Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Croeso
nybbw

Newyddion Diweddaraf / Hydref 2016

Ceisiadau ar gyfer CGIC 2017 ar agor!

Mae Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn darparu profiad hyfforddi o’r radd flaenaf i gerddorion ifanc Cymru, yn cyflwyno perfformiadau sy’n llawn egni ac mae ar flaen y gad ym maes cerddoriaeth ieuenctid yng Nghymru.

Eisiau bod yn rhan o'r 'Nash' 2017? Ceisiwch nawr!

Ffurflen gais ar-lein ar gael yma

Lawrlwythwch Taflen Wybodaeth CGIC 2017 yma

Dyddiad cau ceisiadau yw 11 Tachwedd 2016 gyda chlyweliadau yn cymryd lle yn y Flwyddyn Newydd.

Cwestiynau? Cysylltwch â'r swyddfa ar 02920 265060 neu e-bostiwch nyaw@nyaw.co.uk


Mai 2016

Cyngerdd Gala ar gyfer Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Eleni, bydd gerddorfa ieuenctid cenedlaethol gyntaf y byd yn dathlu 70 mlynedd o gerddoriaeth o'r radd flaenaf. I ddathlu'r garreg filltir hon, bydd Grant Llewellyn yn arwain cerddorfa broffesiynol o Gyn-aelodau CGIC sydd ymhlith y goreuon o gerddorion cerddorfaol y DU.

Yn cynnwys rhaglen boblogaidd a dwy delynores enwog Gymreig: Catrin Finch ac Anne Denholm (Telynores i EFB Tywysog Cymru), mae'r cyngerdd hwn yn ddathliad unigryw o garreg filltir yn hanes cerddoriaeth Cymru a chyfle i gefnogi cenedlaethau o gerddorion ifanc y dyfodol.

Bydd y Gerddorfa ei hun yn brolio dros 80 o gerddorion proffesiynol a dynnwyd o rengoedd cerddorfeydd yr Halle, Royal Philharmonic, London Philharmonic; Birmingham Royal Ballet, The Royal Opera House ac o Gymru'i hun, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ac Opera Cenedlaethol Cymru

Gwybodaeth y Cyngerdd:
Ble: Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Pryd: Nos Lun, 13eg Mehefin, 7pm
Tocynnau: £15, £18, £22, £28 & £5 (O dan 25)
Swyddfa docynnau: 029 2087 8444
Arweinydd: Grant Llewellyn
Unawdwyr: Catrin Finch       
Anne Denholm (Telynores i EFB Tywysog Cymru)

Repertoire: Gareth Wood; A Fanfare for our Youth (Premiere Byd)
Mathias; Celtic Dances
Jenkins; Tros y Garreg (Double Harp Concerto)
Tchaikovsky; Symphony No.4

Ebrill 2016

Cwrs Preswyl Cyfansoddwyr Ifanc CGIC 2016


Yn dilyn tair blynedd lwyddiannus iawn, mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn falch o allu rhedeg y Cwrs Preswyl Cyfansoddwyr Ifanc CGIC unwaith eto'r haf hwn. Ochr yn ochr â'r preswyliad Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant mewn technegau cyfansoddi, ysgrifennu offerynnol a dadansoddi repertoire presennol, a gyflwynir yn fedrus gan Mark Bowden (cyn Cyfansoddwr-ym-Mhreswyl gyda BBC NOW).

A ydych yn gyfansoddwr ifanc addawol rhwng 13 a 21 oed, neu a ydych yn adnabod unrhyw un sydd yn? Os felly, cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y cyfnod preswyl a sut i wneud cais.

Chwefror 2016

Ceisiadau ar gyfer ThCIC 2016 nawr ar agor!

Ym mis Ebrill, bydd tîm Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn teithio ar hyd a lled Cymru yn chwilio am rai o berfformwyr ifanc mwyaf talentog y wlad, i weithio gyda Bruce Guthrie a Frantic Assembly ar gynhyrchiad ThCIC 2016 o Romeo a Juliet.

Mae ThCIC yn creu theatr gyfoes sy’n amrywiol ac yn cymryd risg ac ar flaen y gad ym maes theatr ieuenctid yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth ac am ffurflen gais cliciwch yma

N.B. Diddordeb mewn Cynhyrchu Theatr?
Bydd ThCIC yn cynnig cyfle hyfforddi i bobl ifanc yng Nghymru sydd â diddordeb mewn Cefn Llwyfan, Dylunio neu agweddau Technegol Theatr. Cadwch lygaid allan am fwy o wybodaeth cyn hir.

