. Tocynnau £7, (£5 cons) neu £3.50 ar gyfer plant a myfyrwyr.

Chwefror 2008

Cyngherddau i godi'ch archwaeth

Mae CHCIC yn cwrdd am ei gwrs preswyl blynyddol yn ystod hanner tymor mis Chwefror yn Ysgol Howell, Dinbych. Bydd yn perfformio rhaglen sy'n cynnwys Adiemus gan Karl Jenkins ac A Sprig of Thyme gan John Rutter yn Eglwys San Silyn, Wrecsam am 3.00pm ar ddydd Sadwrn 17eg Chwefror. Mae tocynnau ar gael wrth Tŷ Cerdd (02920 635650), o'r siop yn San Silyn neu wrth y drws. Tocynnau £5, (£3.50 cons) neu £15 am docyn teulu.

Bydd JCIC o dan ei Gyfarwyddwr Cerdd newydd, Percy Pursglove, yn ymddangos yn Clwyd Theatr Cymru am 7.30pm ar ddydd Sadwrn 16eg Chwefror. Mae tocynnau ar gael wrth y drws neu wrth Pedr Roberts ar 01352 755958. Tocynnau £7, (£5 cons).

Ym mis Ebrill bydd CChGIC yn perfformio dwy gyngerdd o glasuron modern sy'n cynnwys Saxophone Concerto gan Michael Ball â Lara James fel unawdydd. Uchafbwynt y rhaglen fydd perfformiad cyntaf o Farewell, gwaith newydd gan Adam Gorb.

Bydd rhaglen BPCIC o gyngherddau ym mis Gorffennaf yn cynnwys perfformiad cyntaf o Goncerto ar gyfer Trombôn Bas a Band Pres gan Gareth Wood. Yr unawdydd bydd Christian Jones, prif bas-drombonydd Cerddorfa Philharmonia. Bydd y BPCIC yn cael ei arwain eleni gan Nigel Boddice a wnaeth recordio CD llwyddiannus gyda CChGIC yn 2007.

Bydd CGIC yn cyflwyno cyngherddau yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi (Penfro), Neuadd y Dref yn Birmingham sydd ar ei newydd wedd a Llanelwy. Bydd hefyd yn perfformio cyngerdd ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd ac yn recordio CD ar gyfer yr hyn sy'n addo i fod yn haf prysur ond eto'n gyffrous. Bydd repertoire'r haf yr un mor gyffrous gyda Celtic Dances gan Mathias, Young Person's Guide to the Orchestra gan Britten a Symffoni Rhif 2 gan Vaughan Williams mewn rhaglen sy'n gwbwl Brydeinig.

Gweler tudalen ein dyddiadur ar gyfer ein holl Gyngherddau Gwanwyn a Haf.

Ydych chi'n gallu trin geiriau?

Mae Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn bwriadu cychwyn menter newydd ar gyfer ysgrifenwyr ifanc.

Yr ydym yn galw ar bobl ifanc rhwng 16 - 23 oed i ymuno â ni, gweithio gyda ni, gwella eu sgiliau a bod yn rhan o greu cynhyrchiad Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2010.

Nid oes angen unrhyw brofiad o ysgrifennu ar gyfer y theatr arnoch ond mae angen brwdfrydedd am syniadau cyffrous, materion cyfoes a sefyllfaoedd dramatig. Os fyddwch chi'n ymuno â ni, bydd cyfle i chi weithio gyda rhai o dalentau ysgrifennu mwyaf profiadol, proffesiynol a chyfarwyddo yng Nghymru; fe fyddwch chi'n cymryd rhan mewn gweithdai ble fydd eich gwaith yn cael ei herio, ei ymestyn a'i archwilio gan actorion, o fewn sefyllfaoedd darllen a hefyd ymarferion, ac yn cyfrannu at ddatblygu drama newydd sbon ar gyfer ThCIC 2010.

