Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Y Wasg
*

Datganiadau i'r Wasg


Lawrlwytho Logos

*

Tŷ Cerdd Logo
Lawrlwytho (.tif 1.35mb)
WJEC Logo
Gellir cael logo CBAC eglurder uchel i bwrpasau'r wasg a chyhoeddusrwydd trwy anfon cais e-bost at Marketing@wjec.co.uk

Cais am luniau

Isod mae'r lluniau sydd ar gael i'w defnyddio gan y wasg a'r lleoliad i hyrwyddo digwyddiadau CCIC. Os hoffech i ni anfon unrhyw un o'r lluniau isod atoch anfonwch neges e-bost at: requests@nyaw.co.uk gan gynnwys rhifau côd y lluniau sydd eu hangen, gwybodaeth ar sut rydych yn bwriadu eu defnyddio a manylion cysylltu rhag ofn y bydd angen i ni gysylltu â chi. Byddwn wedyn yn anfon y ffeiliau atoch ar e-bost.


Llun: NYAW001

Llun: NYAW002

Llun: NYAW003

Llun: NYAW004
(©Kirsten Mcternan)

Llun: NYAW005

Llun: NYAW006