Cyn-aelod ThCIC - Annes Elwy

Ar ôl rhediad o uchel glod ym Manceinion gyda'r Royal Exchange, mae cyn-aelod ThCIC, Annes Elwy, newydd gymryd i'r llwyfan unwaith eto fel Jenny yn YEN yn y Royal Court Theatre, Llundain. Cafodd Annes ei ddisgrifio gan y Guardian fel 'deeply moving' yn ei rôl. Yn ogystal ag yn y theatr, efallai y byddwch yn adnabod Annes o raglenni S4C Lan a Lawr a Gwaith Cartref. Y mae hefyd wedi cymryd i'r byd ffilm, wedi chwarae rhan yn y ffilm genre Cymraeg cyntaf Yr Ymadawiad/The Passing, a dderbyniodd perfformiad cyntaf yn yr Unol Daleithiau yn Fantastic Fest Austin, Texas.


Ceisiadau ar gyfer DGIC 2016 nawr ar agor


Y Pasg hwn bydd y tîm DGIC yn teithio ledled y wlad yn chwilio am ddawnswyr ifanc mwyaf talentog ac ymrwymedig Cymru (oed 16 - 21). A ydych yn angerddol am ddawns ac wrth eich bodd i gymryd rhan mewn cyfleoedd hyfforddi a pherfformiad o'r radd flaenaf? Ceisiwch nawr!

Ffurflen gais ar-lein ar gael yma
Canllawiau DGIC 2016 ar gael yma
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 29 Chwefror 2016

Os byddai'n well gennych gopïau caled, cysylltwch â swyddfa CCIC dros y ffôn neu e-bost 029 2026 5060 / nyaw@nyaw.co.uk

Cyn aelodau ac aelodau Cyswllt CCIC yn Gwobrau Theatr Cymru

A wnaethoch chi ddal Gwobrau Theatr Cymru eleni ar 30 Ionawr? Mae'r Gwobrau yn cael ei threfnu gan newyddiadurwyr y celfyddydau yng Nghymru i ddathlu rhagoriaeth yn theatr, opera a dawns, ac i gydnabod rôl adolygwyr yn y broses greadigol a datblygu cynulleidfaoedd. Rydym wrth ein bodd o weld cymaint o gyn aelodau ThCIC ac aelodau Cyswllt CCIC wedi'u henwebu ac yn cymryd y wobr (Os ydym wedi colli unrhywun, ymddiheuriadau mawr a chysylltwch â ni!)

Llongyfarchiadau i bawb!

Alun Saunders (NYTW member and NYAW Associate) Enillydd yn Dramodydd Gorau yn yr Iaith Saesneg am A Good Clean Heart, The Other Room
Christian Patterson (NYAW Associate) Enillydd yn Perfformiad Gwryw Gorau yn yr iaith Saesneg am Blasted, The Other Room
Grav (with former NYTW members Gareth Bale as 'Grav' and Peter Doran, Director) Enillydd Gwobr y Gynulleidfa
Ceri James (NYAW Associate) Enwebiad yn Goleuo Gorau am Beneath the Streets: Lost and Found, Hijinx & Punchdrunk Enrichment
Ruth Hall (NYAW Associate) Enwebiad with Max Jones yn Dylunio a/neu Wisgoedd Gorau am Y Fenyw Ddaeth o'r Môr, Theatre Genedlaethol Cymru
Eiry Thomas (NYTW member) Enwebiad yn Perfformiad Benyw Gorau yn yr iaith Saesneg am The Royal Bed, Theatr Pena, co-production with The Riverfront in association with Torch Theatre
Seren Vickers (NYTW member) Enwebiad yn Perfformiad Benyw Gorau yn yr iaith Saesneg am Dark Vanilla Jungle, Company of Sirens in association with Chapter
Gareth John Bale (NYTW member) Enwebiad yn Perfformiad Gwryw Gorau yn yr iaith Saesneg am Grav, Torch Theatre Company
Catherine Ayres (NYTW member) Enwebiad yn Perfformiad Benyw Gorau yn yr iaith Gymraeg am Y Tŵr, Invertigo Theatre Company
Steffan Donnelly (NYTW member) Enwebiad yn Perfformiad Gwryw Gorau yn yr iaith Gymraeg am Y Twr, Invertigo Theatre Company
Angharad Lee (NYAW Associate) Enwebiad yn Cyfarwyddwr Gorau am To Kill a Machine, Scriptography Productions, co-production with Cwmni Theatre Arad Goch
Peter Doran (NYTW member) Enwebiad yn Cyfarwyddwr Gorau am Grav, Torch Theatre Company
Mared Swain (NYTW member) Enwebiad yn Cyfarwyddwr Gorau am A Good Clean Heart, The Other Room