Dyma gyfle go iawn i bobl glywed eich llais a gweld eich gwaith yn dod yn fyw, a chael bod yn rhan o gyfle unigryw sy'n pontio dros tair blynedd ac yn diweddu â pherfformiad cyntaf o'r cynhyrchiad newydd a fydd yn mynd ar daith i leoliadau yng Nghymru a thu hwnt o bosib!

Diddordeb?
Cysylltwch â: Gillian Wells, Gweinyddwraig ThCIC, nytw@nyaw.co.uk a gofynnwch am wybodaeth bellach am Raglen Ysgrifennu Pobl Ifanc ThCIC.

Theatr Cenedlaethol Ieuenctid yn penodi Cyfarwyddwr Artistig newydd ar gyfer 2008

Penodwyd y Cyfarwyddwr gwobrwyol, Tim Baker, yn Gyfarwyddwr Artistig Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, 2008

Mae cymwysterau Tim i arwain Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (ThCIC) o'r radd flaenaf ac mae'n awyddus i ychwanegu at enw da'r Theatr am greu theatr dwyieithog ar raddfa fawr fydd yn gallu cyfareddu, pryfocio, cyffroi, herio ac ysbrydoli.

Yn siarad am ei benodiad, dywed Tim "...Dyma gyfle prin a chyffrous i barhau â gwaith arloesol Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ac adeiladu arno, ac er mwyn dwyn y blynyddoedd maith yr wyf wedi'u treulio yn creu theatr ar gyfer a chyda pobl ifanc at bersbectif cenedlaethol. Edrychaf ymlaen at yr her o greu ethos cydweithrediadol, ynghyd ag awydd am y safonau uchaf mewn theatr arloesol a fydd yn sail ar gyfer dyfodol ThCIC..."

Dywedodd Pauline Crossley, Uwch Reolwr (Celfyddydau Ieuenctid) yn CBAC, yn siarad ar ran ThCIC, "Cafwyd diddordeb anhygoel yn swydd Cyfarwyddwr Artistig ThCIC, sy'n adlewyrchiad cadarnhaol o safle bresennol y Theatr Ieuenctid yng Nghymru a thu hwnt. Teimlwyd y byddai Tim Baker yn dod â sgiliau a phriodoleddau lu i ThCIC - nid yn unig yn artistig ac yn addysgol, ond hefyd o ran arweinyddiaeth gadarnhaol, yn enwedig o ystyried yr hinsawdd wleidyddol ac ariannol y gweithredir ynddynt. Rydym yn arbennig o falch bod Tim yn ymuno â ni ac edrychwn ymlaen at ddechrau ar gyfnod newydd o uchelgais a thwf i'r Theatr Ieuenctid"

Bydd Tim Baker yn cychwyn ar ei ddyletswyddau gyda ThCIC yn gynnar yn y flwyddyn newydd gyda chlyweliadau ar gyfer ThCIC 2008; fe fydd yn cyfarwyddo'r cynhyrchiad mawr gyda'r Theatr Ieuenctid yr haf nesaf, ac fe fydd yn teithio i theatrau yng Nghymru ym mis Medi 2008.

Tim Baker
Yn un o gyfarwyddwr mwyaf llwyddiannus a chynhyrchiol Cymru, mae Tim Baker yn Gyfarwyddwr Cysylltiol gyda Clwyd Theatr Cymru (CTC). Mae Tim wedi cyfarwyddo dros 30 cynhyrchiad ar gyfer Clwyd Theatr Cymru lle y mae wedi cyfrannu at enw da CTC o gynhyrchu theatr hygyrch sy'n fyd enwog.

Gyda chyfrifoldeb penodol ar gyfer Theatr y Bobl Ifanc yn CTC - a'i swyddogaeth blaneorol fel Cyfarwyddwr Artistig Theatr Gorllewin Morgannwg - mae Tim yn dod â chyfoeth o brofiad ac arbenigedd i ThCIC yng nghyd-destun y theatr ieuenctid a hefyd gweithio gyda phobl ifanc. Yn gynharach eleni, gwnaeth ysgrifennu a chyfarwyddo pasiant y plant yn Eisteddfod Genedlaethol 2007 a chafodd ei ddisgrifio fe "Un o'r goreuon - os nad y gorau - erioe" [Barn]

Mae Tim wedi ymgymryd â chomisiynau rhyngwladol yn Japan, UDA, Sbaen ac yn fwyaf diweddar yn yr India. Yn ogystal mae ganddo ymrwymiadau dysgu a chyfarwyddo rheolaidd gyda'r Theatr Cenedlaethol, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Prifysgol Aberystwyth ac Ysgol Gelfyddydau Perfformiadol Mountview (Llundain).

Tachwedd 2007

Dewch am glyweliad gyda ThCIC

Gallwch gyflwyno cais i gael eich clyweld gyda Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (ThCIC) yn awr.

Mae ThCIC yn cynnig hyfforddiant a phrofiad perfformio i bobl ifanc yng Nghymru, bydd y clyweliadau yn rhoi cyfle i bobl ifanc ymuno â ThCIC yn ystod 2008.

Mae ThCIC yn rhifo 60 person ifanc rhwng 16 - 21 oed, sy'n cael eu clyweld yn flynyddol ac sy'n dod o bob rhan o Gymru.

Yn ystod cwrs preswyl pum wythnos yn ystod yr haf, mae aelodau'r Theatr Ieuenctid yn gweithio ochr yn ochr â chyfarwyddwyr proffesiynol, coreograffwyr, cerddorion, dylunwyr a thechnegwyr i greu ac ymarfer cynhyrchiad newydd cyn dechrau ar gyfres o berfformiadau cyhoeddus.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r Theatr Ieuenctid wedi bod ar daith i rai o theatrau mwyaf poblogaidd Cymru gan gynnwys Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Clwyd Theatr Cymru (Yr Wyddgrug), Theatr y Sherman (Caerdydd), Theatr Brycheiniog (Aberhonddu), Theatr Gwynedd (Bangor) a'r Riverfront (Casnewydd).

Mae ThCIC yn darparu ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn un neu fwy o'r canlynol: actio, dylunio ac adeiladu set, gwisg a cholur, goleuo a sain, a goruchwyliaeth lwyfan. Gall ymgeiswyr gael eu clyweld ar gyfer actio a chefn y llwyfan (Noder: rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y ddau gwblhau Ffurflen Gais Actio a Ffurflen Gais Cefn y Llwyfan).

Gofynion Clyweld:

Os hoffech chi gael clyweliad ar gyfer Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yna dylech lwytho ffurflen gais i lawr, ei hargraffu a'i llenwi neu ffonio 029 2026 5006 i ofyn am gopi caled

Y dyddiad olaf i gyflwyno ceisiadau yw 19 Rhagfyr 2007.

Am fwy o fanylion cysylltwch â: Gillian Wells, 029 2026 5006 nytw@nyaw.co.uk

Ydych chi'n chwilio am yr anrheg arbennig hwnnw ar gyfer y Nadolig?

Beth am ein dewis o CDau:

Nadolig gyda Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a'r Band Buy As You View
Pris Arbennig £5

Cloudburst gan Gerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru £5

Cofraglen 60fed Pen-blwydd CGIC (yn cynnwys CD gyda detholiad o ddarnau o'r 60 mlynedd diwethaf) £5

CDau Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru:
Elgar - Symphony No 2 £10
Holst - The Planets £5
Shostakovich - Symphony No 7 £5

Cynnig Arbennig - 3 CD CGIC £12

Mae pob pris yn cynnwys cost postio a phacio

I brynu, dylech anfon siec yn daladwy i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, yn nodi pa CD(au) rydych am ei phrynu, eich enw a chyfeiriad, a rhif ffôn yn ystod y dydd. Dylech ei anfon at: CDau CCIC, 245 Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YX

Hydref 2007

Bydd offerynnwyr ifanc yn cael y cyfle i weithio gyda'r chwaraewyr proffesiynol mewn gweithdy taro ym mis Tachwedd. Cynhelir Weithdy Offerynnau Taro yn Ysgol Uwchradd Pontypridd ar ddydd Sul 25 Tachwedd gan Celfyddydau Cenedlaethol Cymru a Gwasaneth Cerdd Rhondda Cynon Tâf. Yn ystod y diwrnod bydd cyfle i chwaraewyr o bob gallu weithio gyda blaenorion y maes ar amrywiaeth eang o offerynnau taro. Does dim tal am y gweithdy. Gallwch lawrllwytho ffurflen gais yma.