Cyn-aelod ThCIC - Morfydd Clark


Ers ymuno â Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 16 oed, mae cyn-aelod, Morfydd Clark, wedi parhau i gymryd y byd actio â storm. Yn dilyn nifer o rannau mewn teledu, ffilm a theatr, y mae hyn o bryd yn chwarae 'Cecile' yn Les Liaisons Dangereuses yn Donmar Warehouse y West End.

Wedi derbyn adolygiadau o'r radd flaenaf, mae'r ddrama yn cau'r penwythnos hwn - ond ni ofnwch - gallwch ddal Morfydd yn chwarae Georgiana ochr yn ochr â chast serol yn y ffilm hir-ddisgwyliedig Pride, Prejudice and Zombies, a ryddhawyd yn sinemâu ym mis Chwefror.

Y mae hefyd yn ddiweddar wedi gorffen saethu rhan arweiniol yn Love & Friendship, a ysgrifennwyd a gyfarwyddwyd gan Sulgwyn Stillman, a agorodd yng Ngŵyl Ffilm Sundance ym mis Ionawr. Darllenwch gyfweliad diweddar What's On Stage gyda'r 'Rising Star' yma, lle mae'r actores yn gwneud yn siŵr o sôn am ble dechreuodd y cyfan, yma yn ThCIC!

Ionawr 2016

Sialens 150 i CGIC wrth iddi ddathlu'r 70eg*


Yn 2016 dathlwn benblwydd cerddorfa genedlaethol ieuenctid gyntaf y bydyn 70 mlwydd oed – Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CGIC).
Bydd y criw talentog o gerddorion ifanc o Gymru a ddewiswyd ar gyfer eleni yn dod ynghyd ar 24 Gorffennaf 2016 am gwrs preswyl pythefnos o hyd (70 mlynedd yn union ers y cyfarfod yn 1946).  Mae cerddorion proffesiynol wrth law i sicrhau eu bod yn derbyn hyfforddiant o'r radd flaenaf yn ystod y cwrs, a byddant hefyd yn cael cyfle i weithio gyda'r arweinydd o fri rhyngwladol, Carlo Rizzi.

Bob blwyddyn am 70 mlynedd, gosododd CGIC her anferth iddi'i hun o godi £70k, ac mae'r aelodau'n mynd ati'n frwdfrydig iawn ac yn llawn egni, angerdd a chreadigrwydd i geisio ein helpu i gyrraedd y cyfanswm hwn.
Rhan o Sialens 150 yw bod aelodau eleni'n mynd i godi o leiaf £150 yr un i helpu'r Gerddorfa godi £15k tuag at ei darged o £70k.

Wythnosau prin yn ôl y derbyniwyd canlyniadau'r clyweliadau ac er gwaethaf hynny mae'r aelodau wrthi'n barod yn meddwl o ddifrif am eu sialens. Maen nhw wedi bod yn trefnu sesiynau canu yn y stryd, sialensiau chwaraeon a Gradd-1-Athon – bydd dau o'r aelodau o Ogledd Cymru'n treulio'r chwe mis nesaf yn dysgu offerynnau ei gilydd er mwyn sefyll arholiad Gradd 1 cyn Cwrs Preswyl CGIC 2016!

Ydych chi'n adnabod unrhyw aelodau o CGIC 2016? Beth am eu cefnogi felly i godi'r £150? Hefyd os ydych mewn sefyllfa i allu helpu'r Gerddorfa i godi ei tharged uchelgeisiol, cofiwch gysylltu (matthew.jones@nyaw.co.uk / 029 2026 5047).

*cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf yn 1945 ond ni ddigwyddodd y cwrs preswyl a'r cyngherddau cysylltiedig tan haf 1946Ydych chi'n gyn-aelod o'r 'Nash'? Ailgysylltwch â ni a llenwch ein ffurflen gyswllt yma:
[mwy]

Nôl i'r top

Archif Newyddion