Haf llwyddiannus i Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru - ac nid yw ar ben eto!

Perfformiwyd cyngerdd oedd wedi'i werthu allan gan Gôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn y BBC Proms eleni yn y Royal Festival Hall yn Llundain. Dywedodd papur newydd y Guardian y canlynol am y perfformiad "the National Youth Choir of Wales, brought translucent tone and immaculate phrasing to Faure's Cantique de Jean Racine and Requiem."

Teithiodd Band Pres Cenedlaethol Cymru i Ganada am ddeng niwrnod, ar ôl perfformio led led Cymru.

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru oedd Dewis y Golygydd o bethau i'w gweld yn y Western Mail a dywedodd eu hadolygiad o'r cynhyrchiad "Contemporary dance is not only alive and well in Wales, it is positively thriving". Dywedodd adolygiad y Big Issue "This is a profound piece of physical poetry and an education in the language of dance".

Daeth taith Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru i ben yng Nghaerdydd yn Neuadd Dewi Sant, ar ôl perfformiadau yn Llanbedr Pont Steffan, Bangor a'r Wyddgrug ac yn ddiweddarach y mis hwn bydd y gerddorfa'n mynd i Ischia i berfformio i'r Arglwyddes Walton ar Awst 30ain. Bu erthygl ar chwech o'r chwaraewyr yn y Western Mail yn sôn am eu diddordebau diwylliannol eraill.

Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru fydd yn cloi tymor yr haf eleni gyda pherfformiadau o Café Cariad yn Aberystwyth, Yr Wyddgrug a Chaerdydd.

Gorffennaf 2007

Y gorau yng Nghymru - haf 2007 gyda Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Yr haf hwn bydd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru'n teithio o gwmpas Cymru (a Chanada a'r Eidal) gyda thros 300 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru yn cymryd rhan yng nghyrsiau preswyl haf blynyddol Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Eleni mae perfformiadau yng Nghaerdydd, Bangor, Aberystwyth, Yr Wyddgrug a Llundain ynghyd â gwahoddiadau i gynnal cyngherddau yng Nghanada a'r Eidal.

Sioe gerdd, serch (yn yr Eidal), ffarweliadau annwyl, a chlwstwr o gyfleoedd cyntaf.
Mae tymor CCIC eleni yn cyflwyno sioe gerdd newydd am Eidalwyr yn byw yn ne Cymru cyn ac yn ystod yr Ail Ryfel Byd; serch gyda pherfformiadau o Symffoni Rhif 1 William Walton; y flwyddyn olaf gyda CCIC i Gyfarwyddwyr Artistig - Greg Cullen (Theatr) ac Islwyn Evans (Côr); ac ymddangosiad cyntaf yn y BBC Proms i un o'r grwpiau Cenedlaethol (y Côr), a chlwstwr o gyfleoedd cyntaf i'r awdur Tim Price.

Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Bydd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru'n dathlu ei ben-blwydd yn 25ain gyda thaith gyngerdd o gwmpas Canada ym mis Gorffennaf 2007. Yn ystod y daith sy'n ddeg diwrnod o hyd bydd y Band yn gweithio gyda thiwtoriaid o Opera a Cherddorfa Symffoni Toronto i baratoi am gyngherddau yn Toronto, Parry Sound ac Ottowa.

Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Bydd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn perfformio yn y BBC Proms yn Neuadd Albert ar ddydd Sadwrn 21ain Gorffennaf gyda Cherddorfa Genedlaethol a Chorws Cymreig y BBC mewn cyngerdd sy'n cynnwys Requiem a Cantique de Jean Racine Fauré. Mae hon yn gryn garreg filltir yn hanes Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, gan mai'r Côr yw'r cyntaf o ensembles cenedlaethol ieuenctid Cymru i'w wahodd i gymryd rhan yn y Proms yn Llundain.
Gweler y Dyddiadur am fanylion y cyngherddau i gyd.

Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Yn dilyn pythefnos o breswylfa yng Nghaerdydd, Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru sy'n cychwyn rhaglen yr haf gyda darn o waith newydd sy'n finiog, mympwyol, yn llawn cyflymdra ac egni ac wedi'i ategu gan y gerddoroldeb sy'n nodweddu gwaith y coreograffydd o Gymru, Henri Oguike. Un perfformiad yn unig a gyflwynir gan DGIC 2007, yn Theatr y Sherman ar ddydd Mawrth 31ain Gorffennaf.
Gweler y Dyddiadur am fanylion y perfformiad.

Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Owain Arwel Hughes sy'n arwain Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru gan roi llwyfan i dalent sylweddol ei cherddorion ifanc ar daith gyngerdd o amgylch Cymru cyn teithio i Ynys Ischia yn yr Eidal i berfformio cyngerdd olaf cyfres haf sy'n cael ei rhedeg gan yr Arglwyddes William Walton. Yr haf hwn mae rhaglen y Gerddorfa'n cynnwys symffoni angerddol Walton, Symffoni Rhif 1, Tangollen gan Karl Jenkins ac, i ddathlu ei ben-blwydd yn 150eg, agorawd cyngerdd bywiog Elgar, In the South. Eleni, bydd dim llai nag wyth set o frodyr a chwiorydd yn rhan o'r Gerddorfa a dim ond 14 mlwydd oed yw'r cerddor ieuengaf.
Gweler y Dyddiadur am fanylion yn cyngherddau i gyd.

Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Daw tymor yr haf i ben â chynhyrchiad newydd, wedi'i gomisiynu gan ThCIC, gyda nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, gan yr awdur o Gymru sy'n brysur ennill enw iddo'i hun, Tim Price. Sioe gerdd newydd gyda llyfr yw Café Cariad gan Tim Price a Greg Cullen, a'r gerddoriaeth a'r geiriau gan Jak Poore a Greg Cullen, wedi'i gosod yn ystod yr Ail Ryfel Byd yng Nghymru a'r Eidal.

Mae Café Cariad yn agor yn Aberystwyth ac yna'n teithio i'r Wyddgrug, gan orffen ei thaith yng Nghaerdydd. 2007 yw blwyddyn olaf cyfnod Greg Cullen gyda Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.
Gweler y Dyddiadur am fanylion y perfformiadau i gyd.

Mynd ar Daith i Ogledd Cymru dros yr Haf.

Bydd dros 300 aelod o Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, a ddetholwyd trwy glyweliad o Gymru gyfan, yn cymryd rhan mewn llu o berfformiadau yng Ngogledd Cymru eleni. Cyn mynd ar ei daith i Iwerddon bydd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn perfformio yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy, ymwelir â Chaernarfon, Bwcle a Bangor (gweler y manylion isod) gan Fand Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, ym Mangor hefyd y bydd Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn perfformio, gyda Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn ymweld â Chlwyd Theatr Cymru am y tro cyntaf a Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn perfformio yn Theatr y Pafiliwn, Rhyl. Mae'r manylion yn llawn i'w cael ar dudalen y dyddiadur. I gael copi o'n taflen Gogledd Cymru, sy'n cynnwys manylion llawn yr holl berfformiadau, ffoniwch CCIC ar 029 2026 5060 neu anfonwch e-bost at Catherine Barry

CGIC yn perfformio am y tro cyntaf yn y Proms Cymreig.

Dyma fydd dechrau haf prysur i aelodau ifanc y gerddorfa: ar ôl cyfnod o ymarfer, bydd y gerddorfa'n teithio i Eglwys Gadeiriol Bryste ar ddydd Mawrth 25ain Gorffennaf, ac yna'n perfformio am y tro cyntaf yn y Proms Cymreig ar ddydd Mercher 26ain Gorffennaf, gan berfformio 2il Symffoni Elgar a Chonsierto Rhif 1 i'r Sielo gan Shostakovich, gyda'r unawdydd Julian Lloyd Webber ... darllenwch fwy

Cofraglen ar gael yn awr.

Os nad ydych wedi archebu copi'n barod, cofiwch bod y gofraglen i ddathlu 60fed Penblwydd CGIC yn awr ar gael o swyddfeydd CGIC ac y bydd ar werth mewn digwyddiadau trwy'r haf. Am bris o £6 yn unig gan gynnwys PaP, mae'r gofraglen yn rhoi cip ar hanes hynod ddiddorol 60 mlynedd cyntaf y Gerddorfa, gan gynnwys ffotograffau a gyflenwyd yn arbennig gan yr archifydd Kathryn Phipps. Hefyd mae'n cynnwys CD rhad ac am ddim yn dangos hanes clywedol CGIC gyda detholiadau unigryw o chwe degawd o recordio. I brynu eich copi, cysylltwch â Catherine Barry yn CCIC ar 029 2026 5060 neu trwy e-bost at email

Perfformio Consiertos Newydd am y tro cyntaf gan Fand Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

l rhan o'i bolisi o gefnogi cerddoriaeth newydd, bydd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru'n perfformio dau gonsierto newydd ar ei daith i Ogledd Cymru eleni ... darllenwch fwy

Recordiad CD newydd.

Mae CD newydd gan Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru i fod i'w ryddhau ym mis Medi a bydd copïau a ryddheir ymlaen llaw ar werth ym mhob perfformiad. Mae'r recordiad newydd hwn yn cynnwys 2il Symffoni Elgar ac Investiture Dances gan Alan Hoddinott. Pris: £10 os prynir yn y cyngerdd, neu £11.50 os archebir trwy'r post ac o siopau recordiau o fis Medi. Am ragor o wybodaeth anfonwch e-bost Catherine Barry neu ffoniwch CCIC ar 029 2026 5060.

Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru.

Ychwanegir comisiwn newydd arall i repertoire y Côr eleni sef gwaith gan y cyfansoddwr sy'n un o Gymry Ariannin, Hector Macdonald. Mae ei dri gosodiad o destunau ar gyfer y Nadolig, y Pasg a'r Pentecost yn defnyddio rhythmau bywiog. Bydd y gweithiau'n cael eu perfformio gan y Côr yng Nghymru ac Iwerddon, pan fydd yn cyflwyno perfformiadau mewn pedair Eglwys Gadeiriol - Llanelwy, St. Mary's (Dulyn), St Fin Barre's (Cork) a Christ Church (Waterford).

O'r wasg: Mae CCIC wedi'i wahodd i gymryd rhan yn y BBC Proms yn Neuadd Albert ym mis Gorffennaf, 2007. Bydd y Côr yn Perfformio Requiem Fauré gyda Cherddorfa Genedlaethol a Chorws Cymreig y BBC.

Hwyl yr Wyl.

Yn ystod ei gwrs haf bydd Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn recordio CD Nadolig. Bydd y ddisgen, sy'n cynnwys carolau poblogaidd, hefyd yn cynnwys perfformiadau unigol gan gyn-aelodau BPCIC, gyda chyfeiliant y Band Pay As You View (Cory).

Ffigurau a ffeithiau'r haf.

Yn 2005, cyflwynodd y 450 o aelodau Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru 32 o gyngherddau a pherfformiadau cyhoeddus i gyfanswm anhygoel o 12,000 o bobl ... darllenwch ragor

Nadolig o Gydganu.

Bydd Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Chôr Hyfforddi Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn dod at ei gilydd i roi cyngerdd Nadolig yn Eglwys yr Holl Saint, Penarth ar 21 Rhagfyr 2005 ... darllenwch fwy

Christmas Spirit.

Christmas Spirit Cafodd cd o gerddoriaeth y Nadolig gan Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru ac Owain Arwel Hughes ei ryddhau ddydd Iau 8 Rhagfyr ... darllenwch fwy

Senedd Symffonig.

Band Pres Symffonig Cenedlaethol Ieuenctid Cymru fydd yn seinio'r gerddoriaeth gyntaf i'w chlywed y tu mewn i adeilad Senedd newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 1 Mawrth 2006 ... darllenwch fwy

Manion.

Gwybodaeth am y perfformiadau, cyngherddau a gweithdai sy'n cael eu cynnal gan CCIC ... darllenwch fwy

Dyn Tân.

Coelcerth Botticelli yw drama newydd Greg Cullen sy'n archwilio byd gwleidyddol a chymdeithasol cythryblus dinas Fflorens ar adeg y Dadeni a bydd ThCIC yn cyflwyno ei pherfformiad cyntaf. Gyda chast yn cael ei arwain gan Bâb, clerigwyr bechingalw a grwp o artistiaid oriog mae'n argoeli i roi naws yr 21ain ganrif ar holl hynt a helynt canrif arall ... darllenwch fwy

Dathlu'r Diemwnt .

Mae Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn 60 mlwydd oed a bydd y parti'n dechrau yn yr haf gyda thaith o Gymru a recordiad CD o gerddoriaeth y Nadolig dan arweiniad Owain Arwel Hughes ...darllenwch fwy

Zap y Ci.

Ysbrydolir Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru gan y canwr o'r chwedegau Frank Zappa a bydd yn chwarae ei Dog Breath Variations yn ystod ei daith cyngerdd ... darllenwch fwy

Deunydd Darllen.

Mae perfformio, ein cylchgrawn chwemisol, yn cael ei ail-ddylunio yn yr Hydref. Mae rhifynnau cyfredol ar gael i'w harchebu ar-lein ... darllenwch fwy

Ffefrynnau'r wyl...

Roedd criw newyddion teledu o'r BBC wrth law i recordio trip Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru i Berlin, lle cododd y gynulleidfa i'w cymeradwyo ddim llai na phum gwaith yng Ngwyl Young Euro Classic. Mae gan yr wyl bolisi o hyrwyddo gwaith cyfansoddwyr ifanc, a dewiswyd Ceiri Torjussen - sy'n ddim ond 28 oed ac yn gyn aelod o'r Gerddorfa - i gynrychioli Cymru gan arweinydd CCIC, Owain Arwel Hughes

Arwydd o'r cyfnod...

Ymwelodd Henri Oguike, Cyfarwyddwr Artistig newydd DGIC, â stiwdio On Show y BBC i drafod gyda'r cyflwynydd, Aled Jones, a'r cyfarwyddwr ffilm o Gymru, Marc Evans, cyn agoriad Spatial Signatures yn Theatr Brycheiniog gyda dawnswyr ifanc o Gymru. Cafodd Spatial Signatures hefyd ei enwebu ar gyfer Pick of the Week yn The Guardian.

Dathlu penblwydd...

Dathlodd Alun Hoddinott ei ben-blwydd yn 75 trwy gyfansoddi darn newydd ar gyfer Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, a gafodd sylw mewn rhaglen arall o On Show, a oedd yn ymdrin yn arbennig â gyrfa'r Cymro.

Cyffro canu...

Mae'n siwr mai Katherine Jenkins yw soprano enwocaf y foment, ac mae hithau'n gyn aelod o'r Cor. Bydd yn dilyn esiampl Tom Jones cyn hir drwy ymddangos mewn cyngerdd mawreddog yn Las Vegas. Fodd bynnag, roedd ganddi ddigon o amser i ofyn am help y Côr i recordio ei halbwm newydd - mewn lleoliad sydd ychydig yn llai amlwg, sef stiwdio sain yng Nghaerfyrddin.

Nôl i'r top